Cahilim.com
Her konuda en basit dersler ve oyun siteleri.

Eğlenceli Dersler

Web sayfamızın amacı her konuda mümkün olduğunca basit dersler hazırlamaktır. Sitemiz yapım aşamasında olduğu için şimdilik çeşitli kaynaklardan derlediğimiz genel içerik bulunmaktadır. Çok yakında daha basit ve eğlenceli derslerle hizmetinizde olacağız. Ders demek herzaman sıkıntı demek değildir, uygun şekilde hazırlanırsa dersler oyun kadar eğitici ve eğlenceli olabilir.. Hoşgeldiniz.


Jimnastik hareketleri, Zayıflama Yöntemleri

2009-06-10 06:47:54

Bu dökümanda jimnastik çeşitleri hakkında detaylı ve resimli açıklama bulabilirsiniz: Su Jimnastiği Sabah Jimnastiği Yoga Meditasyon jimnastik Kuralları jimnastikte Kullanılacak Malzemeler ve Özellikleri Temel Beceriler Planlama Hazırlık Yapma Uygulama Bu ders ile maranki zayıflama gibi saçma teknikler yerine herzaman geçerli daha sağlıklı zayıflama yöntemleri öğreneceksiniz.

Devamı

Gemi Seyir Planı Nasıl Hazırlanır

2010-07-22 23:09:56

Plan bir işin, bir eserin gerçekleştirilmesi için uyulması tasarlanan düzendir. Plansız çalışmalar ön görülmeyen aksaklıklardan dolayı para, zaman ve emek kayıplarına yol açar. Planlı çalışma her insanın başarısında olmazsa olmazlardandır. Bir kaptanın özellikle bir ticari gemi kaptanı için bu biraz daha fazla şey ifade eder. Günlerin değil durumuna göre saatlerin dakikaların hesabının yapıldığı ticari gemi çalışmalarındaki kayıplar, gemi işletenlerine o kaptanın maaşının kat ve katı kadar kayıplara sebep olur. Bu neden ile planlı çalışma bir kaptan için aynı zamanda mesleki itibar anlamına gelmektedir. Gemiler seyre çıkmadan önce gemi kaptanı seferi tüm açılardan değerlendiren bir sefer plan yaparken aynı zamanda gemi 2. zabitine de en güvenli ve en kısa rotaları içeren seyir planını hazırlattırır. Seyir planının hazır olmasından sonra kontrollerini yapar ve seyirde de o planı uygular. Bu şekilde gemisini zaman, para ve emek kaybına yol açmadan hedefine götürür. Eğer gemi küçük tonajlıysa bu görev yerine göre birinci zabit veya bizzat kaptanın kendisi tarafından yerine getirilir. Bir yat kaptanı da balıkçı gemisi kaptanı da seferine göre bu planı yapmak zorundadır. Bu ders sizlere geminizi bir limandan kaldırıp varış limanına en güvenli ve kısa yoldan götürebilmeniz için gereken seyir planını nasıl yapacağınızı anlatmaktadır. Ulusal ve uluslar arası kurallara göre gemilerde güvenli seyir ve çalışma ile can, mal ve çevre korumaya yönelik birçok yayının bulunması gerekmektedir. Bu yayınların bir kısmı süresiz bir kısmı da sürelidir. Süreli yayın, kullanım süresi içerisinde meydana gelen değişikliklerin işlenmesi ve belirli bir süre sonunda yenilenmesi şartı ile güncel kalabilen yayınlardır.

Devamı

Ticaret hukuku notları

2010-12-12 23:47:58

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşu ile birlikte başarılı bir hukuk inkılâbı gerçekleştirilmiştir. Ancak bu büyük inkılâbın amacına ulaşabilmesi, dinamizmin, hukuk hayatımıza hâkim kılınmasıyla mümkündür Bilindiği üzere kanunlar, yürürlüğe girdikleri zamanın sosyal ve ekonomik ihtiyaçlara göre düzenlenir. Bir kanun ne kadar mükemmel hazırlanırsa hazırlansın, değişen, gelişen sosyal hayata ilişkin taleplerin gerisinde kalmaya mahkûmdur. 1 Ocak 1957'de yürürlüğe giren Türk Ticaret Kanunu, yaklaşık 50 yıllık süre içinde, ihtiyaçlar dikkate alınarak birçok değişikliğe uğradı. 50 yıldır yürürlükte olan Türk Ticaret Kanunu, Avrupa Birliği müktesebatına uyum da dikkate alınarak, ilgili meslek kuruluşları ve üniversiteler başta olmak üzere sivil toplum örgütlerinin önerileri dikkate alınarak olgunlaştırıldı Bu dersin amacı, ticari hayatta ve gündelik yaşamda sıklıkla kullanılan ticarete yön veren temel ilkeleri, ticaret unvanı, marka, rekabet kuralları ve para yerine geçen bono, çek ve poliçeyi sizlere tanıtarak bu belgeleri düzenleme, tahsil ve takibini yapabilme becerisini kazandırmaktır.

Devamı

Alçı hazırlama teknikleri

2009-08-28 14:41:56

İnsanoğlu yaratılışından bugüne kadar geçen süre zarfında yaşamını sürdürebilmek için güvenli bir yere ihtiyaç duymuştur. Başlangıçta bir mağara veya ağaç dalları ile kamışlardan yapılan basit bir kulübe yeterli iken, sonraları taş, tuğla, kerpiç, ahşap gibi yapı malzemelerinin kullanılmasıyla değişik şekillerde yapılar inşa etmiştir. Zaman ilerledikçe teknolojinin de gelişmesiyle insanların yaşadıkları mekânları daha kullanışlı ve daha estetik hale getirme ihtiyaçları ortaya çıkmıştır. Günümüz koşullarındaki yoğun şehirleşme karşısında insanlar, sıkıştırılmış iş ve yaşam alanlarından kurtulmak amacıyla bulundukları mekânları daha estetik, aydınlık ve zevkli ortamlar hâline getirmek için uygulaması kolay, ekonomik , insan ve çevre sağlığına yararlı yeni yapı malzemelerinin arayışına girişmişlerdir. Sizlere bu derste, yaşadığımız mekanların daha ferah ve estetik olması için yapılan uygulamalardan bir kısmını teşkil eden alçı ve alçı uygulamaları hakkında bilmeniz gereken bilgi ve beceriler aktarılmaktadır. Sizler bu derste yer alan bilgi ve becerileri kazandıktan sonra kendinize ve mesleğinize olan güveninizi daha da artırabilecek, yaşadığınız mekânları daha ferah ve estetik hâle getirebilecek ve toplumda bu konuda aranan bireyler olabileceksiniz.

Devamı

Metal Enjeksiyon Kalıpları 1

2009-11-10 00:48:26

Teknolojinin, dolayısıyla sanayi ve endüstriyel üretimin baş döndürücü hızla ilerlemekte olduğu bu dönemde sizlere de önemli görevler düşmektedir. Sizlerin başarı ve mutluluğu, bizlerin ve ülkemizin başarısıdır. Bu nedenle severek gelmiş olduğunuz bölümünüzde başarılı olacağınıza inanıyoruz. Bu başarınız sayesinde rekabet gücümüzün artacağını da biliyoruz. Ülkemizin bizlerden beklediği de budur. Makine Teknolojisi alanı, günümüzde olduğu gibi gelecekte de sanayinin itici gücü olacaktır. Basınçlı pres döküm tekniği imkânlarını ülke standartlarına uygulamak demek ülke sanayisinin en verimli ve kalite bazında en yüksek kalitede ürün elde etmesi demektir. Metal enjeksiyon kalıplama tekniği ise basınçlı pres döküm tekniğinin bir parçasıdır. Bu ders ile tekniğine uygun temel hafif metal enjeksiyon kalıp tasarımını yaparak yapım resimlerini çizebileceksiniz.

Devamı

Broşür reprodüksiyonu, broşür nasıl hazırlanır

2009-10-04 00:23:09

Broşür, tanıtım amacıyla kullanılan ve matbaacılık alanında sıklıkla hazırlanan bir basılı materyaldir. Broşürler, bir hizmeti, bir ürünü, bir firmayı, sanatsal bir olayı, kültürel etkinlikleri tanıtabilir. Bu nedenle her kurum amacına göre belirli zamanlarda broşür hazırlatma ihtiyacı hisseder. Broşür, baskı öncesi aşamasında genellikle vektörel çizim programlarında hazırlanıp baskıya uygun hâle getirilir. Bu derste vektörel çizim programında broşür reprodüksiyonu yapabilmeniz için bilmeniz gereken temel bilgiler verilmiştir. Ders sonunda orijinale birebir uygunlukta broşür reprodüksiyonu yapabilmeniz, çıkış alarak kontrol ve tashih işlemlerini gerçekleştirmeniz amaçlanmaktadır. Bu derste hedeflenen yeterlikleri edinmeniz durumunda, matbaa teknolojisi alanında daha nitelikli elemanlar olarak yetişeceğinize inanıyor, başarılar diliyoruz.

Devamı

Saten kumaş nasıl dokunur ?

2009-09-30 14:00:58

Dimi örgülü kumaş dokuma dersinde sizlere dimi örgülü numune kumaş dokuyabilmek için gerekli olan çözgü hazırlama, tahar yapma ve kumaş dokuma hakkında bilgiler verilmiştir. Dimi örgülü kumaş dokuma dersinde numune bir kumaşı dokuyabilmek için yapmanız gereken işlem basamaklarını öğrenmiştiniz. Bu derste daha önce yaptığınız işlemleri tekrarlama imkanı bulacaksınız. Numune tezgâhında çalışma tecrübenizi arttıracaksınız. Saten örgüler tekstilde genellikle parlak ve kaygan kumaşların dokunmasında kullanılan örgü çeşidi olarak kullanılır. Bu derste dokuma tekniği ile saten örgülü kumaş oluşturmayı öğreneceksiniz. İşin sonunda edineceğiniz bilgi ve beceriler ile numune tezgâhını kullanabilme becerisi geliştirmiş olacaksınız. Bu derste yapacağınız uygulamalar ileride dokuma makinelerindeki çalışmalarınız sırasında size temel oluşturacaktır.

Devamı

2-6 Yaş çocuk pantolon dikimi

2009-07-26 07:14:18

Günümüzde, çocuk giyimi de büyüklerin giyimi gibi bu endüstrinin içinde yerini almıştır. 2-6 yaş gelişimi açısından giyim oldukça önemlidir. Seçilen çocuk giysisi onların kişilik gelişimini etkilemektedir. Severek, isteyerek giyecekleri giysiyi hazırlamakta onları mutlu etmiş ve ekndine güvenen, gitimine özen gösteren bakımlı bir nesil yetiştirmiş oluruz. Çocuk giyim çeşitlerinden biri de pantolondur. Pantolon; belden başlayan ve paçaları ayak bileklerine kadar inen kadın, erkek-çocuk giyim çeşididir. Pantolonun farklı model özelliği olan çeşitleri vardır. Ancak bu derste 2-6 yaş pantolonu dikimi ile ilgili bilgiler bulacaksınız. 2-6 Yaş Pantolonu Dikimi Dersi ile ana ve yardımcı malzeme kesimi, dikim planı hazırlama, dikim öncesi hazırlık işlemleri, ara ütü, montaj, son ütü ve son kontrol işlemleri ile ilgili bilgi ve beceriye sahip olacaksınız

Devamı

Bilgisayarda desen hazırlamak

2009-08-31 13:56:45

Sanayi nakışı sektöründe desen, önemli bir yere sahiptir. Gelişen sanayi ve markalaşma, desen hazırlamada yenilikleri ön plana çıkarmıştır. Hızla değişen pazar ve rekabet koşulları nedeni ile desen hazırlama sürekli ve dinamik bir gelişim içindedir. Yeni arayışlar, tasarım sektörün sürekli canlı kalmasına sebep olmuştur. Türkiye’de son yıllarda gelişen teknoloji, nakış alanını ve buna bağlı olarak deseni etkilemiştir. Sanayi nakışının günlük hayatımıza girmesi; kullandığımız ev aksesuarları, giyim süslemeleri üzerinde sıkça kullanılması, insanların yakın ilgisini çekmektedir. Bu bağlamda çalışmaları yapabilmek için işleme yapılacak yere ve tekniğe uygun desen hazırlamak önem kazanmıştır. Bu derste desen hazırlamada kullanılacak işleme teknikleri ana hatları ile anlatılmaktadır. Uygulamalarınızı yaparken kullanmış olduğunuz desen programının özelliklerini ve çalışma sistematiğini dikkate alınız. Verilen uygulama faaliyetleri size örnek teşkil edecek ve yapacağınız çalışmalarda size kolaylık sağlayacaktır. Bu faaliyeti başarı ile tamamladığınızda; bilgisayarda desen hazırlamada kullanacağınız teknikleri kullanmayı öğrenecek ve desen hazırlamanın ilk adımını atmış olacaksınız. Accurate 4, SWF Makine, EOS COMPUCON kullanılabilecek yazılımlardan bazılarıdır.

Devamı

Microsoft Excel Dersleri 1

2008-12-18 16:58:27

Satır ve sütun kavramı, tablo hazırlama, çizgi çeşitleri, Hücre özellikleri, Formüller, Makrolar. Tamamı resimli 83 sayfalık PDF dökümanı.

Devamı

Windowsta aygıt sürücüleri nasıl yüklenir ?

2008-12-18 16:31:01

Windows kurduktan sonra yapılması gereken ikinci adım: Ekran kartı, Ses kartı, Ethenet kartı, TV kartı, Yazıcı(printer)sürücülerinin kurulması. Winzip, Winrar gibi sıkıştırma programları ve ses, video, resim düzenleme programlarının kurulması nasıl yapılır ? resimli anlatım.

Devamı

2007 Fen ve Anadolu Lisesi Öğretmen Seçme sınavı soruları

2008-12-14 07:08:47

5 Mayıs 2007 Tarihli Fen Liseleri, Sosyal Bilimler Liseleri, Spor Liseleri, Anadolu Liseleri Öğretmenlerinin Seçme Sınavı A Kitapçığı Soruları. Cevap Anahtarı kitapçığın en altında verilmiştir.

Devamı

Canlı Sunum Nasıl Yapılır

2009-12-31 20:33:05

Bu ders ile öğreneceğiniz sunum ile ilgili bilgilerden eğitim ve çalışma hayatınız içinde yararlanabileceksiniz. Yaşı ve mevkii ne olursa olsun çoğu insan, bir topluluk karşısında konuşmaya başlamadan önce büyük bir korku içinde kalmaktadır. Dizlerinin ve ellerinin titrediği, sesinin çatallaştığı, başının ağrımaya başladığını hisseder. Gözler ise kontrolden uzak, bakılması gereken yerin dışında hareket ederken, ağızdan çıkan sözcüklerin bellek dışında yönlendiğini anlarız. Son yıllarda teknoloji imdadımıza yetişse bile etkili ve güzel konuşmanın bireyi toplum içinde yücelttiği bir gerçektir. Her alanda yapılan çalışmalar gibi etkili sunum alanında yapılan çalışmalar da konuşmanın bir yetenek değil, aynı zamanda beceri olarak algılanarak eğitimle geliştirilebileceği görülmüştür. Amaç bu konudaki becerileri arttırmak ve bir sistem mantığı ile kişiyi toplum önünde başarılı kılmak, sonuçta kişinin mutluluğunu sağlamaktır. Sunum yapma becerisi, bir öğrenci, bir öğretmen, bir yönetici ya da çalışan olun sizden istenen beceriler arasındadır. Yönetici sekreterlik alanında çalışacaksanız, siz ya da yöneticileriniz birçok sunum ile karşı karşıya kalacaksınız. Bu ders ile ne tür sunumlar olduğunu, bir sunumun planlanmasını, hazırlanmasını, amaçlarının belirlenmesini, mekanların hazırlanmasını vb. birçok bilgi edineceksiniz.

Devamı

Mini Etek Modeli 2

2010-09-25 10:21:48

Dikimi ve kullanımı kolay bir etek modeli. Kemer olarak kullanılan kurdale dikişli kumaş modeli daha şık göstermiş. Aşağıdaki Pdf dosyasını bilgisayarınıza indirip gerekli ölçüleri oradan görebilirsiniz.

Devamı

Hotel Rezervasyonu

2010-01-04 23:50:56

Ön büroda rezervasyon dersinin ilk dersi olan bu ders ile rezervasyon ofisindeki donanımları tanıyarak onları doğru olarak kullanmayı yine rezervasyon ofisindeki formları öğrendiğiniz kısaltmaları kullanarak hatasız doldurmayı ve rezervasyonları geliş şekline göre doğru ve eksiksiz almayı öğreneceksiniz. Konaklama işletmelerinin en önemli departmanlarından birisi hiç şüphesiz ki, ön büro ve buraya bağlı olarak çalışan rezervasyon bölümüdür. Tesise gelecek müşterinin ve konakladığı süre içerisinde ne tür hizmetler satın alacağının belirlendiği ilk işlem olan rezervasyon işlemleri de burada yapılmaktadır. Ticarî bir işletme olan konaklama tesislerinin başarılı olması ve kârlılığının artması öncelikli olarak ön büroda yapılan rezervasyonun diğer departmanlara doğru ve hızlı olarak yansımasıdır. Bu bütün tesisin çalışmasını, hizmet kalitesini ve müşteri memnuniyetini etkilemektedir. Bu nedenle ön büroda yapılan rezervasyon işlemi ve bu işlemleri yapan eleman tesis açısından çok önemlidir. İyi bir ön büro elemanının yabancı dil bilmesi ve güler yüzlü olmasının yanı sıra yapılan işlemleri doğru ve eksiksiz olarak yapabilmesi de çok önemlidir. Yapılan işin ciddiyetini ve önemini bilen, hata yapmadan çalışan elemanların konaklama tesislerinin çalışmasına ve başarısına ne oranda katkı sağlayacağı açıkça görülmektedir. Bunun bilincinde, her zaman kendini yenileyen ve işini önemseyen personelin aranılan personel olduğunu bilmemiz gerekmektedir. Bu sizlerin işinizde başarılı, aranan ve mesleğinde yükselme şansı her zaman olan elemanlar olmanızı sağlayacaktır.

Devamı

Yat ve Tekne Bakımı

2010-07-06 19:11:49

“Denizcilik” alanında yer alan “Gemi Yönetimi”, “Yat Kaptanlığı”, “Balıkçı Gemisi Kaptanlığı” mesleklerinin esas işleri: ÿ Bir gemiyi denizde bir noktadan bir başka noktaya götürmek, ÿ Gemisini denize ve yola elverişli halde tutmak, ÿ Gemisinin amacına uygun işletilmesini sağlamaktır. Geminin denize ve yola elverişli olması yasal bir yükümlülük olmasının yanı sıra her şeyden önce can ve mal emniyeti açısından çok önemlidir. Bu ders; bir geminin denizin güç koşulları altında uzun süre emniyetli bir şekilde hizmet edebilmesi için gereken bakım hususlarını kısmen kapsamaktadır. Ders içeriğinin öğrenilmesi sizlere sadece denizcilik alanında değil, özel hayatınızda da yararlar sağlayacaktır. Evlerinizdeki birçok malzemenin bakımını da yine edindiğiniz bu bilgiler ile yapabilecek ve aile bütçenize ciddi katkılarda bulunabileceksiniz.

Devamı

Alçı Tornası nasıl kullanılır

2010-02-08 10:47:01

Model yapımı dikkat gerektiren bir aşamadır. Model dizaynına göre alçıda kullanılan şekillendirme teknikleri farklılıklar göstermektedir. Masada, tornada ve hem torna hem de masada birlikte alçı model şekillendirilir. Alçı tornasına göre elde yapılan silindir dairesel çıkışlı alçı model şekillendirmesi daha fazla emek, zaman ve el mahareti gerektirmektedir. Torna ise kendi ekseni etrafında dönen ve elektrik motoru ile çalışan bir mekanizmadır. Alçı tornasında silindir, dairesel çıkışlı modeller daha kısa sürede ve simetrik olarak daha kolay şekillendirilmektedir. Fakat belli bir el tecrübesi, becerisi ve dikkat gerektirmektedir. Tecrübeli bir modelciyi alçı tornada şekillendirme yaparken seyretmek, bu yöntemin kolay ve zahmetsiz olduğu izlenimini verir. Ancak alçı tornada model yapımı alıştırma ile elde edilir. Tornada silindir şekillendirmeye ilk başladığınız zaman başarılı olamazsanız; sabır ve alıştırma ile bu yeterliliği kazanacağınızı aklınızdan çıkarmayınız. Torna bıçaklarının kullanımı zaman içersinde tecrübe edilerek beceri haline dönüştürülür. Tornada model şekillendirmeye basit formlardan başlanır. Silindir formlar ilk kez şekillendirme yapmaya başlayanlara tavsiye edilir. Silindiri şekillendirme aşamasında, silindirin simetrik (çapsız), salınımsız dönmesine ve yüzeyini yontma, kazıma sırasında bıçak izleri oluşturulmamasına dikkat edilmelidir. Bu dersi tamamladığınızda alçı tornasını, alçı tornasında bulunan aparatları ve alçı tornasının çalışma prensibini öğreneceksiniz. Alçı tornasını model şekillendirmek için hazırlayabilecek, torna aynası üzerinde döküm alanı oluşturabilecek ve torna bıçaklarını kullanarak farklı ölçülerde silindir modeller şekillendirebileceksiniz.

Devamı

Statik Hesaplar -2

2009-08-28 14:12:57

İnşaat teknolojisi alanının geçmişi, ilk insanların barınma ihtiyaçlarını karşılamak için yaptıkları geleneksel yapılara kadar dayanmaktadır. Mukavemet alanındaki ciddi çalışmalar ve araştırmalar, Rönesans devri ile başlamıştır. Leonardo Da Vinci (1452-1519) ve Galileo (1564-1642), yapı malzemelerinin mekanik özellikleri ve kirişlerin mukavemetleri ile ilgili incelemeleri yapmışlardır. İnşaat sektörü, günümüzde hızla gelişen teknoloji sayesinde çok gelişmiştir. Elle çizilen ve hesaplanan projeler artık bilgisayarla yapılmaktadır. İnşaat teknolojisi çok geniş bir alandır. Birçok önemli bölümleri vardır. Statik hesaplamalar da bunlardan biridir. Mühendislik yapısı, bir bina veya bir köprü, bir makine, bir uçak, bir gemi veya bir otomobil olsun; bunların taşıyıcı sistemlerini oluşturan elemanların boyutları, dış kuvvetlerden kaynaklanan iç kuvvetlere dayanabilecek biçim ve büyüklükte olmalıdır. Bunun tersi de söz konusu olabilir. Yani boyutları bilinen bir elemanın taşıyabileceği dış yükün bulunması ya da gerilmelerin kontrol edilmesi gerekebilir. Bu derste, dış kuvvetlerin etkisine dayanabilecek kirişlerin boyutlarını hesaplayabilmek için seçilen kiriş kesitinin atalet (eylemsizlik) ve mukavemet (dayanım) momentlerinin nasıl yapılacağı uygulamalı olarak anlatılmıştır.

Devamı

Meyve Konservesi Nasıl yapılır ?

2009-11-19 16:15:45

Ülkemizde uygun iklim şartlarında bolca yetişen meyvelerden konserve yapmak suretiyle, bu meyvelerin bulunmadığı mevsimlerde ve yörelerde tüketilmesi sağlamaktadır. Meyvelerin konserve edilmesindeki asıl amaç; bozulma olgusunun önlenmesi olmakla birlikte besin değeri, renk, aroma ve fiziksel yapısına ait duyusal niteliklerinin, kısaca kalitesinin en az düzeyde etkilenmesini sağlamaktır. Meyve konservesi dersi vişne, erik, kayısı ve greyfurt konservesi üretimindeki işlem basamaklarını ve uygulama faaliyetlerini içermektedir. İlerde konserve fabrikaları sizlerin çalışma alanlarınızdan biri olacaktır. Bu durum ise başta endüstriyel üretime katkı sağlayacaktır. Bu konuda başarılı olabilmeniz Meyve Konservesi dersinü çok iyi öğrenmenizle mümkündür. Bu dersi daha iyi anlayabilmek için ”Konserve Üretim Teknolojisi, Meyve ve Sebzelerde Ön İşlemler” dersinü tekrar gözden geçirmeniz faydalı olacaktır. Bu ders, meyve konservesi çeşitlerini üretme hakkında sizlere yol gösterici olacaktır. Başarılar diliyorum.

Devamı

Tekne su tesisatı ayarları 1

2010-07-09 22:44:21

Gemilerde boru donanımlarının önemli yeri vardır. Borular; değişik sıcaklıklarda ve basınçlarda akışkanlar, gazlar ve diğer yapı elemanlarını iletirler. Gemi boru donanımının en temel devresi olan temiz su tesisatı, insan sağlığının korunabilmesi için gerekli temiz içme ve kullanma suyunun temini ve kullanılması için yapılır. Temiz su tesisatını öğrenmek için öncelikle sistemin ön imalatı ve yardımcı ekipmanların bilinmesi gerekir. Temiz Su Tesisatı–1 dersinün devamı niteliğindeki Temiz Su Tesisatı Montaj dersinde temiz su tesisatı montajını öğreneceksiniz. Bu dersin sonunda size gerekli donanım sağlandığı zaman geminin temiz su tesisatını üretebileceksiniz.

Devamı

Biyomedikal Cihazların Kalibrasyonu

2009-12-14 14:57:46

Önceki derslerde biyomedikal cihazları, çeşitlerini ve kullanım alanlarını genel olarak gördünüz. Ayrıca bu cihazlarda ve sistemlerde genel olarak arıza arama ve yaklaşım yöntemlerini ve bu arızaları giderme ve bakım tekniklerini de irdelediniz. Tüm biyomedikal sistemlerin arıza arama, giderme, bakım çalışmaları öncesinde, sırasında ya da sonrasında en önemli işlevlerden ikisi de ayar ve kalibrasyondur. Hiçbir arıza belirtisi göstermeyen bir cihaz için bile standart ayar ve kalibrasyon kontrolleri yapılmadan tam olarak sağlam ve güvenilir olduğu söylenemez. Özellikle de bu cihazların insan sağlığında teşhis ve tedavi amaçlı kullanıldığı düşünüldüğünde mutlaka düzenli olarak ayar ve kalibrasyon kontrolleri yapılmalı ve belgelendirilmelidir. Bu ders ile dolaylı olarak insan sağlığına yönelik çalışabilecek sizler, insan sağlığını ve ölçüm kalitesini korumak amaçlı elektriksel güvenlik testlerini tanıyarak ve temel testleri yapabileceksiniz. Biyomedikal cihazların kalibrasyon ve ayarları için fonksiyon testlerinin önemini kavrayabileceksiniz. Biyomedikal cihazlarda temel servis ayarlarını yapmayı ve uygun donanım ile kalibrasyon yöntemlerini seçmeyi de öğrenebileceksiniz. Bazen ayar veya kalibrasyonla hata ve arıza işin en başında düzeltilebilir ya da arıza giderimi sonrasında cihazların insan sağlığı ve ölçüm kalitesi açısından en doğru çalışmayı gerçekleştirebilmesi için arızaları giderilse bile kalibrasyondan geçirilmeleri gerekebilir. Yapacağınız küçük bir ihmalkârlık ya da sorumsuzluğun, insanların hastalıklarında yanlış teşhise ve hatta tedaviye kadar giden sonuçlara neden olabileceğini düşünerek ince ayrıntıları asla gözardı etmemeye özen gösteriniz.

Devamı

Almanca öğrenme sitesi 3

2010-01-17 12:35:43

Günümüz şartlarında tüm sektörler için gerekli olan Almanca, Turizm sektöründe çok daha önemlidir. Takdir edileceği gibi Seyahat işletmelerinde, yabancı misafirler ile çalışıyor olmamız, mesleki anlamda Almancanın önemini bir kat daha artırmaktadır. Hedef pazar yelpazesini artırmayan ve genişletmeyen işletmeler er yada geç yok olmaya mahkûmdurlar. Bu nedenle sadece yerli turistler ile değil yabancı turistlerle olan iletişimimizde de kendimizi geliştirmeliyiz. Bu ders neticesinde misafirlerimiz ile çok rahat iletişim kurabileceksiniz, bu da sizin sektörde daha kolay iş bulmanıza olanak sağlayacaktır. Hier finden Sie die neuen Wörter aus dem Dialog. Hören Sie Ihrem Lehrer gut zu und wiederholen Sie sie.

Devamı

Metal Enjeksiyon Kalıpları 4

2009-11-10 00:49:48

Günümüzde endüstriyel üretim alanındaki rekabet tüm hızıyla devam etmektedir. Şu bir gerçek ki var olmanın ve ayakta kalmanın yolu kaliteli, seri üretim yöntemlerini uygulayabilen kişi ve kuruluşlar olmakla mümkündür. Kalıpçılar yaptıkları kalıpları, ilgili preslerde deneyerek kalıbın çalışması ve üretim anındaki muhtemel hataları görebilmek ve gerekli düzeltmeleri yapmakla yükümlüdürler. Bundan dolayı kalıpların deneneceği presleri, çalışma sistemlerini ve kalıp pres bağlantılarının yapılmasını bilmelidirler. Bu dersi tamamladığınızda sizler hafif metal enjeksiyon makinelerinin türlerini, özelliklerini çalışma sistemlerini tanıyıp ve kalıpları tekniğine uygun şekilde prese bağlamayı, gerekli ayarların yapılmasını öğrenerek deneme üretimini gerçekleştirebileceksiniz.

Devamı

Altın takı Kilit yapımı

2010-03-29 10:51:24

Kuyumculukta kullanılan birçok takı kullanıldığı yerde bırakıldığı gibi durmaz. Takıların bir yerlere tutturulması veya uçlarının birbirini tutması gerekir. Kuyumculukta üretimi yapılan broşların, kolyelerin, bilekliklerin, anahtarlıkların ve daha birçok takıların takıldıkları yerlerde düşmeden durabilmesi için kilit sistemleri ile kilitlenmesi gerekir. Kullanılan takı özelliğine ve kullanıldıkları yerlere göre kilit sistemleri değişiklik gösterecektir. Takıların özelliklerini bozmadan onlara estetik görünüş kazandıracak kilit sisteminin düşünülmesi ve takılara uygulanması gerekir. Kilit yapımı dersinde, üretimi biten takıların özelliğine ve çeşidine uygun kilit sisteminin belirlenmesini, kilit sisteminin üretimini, temizliğini ve takıya montajını tekniğine uygun olarak yapabileceksiniz.

Devamı

Kahve nasıl hazırlanır ?

2009-09-16 13:36:55

Kahve bitkisi, yasemin gibi kokan beyaz renkli çiçeği, kiraza benzeyen kırmızı meyvesi ile 10. Yüzyılda Habeşistan (Etiyopya) da keşfedildi. Kanuni Sultan Süleyman döneminde, kahve İstanbul'a getirildi. Kısa zamanda, çok beğenilerek saray mutfağında yerini aldı. Saraydan konaklara ardından evlere giren kahve, İstanbul halkının kısa sürede tutkunu olduğu bir lezzet haline geldi. Satın alınan çiğ kahve çekirdekleri tavalarda kavrulup, dibeklerde dövüldükten sonra cezvelerde pişiriliyordu. İlk kahvehaneler 1554'te Taht-ul-kale' de açıldı. Kaleiçi anlamına gelen bu bölge bugün Tahtakale olarak bilinmektedir. Buradaki Tahmis Sokak da adını kurukahve anlamına gelen "tahmis"ten almıştır. Kahve ve kahvehaneler zaman içinde sosyal yaşamın ayrılmaz bir parçası olmuştur. Böylece dünyada hiçbir içeceğin sahip olamadığı ölçüde bir kültür de doğmuştur. Üstelik sadece İstanbul'da değil, dünyanın her yerinde kahvehaneler entelektüellerin buluşma yeri, kahve ise sanatçıların en sevdiği ortak içecek oldu. Alexandre Dumas, André Gide, Molière, Victor Hugo, Honoré de Balzac, Voltaire, Ludwig van Beethoven, Immanuel Kant gibi sanatçı ve düşünürler için kahve bir yaşam biçimi haline geldi. İşte şimdi, servis alanımıza gelen misafirlerimizin istediği kahve çeşitlerini hazırlayacak ve güvenli ve seri bir şekilde nasıl servis yapabileceğinizi öğreneceksiniz. Bu sayede turizm işletmelerinde istihdam edilebilecek ve iyi iş olanaklarına kavuşacaksınız.

Devamı

Mermer Nasıl Kesilir 2

2009-11-06 05:25:21

Mermer ocaklarında blok olarak üretilen mermerin işlendiği, kesilip parlatıldığı yerler mermer fabrikalarıdır. Fabrikaya blok halinde getirilen mermer, ürün talep şekline göre fayans ve/veya plakalar halinde üretilir. Ocaktan fabrikaya getirilen mermer bloklarının işlenebilmesi için fabrikada bulunması gereken makine sistemleri dört grupta toplanır:  Kaldırma ve taşıma sistemleri  Kesme sistemleri  Ebatlama sistemleri  Silme(parlatma, cilalama) sistemleri Fabrikada plaka kesiminde kullanılan makine sistemlerinden, dairesel elmas, soket testereli ST makineleri en çok kullanılan makinelerdendir.

Devamı

Etek Çeşitleri, Etek Dikimi, Düz dar etek kalıbı - bölüm1

2009-04-18 13:24:23

Bu kısımda incelenecek konular: EL Dikiş teknikleri, Teyel Çeşitleri, Teyel Çeşitlerini Uygulama İşlemleri Baskı Çeşitleri, Baskı Çeşitlerini Uygulama İşlemleri, İlik Çeşitleri, ilik açmak, Düğme Dikme Teknikleri, Düğme Seçiminde Dikkat Edilecek Noktalar Etek için Yırtmaç dikmek, yırtmaç dikim çeşitleri, Yırtmacın Giysideki Yeri ve Önemi , Fermuar Çeşitleri ve Dikim İşlemleri, Astarın Tanımı, Kullanım Amaçları, Astar Çeşitleri Lişet Hazırlama, Astar ile Lişet Hazırlama Teknikleri, Bel Temizleme Teknikleri, Kemerle -Pervazla Bel Temizleme.

Devamı

Makinecilikte Teknik Görünüş Çıkarma

2009-11-29 07:13:51

Teknolojik gelişmelerin temelinde yatan unsurlardan birisi de “Teknik Resim”dir. Teknik resmin tanımına baktığımızda “Bir parçanın yapımı için bütün bilgileri eksiksiz bulunduran resim” olduğunu görürüz. Mesleki alanda yapılan işin teknik olarak anlatılabilmesi için “Teknik Resmi”nin çizilmesi gerekir. Resmi çizilen parçanın üretilebilmesi için de teknik resmi okuyabilen kişilere ihtiyaç duyulur. Üretimi yapılacak bir parçanın öncelikle görünüşlerinin çizilmesi gerekir. Dersin birinci bölümünde teknik resmin temel konularından olan izdüşüm kavramını öğrendikten sonra tekniğine uygun olarak yeterli görünüş çizebileceksiniz. Dersin ikinci bölümünde ise üretilecek parçaların iç kısımları hakkında fikir edinmemizi sağlayan kesit görünüşleri çizebileceksiniz. Bu dersi başarıyla tamamladığınızda Makine Teknolojisi alanına ait üretim yapan işletmelerde makine parçalarını iki boyutlu düşünüp yorumlayarak, yeterli ve kesit görünüşlerini çizebileceksiniz.

Devamı

Elişi alçı vitray nasıl yapılır

2010-02-25 11:10:09

Bu ders, alçı vitray sanatını öğrenmek isteyenlere ve bu alanda çalışacak kişilere yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Çalışma Alçı Döküm ve Alçı Kalıp olarak iki dersten oluşmaktadır. Elinizdeki bu ders alçı vitray kalıbı yapımını, uygulanışını aşamalar hâlinde göstermektedir. Çalışma Alçı Döküm dersinden farklı olarak uygulamaya dönük hazırlanmıştır. Alçılı vitrayın camları birbirine bağlama elemanı olarak alçının kullanıldığı bir teknik olduğunu, çoğunlukla dinî mimaride kullanıldığını daha önceki derste belirtmiştik. Alçı pencere yapımında değişik teknikler kullanılmaktadır. Bu teknikleri iki ana gruba ayırmak mümkündür. Bunlardan birincisi kalıp kullanarak (kil, tahta, strofor gibi) pencere yapma tekniğidir. İkinci olarak oyma usulü ile yapılan vitray çalışmaları gelir. Çalışılacak tekniklerin kullanım alanı, yapılacak çalışmanın projesi, tek taraflı veya çift taraflı seyredilmesi gibi hususlar göz önüne alınarak uygulama yapmakta fayda vardır.”1 Türk İslam sanatına has olan bu teknik oldukça sabır isteyen ağır, kirli ve zor bir iştir. Bu zorluğunun dışında çok zevkli olan bu alanda çalışan vasıflı, eğitilmiş eleman eksikliği ve özellikle restorasyon (yenileme) alanında yoğun bir talebin olması iş imkânını artırmaktadır. Yurdumuzun birçok ilini ve hatta yurt dışını da görmenizi sağlayacak bir çalışma alanı sunmaktadır. Bu dersi başarı ile tamamladığınızda; camları birbirine bağlama elemanı olarak alçının kullanıldığı bir tekniği öğrenmiş olacaksınız. Tekniği kavramak için, planlı, sabırlı, titiz ve düzenli, kurallara uygun çalışmalar yapabilmeli ve bu derste hedeflenen yeterlilikleri kazanmanız sonucunda, imalat atölyeleri ve çeşitli vitray tasarım atölyelerinde iş bulmanızın kolaylaşacağını unutmamalısınız.

Devamı

Takılar nasıl markalanır

2010-04-13 00:01:14

Takı imalatçılığının ilk adımlarından birisi desen aktarma işlemidir. Kuyumculukta takı imalatı tasarımla başlar ve tasarlanan resmin değerli metal üzerine çizilmesiyle devam eder. Desenin metal üzerine doğru olarak aktarılması en az tasarım yapmak kadar önemlidir. Kurallarına uygun yapılmayan desen aktarma işlemi hatalı üretimlere sebep olacaktır. Desen aktarma işleminde mesleki resim bilgisi, uygun araç-gereç kullanma bilgi ve becerisi çok önemlidir. Unutulmamalıdır ki gözden kaçan hata veya dikkatsizce yapılan bir işlem tüm parçalara yansıyacaktır. Desen aktarılacak metaller desen aktarma işleminden önce düzeltilerek hatalar en aza indirilmelidir. Uygun ve düzgün bir desen aktarma işleminin gerçekleşmesi için desen aktarma kuralları yerine getirilmelidir. Hazırlanan bu derste basit yüzük, küpe,pandantif gibi takıların markalanması (desen aktarma) uygulamaları ile ilgili konuları ele alacağız. Ders sonunda bir ürünü ya da modeli hatasız bir biçimde tekniğine uygun markalayabileceksiniz.

Devamı

Bahçede Portakal yetiştirme ipuçları

2009-10-09 11:26:45

Ülkemiz, ekolojik koşulların uygunluğu nedeniyle, bazı tropik meyveler dışındaki tüm meyvelerin ekonomik olarak üretilebildiği nadir ülkeler arasındadır. Özellikle, ülkemizin üç tarafının denizlerle çevrili olması, çok çeşitli meyve türlerinin yetiştirilmesinde etkili olmaktadır. Akdeniz ve Ege Bölgeleri ve Doğu Karadeniz Bölgesinde Rize sahil şeridi boyunca tüm turunçgil türleri yetiştirilmektedir. Dünyada portakal üretimi, son on yılda % 30 artarak, özellikle işlenmiş portakal ürünlerine yönelinmiştir. Bu durumda Brezilya ve ABD önde gelmektedir. Meksika, Çin, Hindistan ve İran gibi önceden yalnızca tüketici olan ülkeler, üretici konumuna geçmiştir. Akdeniz Havzasındaki ülkeler, önemini devam ettirmekle birlikte, son yıllarda kayda değer bir gelişme sağlanamamıştır. Akdeniz narenciye üreticisi ülkeler arasında, portakal üretiminde de önde gelen ülke, İspanya’dır. Portakallar (Citrus sinensis L. Osbeck) orijinini Kuzey Doğu Hindistan ve merkezi Çin’den almıştır. Orta derecede dona dayanımı, geniş iklim şartlarına uyum sağlayabilmesi ve çok sayıda çeşide sahip olması portakalın pek çok yetiştirme bölgesine yayılmasını sağlamıştır. Portakallar morfolojik özellikleri, kimyasal bileşimi bakımından; yuvarlak portakallar, kan portakalları, göbekli portakallar ve tatlı (asitsiz) portakallar olarak gruplara ayrılır. Bu derste bu türleri tanıyacaksınız. Aynı zamanda portakal yetiştirmek için gerekli tüm bilgileri bulacak ve portakal yetiştirmeyi öğreneceksiniz

Devamı

Analog ve Dijital işaret

2009-12-24 15:47:36

Sayısal İşaret İşleme 1 dersi ile endüstriyel otomasyon teknolojileri alanında kullanılan mikroişlemcileri programlamaya yönelik bilgi ve teknolojiye ait temel yeterlilikleri kazanacaksınız. Bu dersi başarılı bir şekilde tamamladığınızda Mikroişlemci kullanarak D/A ve A/D dönüşümünü doğru bir biçimde yapmayı kavrayarak detaylı bilgiye sahip olacaksınız. Ayrıca FIR ve IIR filtre uygulamasını istenen değerlere uygun olarak yaparak kendinizi geliştireceksiniz.

Devamı

Otelde Tur operatörlüğü nasıl yapılır

2010-02-02 10:10:30

Turizm sektöründeki gelişmeler son yıllarda karşımıza ‘’ Tur Operatörlüğü’’ kavramını çıkartmıştır. Turizm pazarında meydana gelen değişiklikler ve yenilikler, bizleri ,Tur operatörlüğü konusunda yeni bilgileri araştırmaya yöneltmiştir. Ülkemize gelen turist sayısı ile Tur Operatörleri artık birlikte anılmaktadır. Size sunulan bu mödül ile paket tur üretim aşamalarını, Tur operatörlüğünün ülke turizmi içerisindeki payını, tur operatörünün görevlerinin neler olduğu ile ilgili konularda bilgi edinebileceksiniz. Ders sonunda tur operatörlüğünün ürünü olan paket turu hazırlayabileceksiniz. Bu mödül ile edineceğiniz yeterlilik sayesinde alanınızla ilgili işlerde rahatlıkla çalışabileceksiniz.

Devamı

Matbaada hızlı çoklu kesim makinesi nasıl kullanılır ?

2009-10-07 00:52:40

Bu ders çoklu hızlı kesim makinesinin ambalaj üretiminde uygulamalı olarak anlatıldığı öğretim materyalidir. Çoklu hızlı kesim makinesinde üretime hazırlık, uzun ve işlemlerin dikkatlice yapılmasını gerektiren bir aşamadır. Kullanılan makineler genelde değişik firmaların aynı çalışma mantığı ile çalışan makineleridir. Üretime hazırlık süreci kesim kalıbının takılması, kâğıt ve kartonların giriş ünitesine yüklenmesi, kesim izinin alınması, mizantren işlemi, kesme ve pilyaj ayarı, ayıklama gibi hepsi için ayrı ayrı dikkat edilmesi gereken işlemlerden oluşur. Bu işlemler sayesinde iyi bir kesimin gerçekleşmesi için gerekli olan ön hazırlık yapılmış olur. Günümüzde ambalajlı ürün kullanımı hızla artmaktadır, ambalaj sektörü de ülkemizde giderek büyümektedir. Hızla büyüyen ambalaj sektöründe kaliteli güvenli ambalaj üretimi çeşitli makineler ile gerçekleşmektedir. Bu ders size karton ambalaj üretiminde baskı sonrası için gerekli becerileri kazandırmak üzere hazırlanmıştır. Bu dersi tamamladığınız zaman sizler çoklu hızlı kesim makinesinde karton ve kâğıt ambalaj hazırlayabilecek ve kesim kalıplarını makineye takabileceksiniz. Atık ayıklama ünitesinin yapısını anlayacak, makine ayarını uygun hızda çalıştırma işlemini yapabileceksiniz. Bu derste hedeflenen yeterlikleri edinmeniz durumunda, karton ambalaj sanayisinde hızlı çoklu kesim konusunda nitelikli elemanlar olarak yetişeceğinizi ümit ediyor, başarılar diliyoruz.

Devamı

Erkek gömleği dikimi 3

2009-07-26 08:44:39

Hazır giyim sektörü ülkemiz ihracatında önemli bir yere sahiptir. Ülkemizde faaliyet gösteren birçok hazır giyim atölyesi ve fabrikası vardır. Bu atölye ve fabrikalarda, tişörtten eşofmana, etekten pantolona ve gömlekten cekete pek çok değişik ürün üretilmektedir. Bu derste erkek gömleği üretiminin I. Aşaması anlatılmaktadır. Dersin amacı, erkek gömleği parçalarının hazırlanarak monte edilme becerilerini kazanmanızdır. Günümüzde gömlek erkeklerin vazgeçemediği bir giysi türüdür. Özellikle çalışan erkeklerin gömleği tercih etme nedenleri resmiyeti ifade etmesi günlük giyimde de spor modellerin kulanım kolaylığı sağlamasıdır. Bu dersi başarı ile tamamladığınızda erkek gömleği üretimi yeterliğine sahip olacaksınız. Bu sayede erkek gömleği üreten herhangi bir atölye veya fabrikada çalışma imkanı bulabileceksiniz.

Devamı

Bilgisayar Güvenliği , Kaspersky antivirus ve Norton Ghost kurulumu

2008-12-21 06:23:35

Kaspersky Antivirüs ve Norton Ghost hakkında detaylı ve resimli anlatım. Antivirüs, Trojan, Antispy Yazılımları, Virüs, Trojan, Spy Nedir ? Kaspersky Antivirüs Kurulumu, Ayarları, Güncelleme ve tarama işlemi. resimli anlatım. Yedek almak, verilerin Kopyalanması, Windows Yedek Alma (Back-Up) Kullanımı, Windows Yedekleme/Geri Yükleme Sihirbazı, Yedeklenen Bilgileri USB-HDD ye Yazmak, Norton Ghost ile Sistem imajı Alma, Norton Ghost Programını Kurmak, İmaj Almak ve CD ye yazmak, Norton Ghost dosyalarını Geri Yüklemek.

Devamı

SQL Server -ders 6- Veritabanı hata giderme

2008-12-18 14:45:09

TSQL hakkındaki bu son derste Veritabanında Hata ayıklama ve veritabanı yedekleme gibi her zaman gerekli işlemleri öğreneceksiniz.

Devamı

Makinecilikte Delme iş kalıpları 1

2009-10-26 16:55:58

Bilim ve teknolojideki gelişmelere paralel olarak bilgisayar teknolojisi de gelişmektedir. Bilgisayarların üretim makinelerine bağlanması ve bilgisayar kontrollü üretim makinelerinin makine sanayi ve üretim sektöründe kullanılması, üretim sektörünün hızlı bir şekilde gelişmesini sağlamıştır. Alışılagelmiş üretim teknikleri yerini artık teknolojik gelişmeler sayesinde ‘Bilgisayar Destekli Üretim’lere bırakmıştır. Bir üretim sektöründe çalışan yetişmiş teknik elemanların kendi alanlarında iyi derecede temel bilgisayar bilgisi, temel çizim ve modelleme, bilgisayar destekli üretim bilgisine ihtiyaçları vardır. Bu alanlarda yeterli bilgiyi alan ve kendini yetiştiren teknik elemanlar hemen bütün üretim sektörlerinde istihdam olanağına sahip olabilmekte ve iş hayatına başlayabilmektedir. Kalıp sektörü ise makine imalatında vazgeçilemez bir kolaylık ve seri üretim sunar. Bu sektör içerisinde iş kalıplarının ayrı bir yeri vardır. İş kalıpları ile makine parçaları daha kolay ve hızlı bir şekilde üretilebilir. Örneğin, bir delme iş kalıbı ile çok sayıda üretimi yapılacak parçanın markalama, konum ve yer ayarlama gibi işlemlerinden kurtulup zaman ve işçilik tasarrufu sağlayabiliriz. Böylece üretilen parçaları daha az maliyetle üretip, rekabet ortamı oluşturabiliriz. Bu ders ile üretilecek iş parçalarının delik vb. işlemlerini seri hâlde yapabilecek kalıpların tasarımını yapabileceksiniz. Aynı zamanda daha önceden almış olduğunuz “Teknik Resim ve Bilgisayar Destekli Çizim” dersleri yardımı ile de gerekli teknik ve meslek resimlerini çizebileceksiniz.

Devamı

Tekstil desenini baskıya hazırlamak

2009-09-25 14:40:51

Bir önceki dersle tasarım ilke ve kurallarını öğrenerek yaptığınız desen tasarımlarınızı üretim aşamasına geçirebilmek için raportlamanız gerekir. Raportlanmayan bir desen estetik açıdan uygun olsa dahi metraj baskı gerçekleştirilemez, kâğıt üzerinde kalmaktan öteye gidemez. Üretim için raportlama işlemine başlamadan önce işletme koşullarında dikkate alınması gereken önemli unsurlar vardır. Bunlar; desenin basılacağı makine parkuru, kumaş cinsi, kullanılacak boyarmadde grubu, makinenin basabileceği renk sayısıdır. Bir sonraki adım makinenin şablon ölçülerinin ne olduğudur. Ancak bu bilgiler doğrultusunda uygun raport ölçü ve çeşitleri kullanılarak üretim aşaması için raportlama işlemine başlanabilir. Bu ders yardımıyla müşteri istekleri, günün moda akımı, kullanım yeri ve hayal gücünüzle tasarımını yaptığınız desenleri uygun raportlama teknikleriyle raportlayarak üretimin de kullanılabilir duruma getirebileceksiniz.

Devamı

Çocuk pantolon kalıpları

2009-07-26 07:13:29

Hazır giyim moda akımını üzerinde taşıyan kısmen ucuz ve kolay bir giyim şeklidir. Kişinin giyimde hangi modeli seçeceği, ne kadar kumaş alacağı, kime kaça diktireceği problemini ortadan kaldırmış, görüp beğenme ve aynı anda giyinme zevki ve rahatlığı vermiş bir giyim sanatıdır. Çocuk giyimleri günümüzde yetişkin giyimleri kadar önem taşımaktadır. Çocuğun sürekli gelişme, hareket halinde olduğu düşünülürse çocuk giysilerinin hazırlanması önemi ortaya çıkmaktadır. Bu çalışma ile 2-6 yaş çocuk temel pantolon ölçüleri, temel pantolon kalıbı çizimi, model uygulamalı pantolon kalıbı çizimi, şablon hazırlanması, seri çizimi, pastal resmi hazırlama ve 2-6 yaş çocuk pantolonunda kullanılan ana ve yardımcı malzemelerin özelliklerini öğreneceksiniz.

Devamı