Cahilim.com
Her konuda en basit dersler ve oyun siteleri.

Eğlenceli Dersler

Web sayfamızın amacı her konuda mümkün olduğunca basit dersler hazırlamaktır. Sitemiz yapım aşamasında olduğu için şimdilik çeşitli kaynaklardan derlediğimiz genel içerik bulunmaktadır. Çok yakında daha basit ve eğlenceli derslerle hizmetinizde olacağız. Ders demek herzaman sıkıntı demek değildir, uygun şekilde hazırlanırsa dersler oyun kadar eğitici ve eğlenceli olabilir.. Hoşgeldiniz.


Çapana dokuma hazırlık aşaması

2009-08-29 13:55:06

Türk el sanatları geleneği içerisinde köklü bir geçmişi olan çarpana dokumacılığı, günümüzde varlığını sürdürmeye çalışan maddi kültür değerlerimizdendir. El dokumacılığı kapsamında yer alan çarpana dokumalar, çözgü yüzlü, şerit şeklinde ve genellikle desenlidir. Anadolu’da daha çok geleneksel kullanım alanlarında değerlendirilen çarpana dokumalar günümüz ihtiyaçları doğrultusunda ve turistik amaçlı olarak farklı alanlarda kullanılabilir niteliklere sahiptir. Geleneksel özelliklerin korunması, yanında yapılacak yeni tasarımlar, bu köklü sanatımızın yaşatılması ve geliştirilmesi açısından önem taşımaktadır. Bu amaçla hazırlanan ders çalışmasında çarpana dokumanın tanımı, kullanım alanları, çarpana dokumada kullanılan araç gereçler, çarpana hazırlama, çarpana deseni hazırlama, çözgü hazırlama, kart geçiriliş sistemleri anlatılmaktadır. Edindiğiniz bilgi ve kazandığınız beceriler bu dalı ve bu dalın çalışma koşullarını tanımanıza yardımcı olacak ve sonraki öğreniminize temel oluşturacaktır.

Devamı

Çiçekler Nasıl Budanır ?

2009-10-12 13:42:35

Bizlerin suya ihtiyacı olduğu gibi bitkilerin de yaşayabilmeleri için suya ihtiyaçları vardır. Doğal ortamda bitkiler bu ihtiyaçlarını karşılayabilir ancak kültür bitkilerinde bu durum mümkün değildir. Bu nedenle bitkilerin sulanması gereklidir. Nasıl ki bizler hastalandığımızda ilaç içiyor ya da kuvvetlenmek için vitamin alıyorsak bitkilerin de hastalandıklarında tedaviye ihtiyaçarı vardır. Hastalıklarını fungusitlerle giderirken vitamin ihtiyaçlarını ise gübreler ile karşılarız. Bitkilerin bizler gibi bakım yapma imkanları olmadığı içn ancak onlara budama yaparak gençleştirebiliriz. İşte bitkilerde bu işlemlerin hepsi kültürel işlemler altında yapılmaktadır.

Devamı

Müşteri Takip Programı

2010-08-05 23:20:48

Günümüzde emlak işlemlerinin büyük bir kısmı internet ile yapılmaktadır. Emlak komisyoncuları ile müşteri arasında karşılıklı güvene dayalı bir ilişki bulunmalıdır. Eskilerin deyimi ile “Bir masa, bir kasa, bir de telefon buldun mu emlak komisyoncusu olursun.” sözü günümüzde geçerli değildir. Emlak komisyoncusu olmak için kurulması gereken şirkete yapılan yatırımlar, bir şirketten acentelik almak için verilen teminatların dışında mesleğinde başarılı, teknik bilgisi tam, teknolojik desteği yerinde, çevresi geniş, portföyü orta büyüklükte bir acente olmak zorundasınız. Her sektörde olduğu gibi emlak sektöründe de kullanılan program ve yazılımlar bulunmaktadır. Özellikle emlakı bulunduğu yerden satın almak isteyen müşteriler için, bu emlakın özelliklerini gösteren yazılımlara ihtiyaç bulunmaktadır. Emlak komisyoncusunun kullanabileceği yazılımlar, yazılım şirketleri tarafından hazırlanmaktadır. Çok sayıda interaktif emlak yazılım programı bulunmaktadır. Bu dersimüzde İdea Emlak Programını kullanarak interaktif emlak işlemlerinin takibini öğreneceksiniz. Müşteriler, kendi emlaklarını siteye ekleyebilir veya herhangi bir emlak hakkında bilgi isteyebilir. Bu derste bu konular anlatılacaktır.

Devamı

Visual C# NET - 4 Hata ayıklama, Trace ve Debug

2008-12-14 13:28:11

Visual C# NET hakkındaki Bu dökümanla şu konuları öğrenebilirsiniz: - Hata Türleri - C# Debug Menüsü Elemanları - Breakpoint ve Output - Trace ve Debug sınıfları - Trace ve Debug Komutları - Örnek dersler ve sorular - Exception, Try-Catch, Throw

Devamı

Nikah Kıyafeti dikimi 1

2009-07-26 08:10:04

Nikâh gelecek mutlu günlerin, güzel bir beraberliğin kıyafeti olması nedeniyle ayrı bir önem taşır. Nikâh kıyafeti bayanların rüyasını süsleyen, genellikle iki parçadan oluşan, çeşitli süslemelerle zenginleştirilmiş giysidir. Gelinliğe göre daha sade, zarif ve şık bir giysidir. Nikâh kıyafetinin model, kumaş, süsleme ve aksesuar seçimi günün modasına göre değişir. Giysiyi basitleştirmeyen, kişinin zarafetini bozmayan şapka, eldiven, çiçek, mücevher gibi aksesuarlar seçilerek giysi zenginleştirilir. Edindiğiniz bilgilerle insan hayatının en özel ve anlamlı olan günü için hazırlanan nikâh kıyafetinin dikimini ve süslemesini zevkli bir çalışma yaparak gerçekleştirebilirsiniz

Devamı

Müşteri İlişkileri Yönetimi Nedir

2010-08-05 23:19:20

Günümüzde emlak sektörü büyük önem arz etmektedir. Emlak komisyoncuları ile müşteri arasında karşılıklı güvene dayalı bir ilişki bulunmalıdır. Eskilerin deyimi ile “Bir masa, bir kasa, bir de telefon buldun mu emlak komisyoncusu olursun.” sözü günümüzde geçerli değildir. Emlak komisyoncusu olmak için kurulması gereken şirkete yapılan yatırımlar, bir şirketten acentelik almak için verilen teminatların dışında; mesleğinde başarılı, teknik bilgisi tam, teknolojik desteği yerinde, çevresi geniş, portföyü orta büyüklükte bir acente olmak zorundasınız. Her sektörde olduğu gibi emlak sektöründe de kullanılan program ve yazılımlar bulunmaktadır. Özellikle emlakin bulunduğu yerden satın almak isteyen müşteriler için bu emlakin özelliklerini gösteren yazılımlara ihtiyac bulunmaktadır. Emlak komisyoncusunun kullanabileceği yazılımlar, yazılım şirketleri tarafından hazırlanmaktadır. Çok sayıda emlak paket programı bulunmaktadır ve emlak paket programlarının internet bölümü oldukça yaygındır. Bu derste Planet Emlak Programından emlak işlemlerinin takibini öğreneceksiniz.

Devamı

Bilgisayar destekli CAM modelleme

2009-10-23 14:16:26

Gelişen sanayi ile beraber günümüzde CNC tezgâhlarında Bilgisayar Destekli İmalat programlarının kullanımı çok önemli hale gelmiştir. CNC Tezgâhlarda, tezgâhın özelliklerine göre parçaların programlanması yapılabilir. Ama tezgâhın kendi programıyla işlenmesi zor veya işlenmesi mümkün olmayan parçalar bilgisayar destekli imalat programlarıyla çok daha kolay şekilde yapılabilir. Bilgisayar Destekli İmalat programı bilgisayar ortamında oluşturulmuş bir modeli sayılaştırarak koordinatlara dönüştürür. Bu şekilde modeli oluşturulan her türlü parçanın CNC kodları çok kolay bir şekilde türetilebilir. Bilgisayar destekli imalat programlarına birçok bilgisayar destekli imalat programından veri transferi kolaylıkla yapılır. Bu özellik bilgisayar destekli imalat programlarını kullananlar için büyük kolaylık sağlar. Bilgisayar Destekli İmalat programının en büyük özelliği karmaşık yüzeylerin koordinatlarını çok kolay bir şekilde oluşturarak CNC kodlarını türetir ve tezgâhta işlenmesini sağlar. Bu derste bir iş parçasının bilgisayar ekranında hazırlanması anlatılmıştır. Böylelikle malzemeden tasarruf sağlanmış olacak; zaman, sermaye ve işgücü kaybı önlenecektir. Dersteki bilgiler sayesinde çok daha geniş iş imkânları ve kalite imkânları elde edeceksiniz. Dolayısıyla sektörün istediği nitelikteki teknik eleman ihtiyacını karşılamış olacaksınız. Bilgisayar destekli imalat programı şu anda birçok işletme tarafından kullanılmaktadır. İşletmelerin taleplerine göre bu işin özellikleri sürekli geliştirilmekte ve kullanım alanları artmaktadır. Bu ders sonunda bilgisayar destekli imalat (CAM) yapılabilir.

Devamı

Müşteri Çeşitleri

2010-08-05 23:18:06

Ülkemiz; ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda olduğu kadar sanayi alanlarında da önemli gelişmelere sahne olmaktadır. Bu gelişmeler doğrultusunda nitelikli insan gücü ihtiyacının sürekli arttığı ülkemizde, mesleki ve teknik eğitim de giderek daha büyük bir önem kazanmaktadır. Değişimi önceden gören ve zorlukları henüz üstesinden gelinebilir hâlde iken göğüsleyebilen, dünya pazarlarında rekabete açık ve kaliteli ürün sunan sektör kurumu ve kuruluşları başarılı olabilmektedir. Öte yandan, ulusal ve uluslararası acımasız rekabet ortamında istihdam sektörünün talep etmiş olduğu niteliklere uygun insan kaynağı en büyük rekabet unsuru olarak görülmektedir. Sürekli değişen dünyada ve giderek artan rekabet ortamında, müşteri yaratabilmek ya da tüketici memnuniyetini en üst düzeye çıkarabilmek için müşteri özelliklerini daha ileri düzeyde bilme ihtiyacı duyulmaktadır. Bu ders ile müşteri özellikleri ile ilgili müşterinin demografik yapısını, müşteri isteklerinin tespitini ve müşterilerle ilişkileri tanıyacaksınız.

Devamı

Tülü halı dokuma

2009-09-02 00:23:11

Bu ders ile el sanatları teknolojisi alanında tekniğine uygun tülü dokuma yapabilmek için gerek duyulan bilgi ve becerileri geliştirmiş olacaksınız. Tülü dokuma, geleneksel Türk halıcılığının geleceğe ışık tutacak bir örneğidir. Düğümlerin atlanarak yapılması, uzun bırakılan tiftik ve yünün rahat bir şekilde yatmasını sağlayan halının bu özelliği arka tarafından daha çok belirgindir. Bu özellik halının arka görünüşüne grafiksel bir güzellik getirmektedir. Tülü halısı Anadolu’da yapılmış özel bir dokuma tekniğidir. Günümüze kadar teknik özelliğini korumuştur. Değişen yaşam şartları ve yeni tasarım arayışları önceleri yer yaygısı olarak kullanılan tülü dokumanın farklı alanlarda da kullanılmasına olanak sağlamıştır. Bu ders sonunda elde edeceğiniz bilgilerle tekniğe uygun olarak çözgü hazırlayabilecek, düğümlü tülü dokuma yapabilecek ve dokumayı temizleyebileceksiniz. Kullanıma hazır hale getirdiğiniz tülü dokumayı yapabilmenin mutluluğunu yaşayacaksınız

Devamı

Turistik rehber nasıl olunur

2010-03-02 22:29:39

Bu derste ülkemizi ziyaret eden yerli ve yabancı konuklara ülkemizin en iyi şekilde tanıtılması görevini üstlenmiş olan profesyonel turist rehberlerinin ne iş yaptığı, hangi eğitimlerden geçtikleri, profesyonel turist rehberi olmanın yolları ve rehberlik mesleği ile ilgili yasal mevzuat hakkında gerekli olan öz bilgilerin verilmesi amaçlanmıştır. Ülkemizin yerli ve yabancı konuklara en iyi şekilde tanıtabilmek, turist rehberlerinin kendilerini en iyi şekilde donatmaları ile mümkün olacaktır. En az bir yabancı dili en iyi şekilde konuşabilen, tarihî, kültürel ve sanatsal değerlerimizi çok iyi bilen rehberler sayesinde Türk turizmi daha da gelişecek ülkemize döviz girdisi sağlamanın yanı sıra, uygar ülkeler içerisindeki yerimizi güçlendirecektir. Turist rehberleride, ziyaretçilere seyahatleri sürecinde eşlik ederek onların seyahat organizasyonunu kolaylaştırır, ziyaretçilerin seyahatlerinin mümkün olduğunca sorunsuz ve zevkli geçmesini sağlar ve gezilip görülen yerler ile ilgili doğru bilgiler verir. Turist rehberleri bu rolleri yerine getirirken bir taraftan ziyaretçilerin seyahat ve gezi deneyimlerinden memnuniyet veya memnuniyetsizlik düzeyini belirlerken diğer taraftan hem verdikleri bilgilerle hem de bilgi, beceri, tutum ve davranışları ile bir model oluşturarak Türkiye ve Türk imajını yansıtmakta ve belirlemektedir. Türkiye ve Türk imajı bakımından olumlu izlenimlerle, memnun olarak ülkesine dönen ziyaretçilerin, istikrarlı ve gelişen bir turizm sektörü için önemi ortadadır. Ülkemizdeki yasal mevzuat doğrultusunda, rehberlik belgesi olmaksızın rehberlik faaliyetlerinde bulunmak suç sayılmaktadır. Elinizdeki derste Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından açılan kurslar veya üniversitelerin rehberlik bölümlerini bitirerek nasıl profesyonel turist rehberi olunacağı ve rehberlik kimliği alınacağı hakkında gerekli ve önemli bilgiler verilmeye çalışılmıştır.

Devamı

Yat ve Tekne yapı elemanları 2

2010-07-06 19:19:53

Yapı Elemanları-2 dersinde postaları ve döşekleri tanıyacaksınız.Geminin formunu oluşturmak, dış kaplama sacına etki eden su basıncına ve dalgalara karşı dayanıklı olmasını sağlamak için belli aralıklarda postalar kullanılmaktadır.Postalar gemi bünyesinin kaburgalarıdır. Döşekler ise, postaların gemi tabanında devamını oluştururlar. Posta büyüklükleri ve postalar arası mesafe, buna bağlı olarak döşeklerle ilgili detaylar, geminin taşıdığı yük,geminin büyüklüğü vs. faktörlere göre değişir. Gemi yapı elemanlarıyla ilgili standartlar gemi klaslama (Loyd) kuruluşlarınca belirlenmiştir. İmalat ve işçilik resimlerinde yapı elemanlarının birçoğu ve bağlantı detayları posta kesitlerinde gösterilir. Posta kesitlerini çizmeden önce posta ve döşekleri tanımanız gerekir.Bu dersi tamamladığınızda posta ve döşeklerin çeşitlerini öğrenecek, posta ve döşeklerin çizimlerini yapabileceksiniz.

Devamı

Müşteri Memnuniyeti Anket Örnekleri

2010-08-05 23:16:36

Günümüzde işletmeler müşterileri memnuniyetini ön plana almaktadırlar. Bunun için de birçok strateji, taktik ve politika geliştirmektedirler. Büyük firmalar sloganlarında ‘koşulsuz’, ‘sınırsız’ müşteri memnuniyetini vurgulamaktadırlar. Tabi ki bu sloganların kâğıt üzerinde kalmaması için bu alanda yetişmiş insanlara ihtiyaç vardır. Artık ben her işi yaparım anlayışı bitmektedir. Pazarlama alanında okuyacağınız bu dersle müşterileriler ile görüşme yapma, müşteri memnuniyetini sağlama ve satış sonrası müşteri memnuniyetini belirleme becerilerine sahip olabileceksiniz. Firmaların ayakta kalabilmesi için pazarlamanın tüm unsurlarını titiz bir biçimde uygulanması gerekir. Aksi takdirde işletmeler, acımasız bir rekabetle yaşamını sürdüren diğer işletmeler arasında yok olabilir. Şunu hiçbir zaman aklımızdan çıkarmamamız gerekir: ‘Sürekli gelişim!’ Gelişmek zorundayız; çünkü dünya değişiyor.

Devamı

Turistlerin En çok gittiği yerler

2010-01-17 12:26:45

İnsanların hangi yaş ve dönemde olursa olsun geleceğiyle ilgili karar alması, daima zor olmuştur. Kişiliğimize, eğilimlerimize ve yeteneklerimize uygun meslek seçimi, gelecekteki özel ve iş yaşamımızı, dolayısıyla başarımızı doğrudan etkilemektedir. Turizm sektörü hareketli, renkli, canlı, yeniliklere ve gelişmeye açık bir alan olarak yaklaşık 25-30 yıl gibi kısa bir sürede üç milyon insanımızın doğrudan çalıştığı bir sektör haline gelmiştir. Özellikle genç insanların tercih ettiği bir alandır. İnsanlarla iletişim kurmayı, doğayı, ülkesini, değişik kültürleri tanımayı sevenlerin ilgi odağı bir meslek olmuştur. Bu ders ile bu mesleğe girebilmek için ilk adımı atacaksınız. İnsanların neden seyahat ettiğini, nelerden zevk aldığını, taleplerinin neler olduğunu öğreneceksiniz. Böylelikle, gelecekte işinizde daha başarılı olacaksınız.

Devamı

Yat ve tekne yakıt sistemi

2010-07-07 08:00:23

Gemilerde akaryakıt tesisatının önemli yeri vardır. Akaryakıt tesisatı gemilerin hareket edebilmeler, ısıtılmaları vb. sistemlerin çalışabilmesi kurulur. Akaryakıt tesisatını öğrenmek için öncelikle sistemin ön imalatı ve yardımcı ekipmanların bilinmesi gerekir. Akaryakıt Tesisatı dersinden sonra akaryakıt tesisatı montaj ve resim derslerini öğreneceksiniz. Bu dersin sonunda size gerekli donanım sağlandığı zaman geminin akaryakıt tesisatını üretebileceksiniz.

Devamı

Cansız Modeller ile Çizim

2009-05-20 13:49:45

Desen çizimine başlamadan önce uygulaması yapılacak modelin kompozisyon kurallarını dikkate alarak göze hoş gelecek şekilde düzenlenmesi önemlidir. Farklı düzenleme denemeleri iyi bir kompozisyon kurmanız açısından size faydalı olacaktır. Kompozisyonu oluşturan objeleri önce incelemeli, görmeli öyle çizim yapmalı daha sonra da ayrıntıya geçilmelidir. Modeldeki üçüncü boyut, bütün parça ilişkisi, plan ve ışık gölge ancak sağlam bir desen sonunda oluşturabilir. İyi desen çizebilmek desenin işleminde yer alan çizgi hareket, denge, hacim, oran, form, ritim, kompozisyon, perspektif, ışık ve renk kavramlarının öğrenilmesiyle sağlanabilir. Hazırlanan bu derste cansız model çizimleri, desende kompozisyon tanımları, kompozisyon uygulamaları, desende oran-orantı, kompozisyona hacim verme uygulamalarıle ilgili konuları ele alacağız. Ders sonunda öğrendiğiniz becerileri sanatla ilgili tüm alanlarda kullanabilir ve hatasız bir biçimde cansız modellerden çizim uygulaması yapabilirsiniz.

Devamı

Bilgisayarın açılışı ve temel parçaları, Güç kaynağı, Klavye, Fare, Bios

2008-12-18 16:02:44

Klavye Nedir ? Klavye Çeşitleri nelerdir ? Fare(Mouse) Nedir? Farenin İç Yapısı ve Çalışma Prensibi nasıldır? Fare Çeşitleri, Kesintisiz Güç Kaynağı UPS)Nedir? Kesintisiz Güç Kaynaklarının İç Yapısıve Çalışma Prensibi nasıldır, BIOS ve karşınıza çıkabilecek hata mesajları.

Devamı

Temel Mali Tablolar Nelerdir

2010-08-05 23:15:21

Tek düzen hesap planı ile uygulamaya getirilen mali tablolarla özellikle bilânço ve gelir tablosu ile işletmelerin mali durumları özetlenmektedir. Mali Tablolar, işletme sahiplerine ve işletme ile ilgilenen 3. kişilere işletmenin mali durmu hakkında bilgi vermektedir. Bu tabloları kullanacak olan kişiler, tablolar ile neleri öğrenebileceklerini bilmek zorunadırlar. Finansal tablolar, bu tablolarla ilgilenenler tarafından değişik şekillerde yorumlanmaktadır. Bunun için de mali tablolar belirli bir biçimsel yapıda düzenlenmelidir. Mali tablolar, bunlarla ilgilenecek olan kişilerin belirli düzeyde muhasebe bilgisine sahip oldukları varsayılarak hazırlanmaktadır. Mali tablolar belirli dönemlerde hazırlanması gerekir. Bu tabloların zamanında hazırlanması önemlidir. Finansal tabloların hazırlanmasında ve sunulmasında meydana gelecek gecikmeler, işletmenin ekonomik yapısını olumsuz yönde etkilemektedir. Öğrenme faaliyeti 1’de; bilançonun biçimsel yapısı, bilanço ilkeleri ve bilançonun düzenlenmesi üzerinde durulmuştur. Öğrenme faaliyeti 2’de ise; gelir tablosunun biçimsel yapısı, gelir tablosu ilkeleri ve gelir tablosunun düzenlenmesi üzerinde durulmuştur.

Devamı

Tarihteki eski takı örnekleri

2010-03-25 22:48:49

Bu derste sizlere Türkiye ve dünyadaki takı tasarımcıları ve trendleriyle ilgili bilgi verilecektir. Trend, dünya üzerinde gelişen tüketici eğilimlerini ifade eder. Tüketici eğilimleri, sanatsal ve sosyal tüm olguları etkiler ve bu da doğal olarak tasarıma yansır. Aslında, tasarımcı yalnız ve yalnız önerebilir, önerdiği tasarımı moda ya da trend haline getiren tüketicinin kendisidir. Dolayısıyla, tüketici eğilimlerini incelemek, başarılı koleksiyonların anahtarıdır. Elbette trendlerin önemi yalnızca kuyumculuk sektörü için değil, tasarım içeren her sektör için geçerlidir. Tüketiciye ürün hizmeti sunan tüm sektörler, tasarım içerdiği sürece birbirlerine paralel olarak gitmek zorundadır. Bu paralellik, eşdeğer trendleri barındırarak doğru tasarım yaratmaktır. Doğru tasarım, tüketici eğilimlerine cevap verebilen, malzeme, renk, yüzey, doku ve şekil olarak en doğru ürün, kısaca satılabilir üründür. Kuyumculuk sektörü, birebir tüketici beğenisiyle doğru orantılı olarak başarı gösterdiği için, trendlerin farkında olmak çok önemli bir unsurdur. Mücevher, kendisine en yakın olan sektörle, tekstil sektörüyle paralellik göstermektedir. Tüketici, giyimle takıyı ortak kullandığı için, farkında olmadan ilgili olduğu sektördeki detayları talep etmektedir. Tarihsel ve Kültürel Takılar dersinde Türk ve dünya takı tasarımcılarını tanıyarak katalog hazırlayabileceksiniz ve ekonomiye olan katkılarını öğreneceksiniz.

Devamı

Kuyumcu siparişi nasıl hazırlanır

2010-03-25 22:47:28

Takı alınmasının değişik sebepleri vardır. Bunların başlıcaları, evlilik müesseselerinin oluşması sırasında en önemli materyallerden birisi olması, takının yatırım aracı gibi görülmesi, özel günlerde hediye olarak düşünülmesi sayılabilir. Bu sebeplere bağlı olarak farklı imalat usulleri ortaya çıkmıştır. Müşterilerin isteklerini ve imalat usullerini belirleyerek sipariş alınması önemlidir. Her takının imalatında ilk basamak siparişin alınmasıdır. Siparişlerin doğru olarak alınması, zaman, emek, malzeme ve enerji tasarrufları sağlar. İşletmede verimlilik yükselir ve kârlılık artar. Müşteri memnuniyetini dikkate alan işletmeler saygınlık kazanır. Kuyumculukta sipariş formu hazırlamak dersinde müşteriyi karşılayarak talebini belirleyebilecek, sipariş formunu doğru olarak hazırlayabilecek, siparişte kullanılacak malzemeleri tespit edebilecek, işproğramını yapabileceksiniz.

Devamı

Bahçede Mandalina yetiştirme ipuçları

2009-10-09 11:25:05

Ülkemiz, ekolojik koşulların uygunluğu nedeniyle, bazı tropik meyveler dışındaki tüm meyvelerin ekonomik olarak üretilebildiği nadir ülkeler arasındadır. Özellikle, ülkemizin üç tarafının denizlerle çevrili olması, çok çeşitli meyve türlerinin yetiştirilmesinde etkili olmaktadır. Akdeniz ve Ege Bölgeleri ve Doğu Karadeniz Bölgesinde Rize sahil şeridi boyunca tüm turunçgil türleri yetiştirilmektedir. Mandalina (Citrus reticulata), ılıman iklimde yetişmekte olan turunçgiller (Rutaceae) familyasına ait bir meyve türüdür. Ülkemizin narenciye üretiminin %25’ini mandalinalar oluşturmaktadır. Bu derste; mandalinaların önemi, bahçe tesisi, fidanın ekimi, ağaç sulama, budama, gübreleme, ilaçlama, hasat, depolama ve pazara hazırlama gibi konuları öğreneceksiniz. Mandalina, iç ve dış piyasası olan bir meyvedir. Mandalina yetiştiriciliği, birçok aileye iş imkânı sağlamıştır. Hasat zamanı, bölge işçilerinin yetmediği zaman, iç bölgelerden de mevsimlik işçi transferi ile insanlarımıza ekonomik katkı sağlamaktadır. Tüm kış aylarında devam eden hasat ve hasat sonrası pazara hazırlama işlerinden dolayı yaklaşık 4-6 ay işçiler çalışarak ekonomik yönden desteklenmektedir. Mandalina, 12 ay yeşil kalan bir ağaçtır; bunun içinde sürekli bakım ister. Hassas olmasından dolayı kültürel işlemler sırasında çok dikkat edilmelidir ki üretici olarak hasat zamanında ve sonrasında yüzümüz gülsün.

Devamı

Altın veGümüş zincir çizimi

2010-03-25 22:49:34

Takı imalatı yapabilmek için takıyı tasarlamak ve tekniğine uygun ölçülü, uygulanabilir çizimler yapmak gerekir. Bu çizimleri yaparken görsel kaynaklardan yararlanmak, uygulamada karşılaşabileceğiniz problemleri azaltır. Bu kaynaklar yaratıcı düşüncenizi geliştirir, uygulama tekniklerini kavramada yardımcı olur. Uygulayacağınız takıları ölçülendirerek kâğıda aktarmak tam uygulama aşamalarında size yol gösterecek ve işinizi kolaylaştıracaktır. Aynı zamanda malzeme ve zaman kazanmanıza yardımcı olacaktır. Bu derste basit ve girift zincirin hangi ölçü aletleriyle, hangi tekniklerle, nasıl çizileceğini öğreneceksiniz. Basit ve girift zinciri, net ve tekniğine uygun çiziprenklendirmek, zincir bağlantı ve geçişlerini kavrayarak anlamanızı kolaylaştıracaktır.

Devamı

Palto ve kaban kalıbı 2

2009-08-03 22:33:26

Bu derste erkek paltosu model analizi yapmak, model uygulama, şablon ve astar hazırlama serilerini yapma ile ilgili bilgiler bulacaksınız. Bu ders eğitimi ile erkek palto- kabanında model uygulama becerisi kazanarak kendinizi bu konuda geliştirebileceksiniz. Erkek palto-kaban üretimi yapan firmalarda görev alabileceksiniz.

Devamı

Orkide çiçek bakımı

2009-10-15 15:11:34

Dünyamızı yaşanılır kılan en önemli varlıklar bitkilerdir. Renkleri, kokuları ve güzel görüntüleri ile dünyamızı yaşanılır hale getirirler. Ayrıca bitkiler bizim için besin kaynağı, giyim, kullandığımız eşyaların pek çoğu ve ilaç hammaddeleri üreten canlılardır. Çevremizin güzelleştirilmesinde, mutlu günlerimizde de bitkilerden faydalanırız. Süs bitkileri adı altında üretilen pek çok bitki bize mutluluk verir. Bazılarıyla evlerimizi, bazılarıyla park ve bahçelerimizi süsleriz. Onların büyüdüğünü görmek, çiçeklendiğini izlemek, onlarla uğraşan insanlar için vazgeçilmez bir zevktir. Süs bitkileri içinde çok farklı renk ve kokuya sahip bitkiler vardır. Bunları yetiştirmek insana ayrı bir zevk verir. Kesme çiçeklerde bu gurupta olan bitkilerdir. Kimi büyük çalılar halinde kimi ise küçüktür. Bunların çiçekleri vazolarımızda güzel koku ve görüntüleriyle odalarımızın havasını değiştirir. Kesme çiçekler hayatımıza doğduğumuz andan itibaren girmeye başlarlar. Geçmiş olsun diye hastanelere gelen ziyaretçiler mevsimine uygun çiçeklerle odamızı süslerler. Büyürken mutlu anlarımızda da çiçekler hep yanımızdadır. Çiçek vermekte, almakta, mutlu eder insanları. Çiçek yetiştirmek emek ister, sabır ister. Sizde bu dersleri öğrenirken kesme çiçek yetiştirmenin zevkini tadacak, çiçek vermenin mutluluğunu yaşayacaksınız. Pek çok insanın mutluluğunu paylaşacaksınız.

Devamı

Bluz kalıpları

2009-07-26 07:55:19

Kalıp hazırlama, bedene uygun giysi elde etme aracıdır ve keyifli bir süreçtir. Temel kavramlar kalıp hazırlamanın püf noktasıdır. Ayrıca, modadaki gelişmeleri yansıtacak değişiklikleri kalıba aktararak giysi oluşturmak heyecan vericidir. Uygulanabilir tasarımların ortaya çıkarılmasında yaratıcılık açısından hiçbir sınırlama yoktur. “Temel Kadın Beden Kalıbı” dersinde gerekli temel bilgileri aldınız. “Bluz Kalıbı I” dersi ile pens kaydırma çizimleri, kapanma payı ve yaka çizimleri, kol ve manşet çizimleri, bedenden çıkan yaka çizimleri, bedenden çıkan kol çizim işlemlerini öğreneceksiniz. Bu derste öğreneceğiniz kalıp çizimlerinden birini seçerek, kullanılan kumaşa ve giyilmek istenilen yere göre giysinize farklı bir görünüm sağlayabilirsiniz.

Devamı

Kapalı tohumlu bitkiler

2009-10-15 15:09:55

İnsanlar hiçbir zaman elindekinin kıymetini bilememişlerdir. Ne zaman ki ellerindekilerini bozmuşlar o zaman bu konuyla ilgili çalışmaya başlamışlar ve bunu problem olarak algılamışlardır. İşte günümüzün en büyük problemlerinden biri de çevre sorunudur. Bozulan çevreyi onarmak, doğal dengeyi yeniden kurmak kolay değildir. Bunun içinde giderek artan ve insanlığı tehdit eden çevre sorunlarına çözüm bulmak ve dengeyi sağlamak için uğraşmalıyız. Bunu yaparken de çevremizi kirletmemenin yanında ortamı ağaçlandırmamız gerekmektedir. Yapılan çalışmaların olumlu sonuç vermesi için de doğru yerde doğru bitki dikimi yapmamız gerekmektedir. Bitkileri tanıyabilmek için onların tüm özelliklerini en ince ayrıntısına kadar öğrenmemiz gerekmektedir. Kullandığınız bu bitkilerin büyük bir kısmını kapalı tohumlular oluşturmaktadır. Kapalı tohumluların tohum taslakları etli bir yumurtalığın içinde gelişir. Kapalı tohumluların üreme organları çiçekleridir. İğne yapraklılar genellikle rüzgârla tozlaşmalarına karşılık, kapalı tohumlular tozlaşabilmek için bal özü taşıyan göz alıcı çiçekleriyle, böcekleri kendilerine çekerler. Çiçekler döllendikten sonra, tohum taslakları tohuma, yumurta meyveye dönüşür. Tohum meyvenin içinde bulunur. Bu derste kapalı tohumlu bitkilerin genel özelliklerini bilerek rahatlıkla bahçe düzenlemelerinde kullanabileceksiniz.

Devamı

Örgü teknikleri, Örgü nasıl yapılır ?

2009-09-30 13:54:15

Basit şiş ve tığlarla üretilmeye başlanılan örme yüzeyler, makinelerin icadından sonra hızlı bir gelişim içerisine girmiştir. Moda akımının da etkisiyle bugün tekstilin en önemli dallarından biri olan örme sanayi, son teknolojiyi kullanarak her geçen gün gelişmekte ve büyümektedir. Rahat kullanım özellikleri, çok geniş renk ve desen özellikleri nedeniyle kullanımları yaygınlaşmaktadır. Her yaş grubunun her mevsim koleksiyonlarında; iç giyim, üst giyim ve dış giyim olarak görmek mümkündür. Makinelerin kullanım özellikleri, yüzeyden ürüne geçişteki çalışma teknikleri ve özellikleri nedeniyle sektörde eğitilmiş kalifiye iş gücü ihtiyacı artmaktadır. Bu ders ile temel örme ve temel örme elemanlarını ve örmede oluşturulan kumaşların özelliklerini ayırt edebileceksiniz. Bu bilgi ve beceriler sektörde planlama, üretim ve kalite kontrol bölümlerindeki iş ve işlemler için temel oluşturacaktır.

Devamı

Yumurta pişirme yöntemleri

2009-09-06 08:33:47

Omlet, sahanda, Oeufs Brouillès, Scrambled Eggs, Crèpe ve Pan Cake. Yumurta sağlıklı beslenmede önemli bir yer tutmaktadır. Çünkü besin değeri yüksek, lezzetli, ekonomik ve sevilen bir yiyecektir. Yumurta günlük hayatımızda çeşitli şekillerde hazırlanıp sunulur. Yumurta Türk mutfağının temel malzemesidir. Sıcak ve soğuk yemeklerde, tatlı ve salatalarda hem ana yemek hem de yardımcı malzeme olarak kullanılmaktadır. Ülkemizin turistlerce tercih edilen bir konumda olması nedeniyle, yiyecek-içecek hizmet alanları çalışanları tarafından dünya mutfaklarına açılmak, farklı yemek ve kültürleri öğrenmek zorunlu hale gelmiştir. Yumurta hazırlama teknikleri, hazırlamada kullanılan araç ve gereçler bu derste yer almaktadır. Dünya ve Türk mutfağında kullanılan yumurtadan elde edilen yiyeceklere yer verilmiştir. Dersin hazırlanmasındaki temel amaç, besin değeri yüksek ve elde edilmesi daha kolay olan yumurtanın pişirme ilkelerine uygun ürünler ile çeşitli omlet ve crèpeleri uygulama becerisi kazanmanızı sağlamaktır. Anlatılan yumurta uygulamaları iyi kavrandığı takdirde yiyecek- içecek hizmeti veren her alanda çalışma imkanı bulacaksınız.

Devamı

Şal ve Atkı nasıl dikilir ?

2009-09-30 14:01:58

İnsanoğlu dünyanın oluşumundan bu yana merak etme duygusu içinde her şeyi keşfetme tutkusu ile yaşamıştır. Bu duygu insanlara yeni gelişmeleri yaşatmış ve yaşatmaktadır. Tekstil alanında da durum aynıdır. Örtünme duygusu zamanla, hayat şartlarının da değişmesiyle yerini giyinmeye yani yakıştırma süsleme tamamlama duygusuna bırakmıştır. Hep arayış ve yenilik peşinde koşan insan, hiçbir zaman yeni bir şeyler üretmekten bıkmamıştır. Her gün yeni bir model, tasarım geliştirmiştir. Sizin için hazırladığımız bu ders ile, atkı ve şal modellerini dikebileceksiniz. Aynı zamanda bu dersten hareketle, yeni süsleme tekniklerini kullanarak aksesuar tasarımlarına katkıda bulunabileceksiniz

Devamı

Sim ve sırma ile maraş elişi

2009-09-02 08:12:37

Maraş işi, milli işlemeler arasında önemli bir yere sahiptir. Sim, sırma vb. gibi parlak ipliklerle yapılıp üzeri süslemelerle zenginleştirildiğinde ortaya oldukça görkemli ve pırıltılı bir işleme tekniği çıkmaktadır. Maraş işi yüzü ve tersi birbirinden farklı tek yüzlü bir işlemedir. Bu işleme; işleme öncesi hazırlık ve işleme esnasında kullanılan araç ve gereçler bakımında diğer işlemelerden çok daha farklı ve zengindir. İşleme tekniği olarak alt iplik üstten, üst iplik alttan görünmez. Yapıldığı dönemler de uygulandığı yerler ve kullanım alanlarından dolayı tercih edilen işlemelerdendir. Günümüzde de aynı öneme sahiptir. Sizde bu faaliyetleri başarı ile tamamladığınızda Maraş işinden oldukça görkemli ve ışıltılı ürünler yapabileceksiniz.

Devamı

Etli Yemek tarifleri 2

2009-09-07 11:51:36

Yiyecek ve içecek hizmetleri hızlı bir gelişim ve değişim göstererek dünyada ve ülkemizde önemli bir istihdam alanı haline gelmiştir. Bu alanda rekabet koşullarına ayak uydurabilmek için sektörün istediği yeterlikleri kazanmış, dünya standartlarında hizmet verecek, kaliteli insan gücüne ihtiyaç duyulmaktadır. Sıcak mutfak, otel, restoran gibi işletmelerin mutfaklarının hiç vazgeçemeyeceği çeşitlerdendir. Bir menüye ana yemek hazırlamak, sıcak mutfak alanının iyi uygulanmasına da bağlıdır. Hazırlanacak olan yemek çeşitleri, özellikleri ve yapım tekniklerinin aşçılar tarafından iyi kavranabilmiş ve uygulanabilir kapasiteye erişilmiş olması, aynı zamanda aşçının kalitesinin de göstergesidir. Bu derste kazandırılacak yeterlilikler, senin yiyecek ve içecek sektörünün istediği insan gücü olarak yetişmende önemli bir etken olacaktır. Sıcak mutfağın en önemli ana yemeklerinin yapımında da ustalaşarak, ticari mutfakların sıcak mutfak bölümünde çalışabilme olanağına sahip olabileceksin.

Devamı

Visual C# NET - 3 Değişkenler ve Metotlar

2008-12-14 08:29:07

Bu dökümanla C#(Sharp) hakkındaki şu temel konuları öğrenebilirsiniz: - Değişken Türleri - Tür Dönüşümleri - Enum ve Struct Yapısı - Dizi Tanımlama - Çok Biçimlilik (Polymorphism) - Kalıtım (Miras alma - Inheritance) - Arayüz (Interface) ve Olaylar (Events) - Örnek dersler ve cevaplı sorular

Devamı

Elektronik Temelleri - Lojik devreler

2008-12-21 05:39:04

iki Tabanlı (Binary) Sayı Sistemi, Desimal,Heksadesimal, Oktal , ASCII Kod Sistemi , Temel Lojik Kapılar ,VE (AND) Kapısı (Mantıksal Çarpma),VEYA (OR) Kapısı (Mantıksal Toplama), DEĞİL (NOT) Kapısı, Boolean Matematiği , VE DEĞİL (NAND) , VEYA DEĞİL (NOR) ,ÖZEL VEYA (EXOR) kapıları, ENTEGRE (IC) KULLANIMI , TTL ve CMOS Entegreler, Entegre Girişleri

Devamı

Gemi güverte malzemeleri

2010-07-21 11:11:28

Güverte yardımcıları, gemilerde kullanılan ve ana makinelerin operasyonu ile ilişkisi bulunmayan makinelerdir. Gemi yüklerinin yükleme ve boşaltılmasında kullanılan vinçler, kreynler, çıpa ve ona bağlı zincirin fundo ve vira edilmesinde ve palamarlar için kullanılan demir ve halat ırgatları, can salı ve can filikalarının mayna ve virasında kullanılan filika mataforaları güverte yardımcıları sınıfına girerler. Gemilerin yüklerini ambarlarına alabilmeleri ve ambarlardan kısa sürede boşaltabilmelerinde vinçler kullanılır. Vinçler, geminin boşaltma ve limanda kalma süresini kısaltır. Dolayısıyla geminin yükleme boşaltma masrafları vinçler sayesinde azalır. Bu sebeple gemi yük vinçlerinin cinsi, adet ve kapasitelerinin isabetli seçilmesi gerekir. Irgatlar, geminin limanda veya açıkta denize demirleme işlemlerinde ve denize salınan ırgat demirini tekrar toplanmasında kullanılır. Mataforalar (Filika vinçleri) filikaların ve can sallarının denize indirilmesi ve tekrar gemiye alınması işlemlerinde kullanılır. Bu derste vinçlerin, ırgatların, kreynlerin ve mataforaların çalışmalarını, çeşitlerini ve bakım işlemlerini yapmayı öğreneceksiniz. Ayrıca vinçlerde ve ırgarlarda kullanılan zincirleri, demirleri ve halatların çeşitlerini ve bakım işlemleri öğrenilecek.

Devamı

Model uygulamalı etek kalıbı 2

2009-07-28 08:39:33

Hazır giyimin ülkemiz için önemini artık kavramış bulunmaktasınız. Bu nedenle bu sektördeki kaliteli eleman eksikliğinin ne kadar önemli olduğunu da biliyor olmalısınız. Moda insanların giyim zevkini yönlendiren gizli bir güçtür. Ülkelerde bu gücün etkisi altındadır. Bizlerde ister istemez modanın çekim alanına her zaman olmasa da zaman zaman girmekteyiz. Moda ayrıca ülkelerin ekonomisinde de büyük etkiler yaratmaktadır. Ülkemizde de hazır giyim sektörü moda çarkının içinde dünyaya ayak uydurabilecek kadar büyümüş ve aynı oranda da kalitesi artmıştır. Bu nedenle kalıp bilgisi olan elemanlara çok ihtiyaç duyulmaktadır. İşte bu alandaki eksikliği tamamlamak için sizlerle model uygulama ile ilgili becerileri artıracak çalışmaları gerçekleştireceğiz. İyi bir model uygulayıcısı olabilmek için iyi bir gözlemci, analist ve detaycı olmak gerekmektedir. Bu dersle model uygulamayı biraz daha anlayacak, model uyguladığınız kalıbı şablonlayıp serilemesini yapacak ve pastal resmini hazırlayabileceksiniz.

Devamı

Balık ağı yapımı ve balıkçı düğümleri

2010-07-06 09:21:24

Balık avı ve avcılığı ilk insan var olduğundan beri yapılmaktadır. Avcılık yapılırken çeşitli yöntemler, teknikler ve değişik balık ağı malzemeleri kullanılmıştır. Teknolojik ilerlemeyle beraber balık avında büyük tonajlı gemilerin balık avına çıkmasıyla beraber ağ yapımında kullanılan malzemeler de gelişmiştir. Özellikle 1940’lı yıllardan sonra sentetik iplerin kullanılmaya başlamasıyla beraber avcılık da gelişmiştir. 1940’lı yıllardan önce kendir ve pamuktan yapılmış av malzemeleri kullanılmakta iken günümüzde tamamen sentetik, yani polyester ( naylon ) liflerden yapılmış ağ ipleri kullanılmaktadır. Sentetik liflerden yapılmış ipliklerin sağlam, hafif, istenilen yoğunluk ve kopma kuvvetine karşı direnci, çürümeye karşı dayanıklı olması sebebiyle balıkçılar tarafından tercih edilmektedir. Açık deniz avcılığının artmasıyla birlikte kullanılan ağ yapım malzemesinin ne kadar önemli olduğu anlaşılmış, balık av araçları ve buna göre dizayn edilmiştir. Avlanacak balık türüne göre kullanılan malzemenin değiştiğini ve mukavemetinin farklı olduğunu öğreneceksiniz. Balık ağı yapımında hangi tür balık için hangi özelliklere sahip ağ yapım iplerinin kullanılacağını, dayanıklılığını, avantaj ve dezavantajlarını bilecek ağ dizayn ederken bunlara dikkat edeceksiniz.

Devamı

Hotel Rezervasyonu

2010-01-04 23:50:56

Ön büroda rezervasyon dersinin ilk dersi olan bu ders ile rezervasyon ofisindeki donanımları tanıyarak onları doğru olarak kullanmayı yine rezervasyon ofisindeki formları öğrendiğiniz kısaltmaları kullanarak hatasız doldurmayı ve rezervasyonları geliş şekline göre doğru ve eksiksiz almayı öğreneceksiniz. Konaklama işletmelerinin en önemli departmanlarından birisi hiç şüphesiz ki, ön büro ve buraya bağlı olarak çalışan rezervasyon bölümüdür. Tesise gelecek müşterinin ve konakladığı süre içerisinde ne tür hizmetler satın alacağının belirlendiği ilk işlem olan rezervasyon işlemleri de burada yapılmaktadır. Ticarî bir işletme olan konaklama tesislerinin başarılı olması ve kârlılığının artması öncelikli olarak ön büroda yapılan rezervasyonun diğer departmanlara doğru ve hızlı olarak yansımasıdır. Bu bütün tesisin çalışmasını, hizmet kalitesini ve müşteri memnuniyetini etkilemektedir. Bu nedenle ön büroda yapılan rezervasyon işlemi ve bu işlemleri yapan eleman tesis açısından çok önemlidir. İyi bir ön büro elemanının yabancı dil bilmesi ve güler yüzlü olmasının yanı sıra yapılan işlemleri doğru ve eksiksiz olarak yapabilmesi de çok önemlidir. Yapılan işin ciddiyetini ve önemini bilen, hata yapmadan çalışan elemanların konaklama tesislerinin çalışmasına ve başarısına ne oranda katkı sağlayacağı açıkça görülmektedir. Bunun bilincinde, her zaman kendini yenileyen ve işini önemseyen personelin aranılan personel olduğunu bilmemiz gerekmektedir. Bu sizlerin işinizde başarılı, aranan ve mesleğinde yükselme şansı her zaman olan elemanlar olmanızı sağlayacaktır.

Devamı

İleri dikim teknikleri

2009-07-26 08:49:36

İlk dikiş makinesi 18. yüzyılda üretilmiştir ve günümüze kadar çok gelişim göstermiştir. Modanın yönlendirmesiyle insanların da talepleri artmaya, beklentileri çeşitlenmeye başlamıştır. Bu isteklere hızlı yanıt, hazır giyim makinelerinde de hızla yenilikler yapılmasını beraberinde getirmiştir. Konfeksiyon üretimi hedeflenen ürün grubu, kullanılacak makine donanımını da belirler. Yanlış seçim, üretimde kaliteyi etkilediği gibi, sık makine arızalarına sebep olabilir. Konfeksiyon makineleri sadece parçaları birleştirmek amaçlı değildir. Aynı zamanda modanın üretim için belirlediği çizgileri de en iyi şekilde sonuçlandıracak biçimde fonksiyonel olmalıdır. Bu ders ile elektronik dikiş makinelerini daha yakından tanıma imkânı bulacaksınız. Üretim sürecine getirdiği yenilikleri ve yararları öğrenerek kendinizi sektöre daha yakın hissedeceksiniz.

Devamı

Permanant ,defrize Kalıcı saç şekilendirme

2009-04-04 12:23:08

İnsanoğlu içten gelen dürtüyle, biraz da beğenilme kaygısıyla saçında sürekli değişikliklerde bulunma gereğini hissetmiştir. Bu arzu ile kimisi düz olan saçını dalgalı hâle getirmek, kimisi de dalgalı olan saçını düz hâle getirmek isteğiyle çoğu zaman ehil olmayan kuaförlerin elinde saç sağlığında geriye dönüşü olmayan yıpranmalara da maruz kalmışlardır. Kalıcı dalga ve kalıcı düzlük işlemlerinde saç bağlarında önemli değişiklikler meydana getiren kimyasal ürünlerle çalışıldığından, bu ürünler uzman olmayan bilinçsiz kişilerin elinde yanlış uygulamalar sonunda saç sağlığında ciddi zararlar oluşturabilecek maddeler hâlini alabilir. Bu nedenle yaptığı işin öneminin bilincinde olacak nitelikli kişiler yetiştirmek amacıyla bu öğrenme materyalini sizlere hazırladık. Öğrenme faaliyetinin birinci kısmında kalıcı dalga uygulama yöntemini; ikinci kısmında kalıcı düzlük uygulama yöntemini ele aldık. Hazırlanan öğrenme faaliyetleri sonunda her türlü saçta kalıcı dalga ve kalıcı düzlük oluşturma uygulamalarını yöntemine uygun yapabileceksiniz.

Devamı

Bahçede limon yetiştirme ipuçları

2009-10-09 11:24:11

Ülkemiz, ekolojik koşulların uygunluğu nedeniyle, bazı tropik meyveler dışındaki tüm meyvelerin ekonomik olarak üretilebildiği nadir ülkeler arasındadır. Özellikle, ülkemizin üç tarafının denizlerle çevrili olması, çok çeşitli meyve türlerinin yetiştirilmesinde etkili olmaktadır. Akdeniz ve Ege Bölgeleri ve Doğu Karadeniz Bölgesinde Rize sahil şeridi boyunca tüm turunçgil türleri yetiştirilmektedir. Limon, ılıman iklime sahip bütün memleketlerde kültür şekilleri yetiştirilen yaprak dökmeyen, uçucu yağ taşıyan küçük ağaçların meyvesidir. Dünyada olduğu gibi, ülkemizde de portakaldan sonra en çok üretilen narenciye türü limondur. Bu derste; limonun önemi, bahçe tesisi, fidanın ekimi, ağaç sulama, budama, gübreleme, ilaçlama, hasat, depolama ve pazara hazırlama gibi konuları öğreneceksiniz. Limon iç ve dış piyasası olan bir meyvedir. Limon, insanların her mevsimde tükettiği, “çaya çorbaya limon!” diye semt pazarlarında satılan bir meyvedir. Limonun yetiştiriciliği ile uğraşan birçok aile iş imkanı bulmuş olmaktadır. Hasat zamanı bölge işçilerinin yetmediği zaman iç bölgelerden de mevsimlik işçi transferi ile insanlarımıza eknomik katkı sağlamakadır. Tüm kış aylarında devam eden hasat ve hasat sonrası pazara hazırlama işlerinden dolayı yaklaşık 4-6 ay işçiler çalışarak ekonomik yönden desteklenmektedir. Limonlar 12 ay yeşil kalan bir ağaçtır. Bunun içinde sürekli bakım ister. Hassas olmasından dolayı kültürel işlemler sırasında çok dikkat edilmelidir ki, üretici olarak hasat zamanında ve sonrasında yüzümüz gülsün.

Devamı

Matbaada Tifdruk baskı tekniği

2009-10-09 10:49:43

Bu ders, tek renkli tifdruk baskı ayarlarının uygulamalı olarak anlatıldığı öğrenme materyalidir. Tek renkli tifdruk baskı ayarları dersi, size gerekli olan becerileri kazandırmak için hazırlanmış bir dersdür. Bu dersi tamamladığınız zaman sizler, tek renkli bir işin baskısı için gerekli olan silindirin takılması, mürekkebin hazırlanması, sıyırıcı raklenin ayarlanması, malzemenin tansiyon ayarı ve diğer ayarları yapabileceksiniz. Bu derste hedeflenen yeterlikleri edinmeniz durumunda, tek renkli tifdruk baskı ayarlarını yapabilen nitelikli elemanlar olarak yetişeceğinize inanıyor, başarılar diliyoruz.

Devamı