Cahilim.com
Her konuda en basit dersler ve oyun siteleri.

Eğlenceli Dersler

Web sayfamızın amacı her konuda mümkün olduğunca basit dersler hazırlamaktır. Sitemiz yapım aşamasında olduğu için şimdilik çeşitli kaynaklardan derlediğimiz genel içerik bulunmaktadır. Çok yakında daha basit ve eğlenceli derslerle hizmetinizde olacağız. Ders demek herzaman sıkıntı demek değildir, uygun şekilde hazırlanırsa dersler oyun kadar eğitici ve eğlenceli olabilir.. Hoşgeldiniz.


Giysi üretiminde serim

2009-08-03 22:31:49

Fabrikalarda üretim yapılma aşamasında tüm işlemlerin önemli olduğu kaçınılmazdır. Hazır giyim genel olarak serim, kesim, dikim, kalite kontrol ve paketleme vb. aşamaları içine alır. Serim konusuda, üretimde verimliliğin artmasına etki eden faktörlerden biridir. Bu derste, SERİM konusu ele alınmıştır. Bu ders sonunda serim işlemini, serim çeşitlerini, teknolojinin serim ile ilgili adımlarını öğrenip uygulayabileceksiniz.

Devamı

Sakal ve Bıyık Şekillendirme Teknikleri

2009-04-04 12:26:26

Erkek berberliği mesleğinde önemli olan becerilerden biri de müşterilerin isteklerine göre sakal bıyık ve saç şekillendirmeleri yapabilmektir. Günümüzde erkekler de bayanlar kadar dış görünümüne ve bakımına önem vermekle birlikte, farklı görünme çabası içindedirler. Son yıllarda erkekler, yüzlerini tamamen tıraşlamak yerine değişik sakal ve bıyık şekilleri kullanmayı tercih etmektedirler. Öğrenme faaliyetimizin birinci kısmında saç şekillendime ikinci kısmında, sakal ve bıyık şekillendirme, üçüncü kısmında kenar favori şekillendirme tekniklerini ele aldık. Hazırlanan bu öğrenme faliyetleri sonunda saç, sakal ve bıyık şekillendirme uygulamalarını en iyi şekilde uygulayabilir düzeye gelebileceksiniz.

Devamı

Ciltlemede iç blok birleştirme nasıl yapılır ?

2009-10-07 00:53:27

İç blok birleştirme dersi ile küçük ciltleme aletlerini ve tekniklerini kullanarak iç blok birleştirme işlemini yapabileceksiniz. Fasikül halindeki bir kitabı iplik dikiş yöntemini kullanarak bir araya getirebileceksiniz. Tek tek sayfaları bir araya getirebilmek için saplamalı iplik dikiş yöntemini kullanacaksınız. Ya da aynı sayfaları, çentik açarak birleştireceksiniz. Kâğıt bloklarını tel dikiş makinesi kullanarak birleştirmeyi öğreneceksiniz Bütün bunların tekniğine uygun olarak birleştirilmesini görecek ve uygulayabileceksiniz. Matbaaya çalışmak için gelen çırakların mutlaka ilk uğradığı bölüm mücellithane, ilk yaptıkları iş ise tek yapraklı işlerin harmanı, toplanması ve birleştirilmesidir. Kâğıtların tek tek olarak bir yerde durması zordur. Kitap ya da dergilerin, tek tek sayfalar halinde olduğunu düşünün. Hiç birisinin sayfalarına sahip olamayız, hepsi dağılır, toplaması zor olur. Bu derste tek sayfalı işlerin blok haline getirilmesini uygulayarak öğreneceksiniz. Öğreneceğiniz yöntemler makine kullanılarak da yapılmaktadır. Fakat klasik ciltleme yapan yerler ile küçük cilt evleri hala bu yöntemi kullanmaktadır. Bu yöntemleri öğrenmeden makine ciltlemesini kavramanız zor olacaktır. Bu ders size mesleki el becerisini de kazandıracaktır.

Devamı

Makyaj kozmetikleri ve kullanma teknikleri

2009-03-08 07:25:58

Makyaj, kusurların kapatılması, yüzün güzel yönlerinin ortaya çıkarılması için renklendirici kozmetiklerle yapılan uygulamalardır. Güzel ve düzgün makyaj uygulaması yapabilmek için kaliteli kozmetik ürünlerine ihtiyaç vardır. Makyaj kozmetikleri; fondötenler, pudralar, allıklar, göz makyaj ürünleri ve dudak boyalarıdır. Bu ürünlerin içerikleri, nasıl kullanıldıkları ve çeşitleri hakkında bilgi sahibi olmanız için bu öğrenim materyalini hazırlamış bulunuyoruz. Öğrenme faaliyetlerimizin birinci kısmında fondötenleri, ikinci kısmında pudraları üçüncü kısımda allıkları, dördüncü kısmında, göz boyalarını, beşinci kısımda da dudak boyalarını ele aldık. Hazırlanan öğrenme faaliyetleri sonunda makyaj kozmetiklerinin içeriklerini ve özelliklerini öğrenerek bu ürünleri, makyaj uygulamasında doğru teknikle uygulayabileceksiniz.

Devamı

Seramik Motifleri 1 - Yaprak motifleri

2010-01-13 22:34:08

Türk süsleme sanatlarının tümünde en önemli ortak unsur motif öğesidir. Süsleme sanatlarıgrubu içinde yer bulan bütün sanat kollarında, birbirine paralel özellikler gösteren motiflerin kullanıldığınıgörmekteyiz. Bunların arasındaki farklılıklar ise malzemenin işlenmesinden kaynaklanmaktadır. Örneğin taş işlerinde motifler yüzeye kazınarak işlenirken, çini sanatında sır altıboyalarıile işlenir. Tüm süsleme sanatlarıiçin çok önemli olan motifler, kendi aralarında gruplandıklarında yine çok önemli bir yer tutan bitkisel motifler karşımıza çıkar. Bitkiler âleminde biyolojik yapısıile mühim vazifeler yüklenmişolan yaprak, şekil bakımından da pek çok farklılıklar gösterir. Buna rağmen çini sanatında kullanılan yaprak motiflerinin çıkışkaynağıve yeri hep basit yaprak motifi olmuştur. Hangi çeşit yaprak çizilecek olursa olsun çizime öncelikle basit yaprak kanaviçesi çizmekle başlanır. Tüm yaprakların temelini ve ana kanaviçesini oluşturduğu için çizim tekniğinin kavranmasıve tekniğine uygun çizilmesi çok önem taşır. Basit yaprak çizimleri 1 dersi bu yöndeki becerilerin bir kısmının kazandırılması için hazırlanmışbir dersdür. Bu dersi tamamladığınız zaman sizler sağa-sola bakan basit yaprak motifleri ile ikili küme yaprak motiflerini istediğiniz ölçülerde ve tekniğine uygun olarak çizebileceksiniz

Devamı

3ds max ve Character Studio 2 physique modifieri kullanımı

2008-12-31 15:00:50

3dsmax ile Character Studio hakkındaki bu ikinci derste physique modifieri kullanımı ve insan modeli ile bones sisteminin birleştirilmesi anlatılmıştır. http://hotfile.com/dl/56715259/a3de7b9/biped-1.avi.html http://hotfile.com/dl/56715284/9ac756d/biped-2.avi.html http://hotfile.com/dl/56715318/e42e97c/biped-3.avi.html http://hotfile.com/dl/56715391/25bf075/biped-4.avi.html http://hotfile.com/dl/56715398/106f216/biped-5.avi.html http://hotfile.com/dl/56715418/c189990/biped-6.avi.html

Devamı

Etüv Cihazları ve Özellikleri

2009-12-14 14:52:04

Sağlığımızı kazanmak için gittiğimiz hastane ve poliklinikler zaman zaman sağlıklı bireyler için bile tehdit olabilecek düzeyde mikrobiyolojik riske sahiptir. Bu tehditlerden korunmamızın yolu klinik, laboratuvar ve hastanelerin yeterli sterilizatör ekipmanlarına sahip olmasından ve bunların sağlıklı bir şekilde çalışmasından geçer. Etüv, ilk kurulum ve işletme maliyetlerinin düşük olması, az yer kaplaması ve sterilizasyon işlemini kısa sürede işlevsel gerçekleştirmesi sebebiyle en yaygın kullanılan sterilizatör türüdür. Bu ders, etüv cihazlarının kullanım yerleri ve amaçları ile cihazların işlerliğinin devam edebilmesi için kullanıcının ve özellikle tıbbi cihaz teknisyeninin yapması gerekenleri anlatmaktadır.

Devamı

Microsoft Access Dersi -6- Dosya aktarma ve bağlantılar

2008-12-17 11:26:22

Bu döküman içersinde Microsoft Access kullanarak Farklı veritabanı dosya türlerini açmak ve birleştirmek gibi önemli işlemleri öğreneceksiniz.

Devamı

Matbaada Baskı için dijital montaj

2009-10-01 14:46:27

Matbaada bir işin basılabilmesi için değişik aşamalardan geçmesi gerekmektedir. Bu aşamalardan birisi de montaj aşamasıdır. Montajın iyi yapılamaması diğer aşamaları da olumsuz etkilemektedir. Bunun için montajın % 100 hassas olması gerekmektedir. Bu hassasiyet elle montajda mümkün olmamaktadır. Bu hassasiyet ancak montaj programları ile mümkün olmaktadır. Montajın sayfa mizanpaj ve çizim programlarıyla yapılabiliyor olmasının yanında, bu iş için üretilmiş özel forma montaj programları da bulunmaktadır. Teknolojik gelişmelerin birbirini takip ettiği matbaacılık piyasasında büyük ebatlı iş basabilen makinelerin yaygınlaşması, büyük ebatlı çıkış alabilen film makineleri ve Ctp teknolojilerinin kullanılmaya başlanması dijital montajı giderek yaygınlaştırmıştır. Dijital montaj programlarından, Creo firmasının geliştirdiği, Preps montaj programını tanıyacak ve dijital ortamda nasıl montaj yapıldığını öğreneceksiniz.

Devamı

Giyimde Ölçülendirme ve Ölçü alırken dikkat edilecek konular

2009-04-18 13:10:20

Konfeksiyon sektörü temel ihtiyaçlardan yola çıktığı için önemini her zaman korumaktadır. Konfeksiyon sektöründeki ekonomik gelişmeler ve endüstriyel ilişkiler iş dünyasında kalifiye eleman kullanmayı önemli hale getirmiştir. Piyasada ihtiyaç olan kalifiye elemanların ilköğretim düzeyinden itibaren meslek eğilimlerini belirlemek gerekmektedir. Giyimde ölçülendirme nitelikli işgücü bu sektörün ilk basamağıdır. Kişi ve numune üzerinden ölçü alma ve ölçü tablolarını kullanma gibi faaliyetlerden oluşan bu modül size doğru bir başlangıç yapma konusunda rehber olacaktır. İyi bir giysi için iyi bir kalıp, iyi bir kalıp için de doğru şekilde ölçü almak gereklidir.

Devamı

Broş ve Rozet Tasarımı yapımı

2010-03-29 11:01:07

Broş ve rozet üretimi kuyumculuk sektöründe geniş bir yer tutar. Broş tasarımı ve üretimi kuyumculuk sektöründe başlı başına bir sektör haline gelmiş ve çok değerli, pahalı takılar üretilmiştir. Rozetler ise kuyumculuk sektöründe pek üretilmeyip özel istek üzerine üretilen yarı değerli aksesuar takılardı. Genelde broş ve rozetler mine yapılarak daha gösterişli hale getirilirler. Bu takıların üretimini ve satışını yapabilmek için piyasaya yeni tasarımlar sunmak ve üretmek zorunluluğu vardır. İyi bir tasarımcı ve üretici etrafında gördüğü objelerden faydalanarak veya kataloglardaki broşlarda değişiklikler yaparak yeni modeller tasarlar ve üretir. Yeni tasarımlar ve üretimler içinde iyi bir tasarım ve üretim yeteneğine sahip olmak gerekir. Bunun içinde bol bol çizim ve üretim çalışmaları yapılmalıdır. Bu derste de yeteneğinizi artırmak için çeşitli dergi ve broşürlerden broş- rozet tasarım ve üretimi yapacaksınız. Bu çizimleri yaparken görsel kaynaklardan yararlanmak, uygulamada karşılaşabileceğiniz problemleri azaltır. Bu kaynaklar yaratıcı düşüncenizi geliştirir, uygulama tekniklerini kavramada yardımcı olur. Uygulayacağınız takıları ölçülendirerek kâğıda aktarmak tam uygulama aşamalarında size yol gösterecek ve işinizi kolaylaştıracaktır. Aynı zamanda malzeme ve zaman kazanmanıza yardımcı olacaktır. Kişilerin isteklerine uygun imal edilen broş-rozetler geniş bir tüketici gurubuna hitap etmeli ve ekonomik olmalıdır. Bunun içinde alıcıların istekleri göz önünde bulundurulmalı, bunların ışığında tasarım ve üretim yapılmalıdır. Broş-rozetler fazla ağır olmamalı, Broşrozet üzerindeki girinti ve çıkıntılar kişiye ve elbiselerine zarar vermemelidir. Broş-rozet çizimi ve yapımı dersin de çeşitli katalog ve dergilerden müşterilerin isteklerine ve zevklerine uygun broş-rozet tasarımları yapabileceksiniz. Tasarımı ve renklendirmesini yaptığınız broş-rozet üretimini atölye ortamında gerçekleştirebileceksiniz

Devamı

F Klavye - ders 2

2009-12-27 01:30:50

Bilgisayarlar hayatımıza girdikten sonra yazı yazmak, yazıya istediğimiz şekli vermek çok daha kolay ve keyifli hale gelmiştir. Bilgisayar klavyesindeki tuşların çeşitliliği, yazıdaki hataların anında düzeltilebilmesini sağlamış, daha seri ve keyifli yazılar yazmak mümkün olmuş, kurallara uygun yazı yazmak artık çok daha kolaydır olmuştur.. Bu derste size çeşitli tuşların kullanılması ve kolaylıkları anlatılmaktadır. Sizler, çağdaş yaşamın ve teknolojinin getirdiği yeniliklere ayak uydurmalısınız. Teknolojiyi takip etmek verimliliğinizi artıracaktır. Yazım tekniklerini uygulayarak gerek günlük yaşamınızda gerekse iş yaşamınızda yazışmalarınızı pratik ve doğru yapabileceksiniz. Unutmayın yazılan yazı kişinin aynasıdır.

Devamı

Cam süs eşyası yapımı

2010-03-05 11:17:58

Cam ısıtılarak eritildiğinde şekillendirilebilen plastik bir malzemedir. Oda sıcaklığında çok hızlı soğuduğu için, şekillendirme sırasında düzeltme ve rötuşlama yapılamaz. Bu nedenle tüm düzeltme ve rötuşlama işlemleri, cam mamul ortaya çıktıktan sonra yapılır. Camda ikincil işlemler olarak geçen bu işlemlerden biri de malaturadır. Malaturanın sözlük anlamı şekil bozukluğu, arıza, aksaklık, tutukluk anlamına gelir. Malatura tezgâhları camda bu problemlerin giderildiği makinedir. Malatura nihaiyi düzeltme anlamına gelir, yani ürünün kalıp ağzı, kapeli, kalıp izi, ağız dip, ayak, çıtlak ya da üretim hatası gibi kusurlarını malatura ile düzelterek parlatma yapmak mümkündür. Hazırlanan bu derste, ister üretimden yeni çıkan bir ürünü, isterseniz de tezyin uygulanmış (dekor, altın, platin, lüster, emaye boya) ürünün hatalarını tespit ederek, malatura gerektiren bölümlerini indirip, düzeltip, parlatabilecek ve ürünü üretime geri kazandırabilecek ya da ürünü üretime hazırlayabileceksiniz.

Devamı

CNC Torna işlemleri nasıl yapılır - 1

2009-10-23 14:41:48

Günümüzde kullandığımız takım tezgâhlarında büyük gelişmeler yaşanmıştır. İşte siz değerli öğrenciler bu derste anlatılan CNC torna tezgâhları kullanma yeterliğine sahip olacaksınız. Bu alanda ihtiyaç olan nitelikli eleman ihtiyacına cevap verebileceksiniz. Tabiî ki zaman ilerliyor teknoloji her geçen gün yeni tezgâhların yapılmasını zorunlu kılıyor. Değişmeyen şey nitelikli kalifiye elemana ihtiyaç duyulmasıdır. Siz bu dersle kazandığınız bilgi birikimi ile CNC takım tezgâhları konusunda aydınlanacak ve konuyu kavramış olacaksınız. Yeni teknolojiye sahip tezgâhları acemilik çekmeden kullanabileceksiniz.

Devamı

Elektrik Temelleri - Doğru Akım ve El aletleri

2008-12-21 05:32:47

Elektrikte Doğru akım devreleri. Elektrik Kazalarına Karşı Korunma ve İlk Yardım, Sigortalar,Topraklama, Elektrik Çarpmalarında İlk Yardım ,Yangına Karşı Tedbirler, Elektrik El Takımları ve Kullanımı, pense , tornavida vb. Ohm kanunu, kirchoff kanunları, uygulama örnekleri ve sorular

Devamı

Bahçe için çimen ve bitki örtüsü

2009-10-13 12:49:42

Dış mekân bitkileri, bitkiler dünyasının bir parçasıdır. Adından da anlaşılacağı gibi dış ortamlarda yaşayan ve dış çevreyi güzelleştirmekte kullanılan bitkilerdir. Bitkiler dünyasında o kadar çok dış mekân bitkisi vardır ki bu bitkileri sınıflandırma yoluna gidilmiştir. Yapraklı ağaçlar, iğne yapraklı ağaçlar, ağaççık ve çalılar, sarılıcı ve yer örtücüleri örnek olarak verebiliriz Siz bu ders de yer örtücü bitkileri öğreneceksiniz. Yer örtücü bitkiler; 30 cm kadar boylanan, toprak yüzeyine çok yakın şekilde yoğun bir yaprak tabakası oluşturan sarılıcı, sürünücü ve yayılıcı bodur bitkilerdir. Otsu, odunsu, herdem yeşil veya yalnız yeşil olan yer örtücü bitkiler erozyon ve su kaybını engeller. Aynı zamanda peyzajda zemine renk, desen, doku özelliği kazandırır. Kullanılacak alana göre bu bitkilerin ekolojik isteklerinin bilinmesi gerekir. Yer örtücü bitkileri peyzaj kullanımlarında vazgeçilmez bitkilerdir. Kenar ya da bordür olarak kullanımlarının yanında vurgu amacı ile de kullanılırlar. Çok farklı renk ve çiçeklerine sahip olduklarından bulundukları ortamlara neşe ve canlılık kazandırırlar. Bazılar da güzel kokuları ile ortama ferahlık sağlar. İşte siz bu ders ile yer örtücü bitkilerin genel özelliklerini, üretimlerini, peyzajda kullanım alanlarını ve önemli türlerini öğreneceksiniz. Gerekli yerlerde yer örtücü bitkiler ile peyzajda kullanımlarıyla ilgili uygulamalar yapabileceksiniz.

Devamı

SQL Server - ders 1- kurulumu , Ağ veritabanı

2008-12-17 11:38:09

Bu dökümanla Windows Server üzerinde kullanılan Ağ Veritabanı sistemlerinden biri olan SQL Server Kurulumunu öğrenebilirsiniz. Detaylı ve resimli anlatım PDF dosyası.

Devamı

Çiçekler için sera nasıl hazırlanır

2009-10-14 13:17:15

Günümüz koşullarında tarımda ürün artışının sağlanması için örtü altlarında ve seralarda üretim yapılmaktadır. Böylelikle piyasaya sürekli taze ürün çıkmakta ve tarımda mevsimlik iş gücü kullanımı bütün bir yıla dağıtılmış olmaktadır. Seraların bu olumlu etkisi ülkemizde de seracılığın hızlı bir şekilde gelişimini sağlamıştır; ancak bu konudaki çalışmaların çok sınırlı olması seracılığın gelişimi konusunda olumsuz etkiler yaratmaktadır. Sera yapımındaki hatalar, seralarda yetiştirilen ürünlerin miktarının azalmasına ve kalitesinin düşmesine neden olmaktadır. Siz bu dersi aldığınızda, seracılıkla ilgili tanımların, genel ilke ve projeleme esaslarını öğrenerek; seraların iç dizaynını yapabilecek, teknolojik gelişmeleri rahatlıkla uygulayabileceksiniz.

Devamı

Animatörlük ve Oyun Aktiviteleri

2009-06-12 12:42:29

Animatör: İnsanların tatil yerlerinde iyi zaman geçirmeleri için bir takım eğlence ve gezi programlarıdüzenleyen kişidir. Animatör; çeşitli sportif ve kültürel faaliyetlerle, insanlarıneşelendirmeye çalışır. Bunun için tatil yapmaya gelen insanların, yaşlarına, cinsiyetlerine, kültürel ve ekonomik düzeylerine göre gereksinimlerini ve beklentilerini saptar. Oynatılacak oyunlar hangi yaşgrubuna ait olursa olsun önemli olan, bu aktivitelere katılanlara güzel bir zaman geçirtmektir. Animasyon programının başarısı hem işletme açısından, hem de ülkemiz turizmi açısından önemli rol oynamaktadır. Siz de bu dersteki bilgiler sayesinde; eğlence hizmetleri departmanında animasyon programında yer alacak oyun aktiviteleri programı hazırlamak için gerekli olan kurallar ve kullanılan malzemeler hakkında bilgi sahibi olacaksınız. Bu bilgiler sayesinde kendi yaratıcılığınızıda kullanarak değişik aktiviteler hazırlayabileceksiniz. Unutmayınız, insanoğlu yetişkin de olsa çocuk da olsa oyun oynamaktan zevk alır. Her zaman eğlencenin içinde mutlu olmayıister

Devamı

Emlakçılık nasıl yapılır

2010-07-30 08:50:33

İleride popüler mesleklerden biri olacak olan Emlak Komisyonculuğu’nda elinizdeki ders ile daha güçlü, daha başarılı olacaksınız. Alacağınız emlak komisyonculuğu sertifikası ile meslektaşlarınızın yanında güncel bilgilerinizle farkınızı yansıtabileceksiniz. Elinizdeki ders ile alanımızda kullanılan emlak komisyonculuğunda meslek ile ilgili yasal düzenlemeler ve yasalarda geçen terimler, tanımlar, kısaltmalar, belgeler ve formlar size faydalı olacak şekilde sunulmaktadır. Bu ders size, okul ve piyasa uygulamalarında, beceri eğitimlerinizde ve daha sonra da meslek hayıtınızda ihtiyaç duyacağınız kavramları, belgeleri ve işlemleri tanıma ve uygulama fırsatı verecektir. Bu konudaki mesleki bilgileri kazandığınız takdirde emlak komisyonculuğunda bilgi gerektiren işlemleri kolay ve hızlı bir şekilde yapabileceksiniz. Böylece hedeflerinize daha çabuk ulaşacaksınız. Unutmayın ki güncelleştirilmeyen bilgi sizi mesleğinizde ileriye değil geriye götürecektir. Mesleğin gıdası kendinizi yenilemekten geçmektedir.Emlak sektöründe faaliyet gösteren gerek işverenler gerekse çalışanlar kendilerini ilgilendiren emlak ile ilgili konuları yakından izlemek zorundadırlar. Günümüzde değişen teknoloji ve haberleşme ile birlikte mülkiyet anlayışının da farklı boyutlar kazandığı görülmektedir. Bu nedenle, yeni oluşumlar ve duyulan ihtiyacı karşılamak amacıyla yasama organı tarafından kanunlar, Bakanlar Kurulu tarafından Kanun hükmünde kararnameler ve ilgili bakanlıklar tarafından da tebliğ ve yönetmelikler çıkarılmakta ve yayımlanmaktadır. İşte bu kanun, kanun hükmünde kararname, tebliğ ve yönetmeliklerin meslekle ilgili kişilerce takip edilerek bilgilerin güncelleşmesi sağlanmaktadır.

Devamı

Makarna nasıl yapılır, Makarna Hamuru hazırlama

2009-11-19 16:13:28

Makarna hamurunuza uygulayacağınız tüm aşamalar ne kadar iyi olursa olsun iyi bir şekillendirme işlemi uygulamazsanız makarnanın taşıması gereken ana kritelerden birini sağlamamış olursunuz. Bu durum ürün kalitesini bozduğundan satışı olumsuz etkiler ve işletmenizin ekonomik kaybına neden olur. Makarna, sofralarımızda hem ekonomikliği hem de görünüş zenginliği ile vazgeçilmez bir üründür. Bu zenginliği sağlayan makarnanın şeklidir. Sizlerle bu konumuzda makarna yapımında önemli bir aşama olan hamurun şekillendirilmesine geldik.Makarnanın öncelikle çeşitlerini öğrenerek işe başlayacağız. Yapım tekniklerine ve görünüşlerine göre makarna çeşitlerinin örneklerini konumuz içinde bulabileceksiniz. Makarna hamuru, yoğrulup, vakumla havası alındıktan sonra sıra değişik makarna çeşitlerine göre şeklini vermeye geliyor. Bu aşamada devreye giren araç gereçleri, kullanılan ekipmanı ve uygulanan yöntemleri inceleyerek, makarnaya şekil verme konusunda yeterlik kazanabileceğiniz bilgilere ulaşmanızı sağlamaya çalıştık.

Devamı

Çorapta modelden nasıl örgü anlaşılır

2009-09-25 14:36:26

Giyim ve giydirme, ilk dönemlerden günümüze kadar gerekliliğini korumuştur. Sosyal yaşantı içinde insanın giyinmesi, özellikle iyi giyinebilmesi son derece önem taşımaktadır. İnsanların ‘farklı olmak’ isteği; giyimi alternatifli hâle getirmiş, seri üretimlerin ve özelçorapsektörlerinin giderek yaygınlaşmasına sebep olmuştur. İyi bir moda tasarımcısının öncelikle sanatsal ve kültürel alanlarda entelektüel birikiminin olması gerekir. Bu alanlarda bir gözlemci olarak dünyadaki tüm yenilikleri izlemesi, görsel zekâsı ve hafızasıyla modayı nelerin şekillendirdiğini kavraması ve çevresinde rahatsız olduğu şeyleri düzeltmeye ve değiştirmeye istekli olması gerekir. Bunun yanısıra modanın dinamiğini göz önüne alırsak hızlı düşünme yeteneği ve çalışma disiplinin olması, farklı problemlere farklı koşullarda çözüm bulma yeteneği kaçınılmazdır. Toplumda, her bir ferdin kazandığı statü gereği çizdiği imaj, moda olgusunu da doğal olarak beraberinde getirmiştir. Görselliğe büyük önem verilen bu zamanda moda, sosyalstatülerimizi belirleyebilecek kadar güçlü, kişiliğimizi yansıtabileceğimiz kadar özgür ya daseçimlerimizi yaşayamayacağımız kadar tehlikelidir. Giysilerimiz ve ilgi çekici çoraplarımız üzerimize yapışan toplumsal kimliklerimizdir. Moda tasarımı eğitimi, sanatsal ve kültürel alanda yeni gelişmelere ilgi duyan, yaratıcı ve düşünme yeteneği olanlar için çorap sektöründe araştırma ve geliştirme bölümlerinde çalışma olanağı sağlamaktadır.

Devamı

Türk bayrağı dikimi

2009-07-28 08:25:26

Bayraksız bir millet düşünmek imkânsızdır. Tarih boyunca insanoğlunun vazgeçilmezlerinden en önemli olanı o milletin bağımsız ve hür olmasının tek sembolü bayraktır. Türk milletini ezelden ebede temsil eden rengini şehitlerimizin kanından, ay yıldızını göklerden alan o muhteşem “Tablo” için Mehmet Akif’in şu satırları, sanırım duygularımızın tercümanı olacaktır: “Vurulup tertemiz alnından, uzanmış yatıyor: Bir hilal uğruna ya Rab ne güneşler batıyor! Ey, bu topraklar için toprağa düşmüş asker! Gökten ecdad inerek öpse o pak alnı değer.”

Devamı

Koy ve Marina Tatilleri

2010-07-22 22:58:18

Ülkemizde son yıllarda yaygınlaşan ve gelişen denizcilik alanı tüm yaşam içinde hem ticari hem de sosyal hayatta geniş bir yer tutmaktadır. Yat turizmi: yatçı, deniz yolculuğu ve yat limanı unsurlarından oluşan, turistin yata ulaşması ve belirli bir gezinti sonunda yatı terketmesi arasında gerçekleşen tüm turistik faaliyetlerdir. Ülkemizde, 1980’li yıllardan sonra gelişmeye başlayan yat turizmi, sağladığı sosyal ve ekonomik katkıların yanı sıra tanıtım faaliyetlerine katkısı ve sağladığı döviz girdisiyle turizm sektöründe önemli bir yer tutmaktadır. Türkiye, yat turizmi için ideal koşullara sahip ülkelerden birisidir. Bu koşullar yat turizmi için gerekli olan doğal ve korunaklı koylar başta olmak üzere, uzun kumsallar, kıyı ormanları, uzun bir sezon, uygun deniz rüzgarları, kuru ve yağışsız hava koşulları, tarihi ve arkeolojik miras, yüzme, çeşitli su sporları yapma olanakları biçiminde ifade edilebilir. Koy ve marinalar dersi ile; uygun ortam sağlandığında yat ile dolaşılabilecek yerlerin ve marinaların tespitini yapabilecek, oralara girebilecek, barınabilecek ve imkanlarından yararlanabileceksiniz. Ülkemiz ılıman iklimi, korunaklı koyları, kıyı boyunca farklı kültürlere sahip bir çok ülkeden oluşan coğrafyası, doğal ve tarihi zenginlikleri ile dünyanın önemli yat turizm merkezlerinden birisidir. Bugün için de önemli gelir ve istihdam kaynağını oluşturmaktadır. Yat turizmini özel ve ticari yatlar ile yapılan turizm faaliyetleri olarak ikiye ayırırız. Yat kaptanlığı dalı ise, esas olarak ticari yatlarla yapılan turizm faaliyetlerinde görev alan yat kaptanlarının eğitilmesi ile ilgili konuları kapsamaktadır. Gezi planı ön görülen gezinin zaman, yer, faaliyet ve tedarik unsurlarının gezi öncesinden belirlenmesidir. Geziler ister özel isterse ticari amaçlı olsun mutlaka bir plan dahilinde yapılması gerekir. Planlı olmak güvenliği ve verimliği sağlar. Bir kaptanın asıl görevlerinden birisi de teknesinde can, mal ve çevre güvenliği ile verimli çalışmayı sağlamaktır. Özel gezilerde planlar genelde çok önceden hazırlanmayıp kısa zamanda “Hadi yapalım” şeklinde yapılan planlardır. Ancak ticari amaçlı yat gezilerinde planlar çok önceden hazırlanmalı ve pazarlamaları ona göre yapılmalıdır. Bu planlar genelde yat işletmeleri veya acenteler tarafından hazırlanırken bu planların denetimi veya plan dışı organizasyonlardaki yapılması kaptanın sorumluluğunda olur. Özel yatlarda ise genelde gezi planları kaptanlar tarafından yapılır. Bir gezi planı yaparken öncelikli olarak pazarlama şartlarına göre gezi süresi ve bölgesi ile katılımcı sayısı ortaya konur. Sonra bu bölge içerisinde tarihi ve tabiat güzellikleri ile eğlence ve alış veriş imkânları değerlendirilerek uygun barınma koyları ve marinaları belirlenir. En son olarak da barınma yerindeki tedarik imkânları ile seyir planı ve gezi cetveli hazırlanır.

Devamı

Cad Cam ile makine imalatı

2009-12-07 07:33:59

Makine teknolojileri içerisinde oto inşa tekniği (Hızlı prototip modelleme) giderek artan bir öneme sahip olmaktadır. Makine imalatı yapılırken proje yapılır ve imalat gerçekleştirilme aşamasına geçilir. Günümüzde imalat için, proje yeterli olmamaktadır. Yeni tasarımların estetik, ergonomik, kullanılabilirlik denetimleri parça imalata geçmeden hızlı prototip ile mümkün olmakta, zamandan ve maliyetten tasarruf edilmektedir. İmalat öncesi problemler hızlı prototip ile çözümlenmektedir. Teknolojinin, dolayısıyla sanayi ve endüstriyel üretimin baş döndürücü hızla ilerlemekte olduğu bu dönemde sizlere de önemli görevler düşmektedir. Bu teknolojilere hakim kaliteli, yetişmiş elemanlara ihtiyaç ise artmaya devam etmektedir. Tasarım ve üç boyutlu modelleme, hızlı prototip ile elle tutulabilir nesneler halini almaktadır. Sizler günlük yaşamda kullanılan nesnelerin de modellemelerini yapabilir, çeşitli yöntemlerle üç boyutlu nesneler oluşturabilirsiniz. Sizlerin başarı ve mutluluğu, bizlerin ve ülkemizin başarısıdır. Bu nedenle severek gelmiş olduğunuz bölümünüzde başarılı olacağınıza inanıyoruz. Bu başarınız sayesinde rekabet gücümüzün artacağını da biliyoruz. Ülkemizin sizlerden beklediği de budur. Endüstri alanında istihdam edilecek bütün personelin teknik ve derser eğitimi tamamlamış olmaları gerekmektedir. Bu tür eğitim materyalleri, sizlere bu alanda büyük avantaj sağlayacaktır. Dersin sizlere gerekli bilgiyi sunacağını biliyor, başarılar diliyoruz.

Devamı

Düz Örme Hırka Kalıpları

2009-09-26 13:46:38

Giyim sektörü; çağın gereklerine uygun donanım kurmak, nitelikli eleman istihdam etmek ve ihracat olanaklarını artırmak gibi çalışmalar yaparak çağa ayak uydurmak zorundadır. Yaratıcılık, kalite, verimlilik, ucuz maliyet gibi konularda da mümkün olan bütün imkânları seferber etmek sektörün gelişimi için zorunludur. Triko giysileri günümüz insanının giyim ihtiyaçlarını karşılamada oldukça önemli bir yere sahiptir. Gün boyu koşuşturan modern insan; triko giysileri rahatlığı, sınırsız model özellikleri, her mevsime uygun seçenekleri nedeniyle tercih etmektedir. Her yaşta ve sosyal konumdaki insanın giysi listesinin başında gelen triko giysiler; sağladığı rahatlık, esneklik gibi özelliklerinden dolayı vazgeçilmezler arasındadır. Hayal gücü gelişmiş, düşündüğünü uygulayabilen, teknik bilgi donanımı yeterli düzeydeki elemanlar sayesinde sektöre taze kan sağlanması mümkün olacaktır. Bu ders sayesinde, sektöre uygun kalifiye eleman olarak yetişerek, kolaylıkla iş bulabilecek ve modanın o büyülü, renkli dünyasına girebileceksiniz.

Devamı

Ahşap Mobilya spirali döşemek

2010-01-14 16:00:42

Ahşap teknolojisi alanı işlevsel değerleri ile mekânların kullanışlığını, estetik değeriyle de yaşadığımız ve çalıştığımız mekânların sıcak, sevimli ve renkli bir ortam hâline gelmesini sağlar. Bu alan, sanatı ve tekniği birleştirerek ürünü ortaya çıkarır. Alanda ahşap ve ahşap ürünleriyle birlikte boya, vernik, renk, cam, plastik, çelik ve metal gibi gereçler de kullanılmaktadır. Bu alanın sağladığı istihdam olanakları, mevcut ve potansiyel olarak sahip olduğu katma değer yaratma gücüyle ülkemizin önemli faaliyet sektörlerinden birisidir. Eskiden döşeme ve döşemecilik dendiği zaman genel olarak koltuk ve kanepe gibi oturma ve dinlenme mobilyaları akla gelirdi. Özellikle sandalyeler masif ağaçtan veya oturma yüzeyleri kontrplak vb. suni tablalı olarak çıplak uygulanır, yataklar ise içi yün ve pamuk doldurulmuş torbalar olarak düşünülürdü. Gelişen döşemecilik ise sadece oturma ve dinlenme mobilyalarını değil yatma mobilyalarını da içine alacak şekilde genişlemiş, bununla da kalmayarak oturma, dinlenme ve yatma mobilyalarının kullanma kolaylığı ile donatılmasını sağlayan örtü, kılıf gibi uygulamaları ve bu tür mobilyalar dışında bazı dekoratif çalışmaları da kapsamı alanına almıştır. Spiral yaylı sert döşeme, döşeme alanında çok uygulanan tekniklerden birisi değildir. Uygulamanın zor ve ekonomik olmayışı bu tekniği çok tercih edilmeyen ve yaygın kullanım alanı bulunmayan teknik durumuna getirmiştir. Spiral yaylı sert döşeme genellikle fabrika tarzı seri üretim yapan işletmelerde uygulama alanı bulmaktadır. Bu derste spiral yaylı sert döşemeye zemin yapmayı, dolgu gereci koymayı ve yüz gereci takma uygulamalarını yaparak el becerinizi geliştirirken spiral yaylı sert döşeme yapımında kullanılan gereçleri, alet ve makineleri, döşeme tezgâhı ve döşeme atölyelerini tanıyacak kullanım alanlarını öğreneceksiniz.

Devamı

Erkek gömleği dikimi 3

2009-07-26 08:44:39

Hazır giyim sektörü ülkemiz ihracatında önemli bir yere sahiptir. Ülkemizde faaliyet gösteren birçok hazır giyim atölyesi ve fabrikası vardır. Bu atölye ve fabrikalarda, tişörtten eşofmana, etekten pantolona ve gömlekten cekete pek çok değişik ürün üretilmektedir. Bu derste erkek gömleği üretiminin I. Aşaması anlatılmaktadır. Dersin amacı, erkek gömleği parçalarının hazırlanarak monte edilme becerilerini kazanmanızdır. Günümüzde gömlek erkeklerin vazgeçemediği bir giysi türüdür. Özellikle çalışan erkeklerin gömleği tercih etme nedenleri resmiyeti ifade etmesi günlük giyimde de spor modellerin kulanım kolaylığı sağlamasıdır. Bu dersi başarı ile tamamladığınızda erkek gömleği üretimi yeterliğine sahip olacaksınız. Bu sayede erkek gömleği üreten herhangi bir atölye veya fabrikada çalışma imkanı bulabileceksiniz.

Devamı

Giyimde derinin yapısı

2009-08-06 16:24:41

İlk insanlar avladıkları hayvanların deri ve postlarının kendileri için mükemmel bir koruyucu olduğunu keşfetmişlerdir. Ancak derinin doğal yapısı nedeniyle çok çabuk bozulabilir olması, insanları daha dayanıklı deri elde etmek amacıyla yeni arayışlara yöneltmiştir. Kolayca bozulabilen deriyi kalıcı ve sağlam hale getirmek için çeşitli yöntemler geliştirmişlerdir. Günümüzde de ham deriyi mamul hale getirebilmek için en gelişmiş teknolojiler kullanılmaktadır. Deri teknolojisi alanında; vasıflı, uyumlu, gelişime açık, motivasyonu yüksek bireyler olarak gelişen ve değişen teknolojiyi kullanmanız gerekmektedir. Sektörün beklediği niteliklerde üreteceğiniz yarı mamul ve mamullerde sürekli kullanacağınız hammaddeyi tanımanız önem taşımaktadır. Sizler bu ders ile deri yapısını, deri çeşitlerini ve derinin işlentisi hakkında bilgi edinerek deriyi doğru olarak analiz edebileceksiniz.

Devamı

Makine Montaj Resimleri Nasıl Çizilir 2

2009-11-10 00:47:31

Teknik olarak imalatı yapılan her türden ürünün tanıtımı, resimlerle antılmak zorundadır. Böylece ürün hakkında daha detaylı bilgi sahibi olunur. Özellikle makine parçalarının yapım resimleri ile montaj ve patlatılmış resimleri üretici ve müşteri için çok önemlidir. Daha on beş yıl öncesine kadar yapım resimleri ve montaj resimleri elde ve teknik resim masalarında çiziliyordu. Ancak günümüzde elde çizim yapmak yerini bilgisayarlara bırakmıştır. Çizimlerimizi bilgisayar ortamında çok daha hızlı, doğru ve esnek olarak çizebilmekteyiz. Ayrıca çizimlerimizi çok kolay bir şekilde saklama imkânına da sahip durumdayız. Sizler ve sizden sonraki nesil daima daha şanslı olacaktır. Çünkü hep teknolojiyle iç içe olacaksınız. Daha düne kadar saatlerce uğraşarak çizdiğimiz bir makine parçasının resmini artık bilgisayar destekli çizim programları sayesinde dakikalara sığdırabilmekteyiz. Hassasiyet, ekonomiklik, güvenilirlik ve zaman bakımında üstünlükleri çok fazladır. Sizlere bu ders içerisinde çizdiğiniz montaj resmine ait standart ve standart olmayan elemanlarının TS-ISO çizelgelerinden belirleyebilmesini ve antede yazabilmesini öğreteceğiz. Bu ders ile çizmiş olduğunuz montaj resimlerine ait antedi doldurabileceksiniz. Bunu bilgisayar destekli çizim ortamında çok daha kolay ve hızlı yapabileceksiniz.

Devamı

Gelinlik Dikimi 2

2009-04-18 14:00:16

Gelinlik, düğün gününde genç kızın mutluluğunu simgeler. Evlenirken giyilen gelinlik; bu özel güne uygun olarak tül, dantel, organze, saten, ipek ve şifon gibi fantezi kumaşlardan hazırlanan, çeşitli model ve süslemelerle özellikler kazandırılmış bir giysidir. Bu giysi duvak, çiçek ve çanta gibi aksesuarlarla tamamlanır. Bu belge, giyim sektöründe çalışmak isteyenlere gelinlik dikimi ile ilgili bilgi, beceri ve uygulamalar konusunda kaynak olması amacıyla hazırlanmıştır.

Devamı

Model uygulamalı kadın pantolonu kalıbı

2009-08-03 23:00:32

Pantolon günümüz kadınlarının vazgeçilmez bir giysisidir. Model ve kumaş çeşitliliği ile gece ve günün her saatinde rahatlıkla giyilmektedir. “Temel Kadın Pantolonu” ve “Düz Dar Etek” derslerinde “Model Uygulamalı Kadın Pantolonu” dersinü çalışabilmek için gerekli temel bilgileri aldınız. “Model Uygulamalı Kadın Pantolon Kalıbı” dersinde ise bu temel kalıplardan uygun olanı seçerek model analizini, model uygulama işlemlerini, açma işlemlerini, şablon hazırlama işlemlerini, seri çizim işlemlerini, pastal resmi hazırlama işlemlerini, kadın pantolonu için gerekli ana ve yardımcı malzeme hesaplama işlemlerini yapabileceksiniz. “Model Uygulamalı Kadın Pantolonu” dersinü başarıyla tamamladıktan sonra bu alanda bir iş yerinde çalışabilir, sipariş üzerine üretim yapabilir veya giysilerinizi kendiniz hazırlayarak aile ekonomisine katkıda bulunabilirsiniz.

Devamı

Balıkçı gemisi özellikleri

2010-07-05 17:44:52

Su kaynaklarının ekonomik ulaşım alanları olması dışında barındırdığı su ürünleri potansiyelinin avcılık ve yetiştiricilik yönünden değerlendirilmesine yönelik faaliyetlerde de son yıllarda büyük artış görülmüştür. Avcılık ve yetiştiricilikle elde edilen su ürünlerinin toplam miktarında su ürünleri avcılığının ağırlığı çok fazladır. Ülkemiz açısından da durum böyledir. O hâlde ülkemizin her türlü su ürünlerini avlayacak şekilde donatılmış balıkçı gemilerine ve bu alanda yetişmiş sertifikalı personele fazlasıyla ihtiyaç duyduğu muhakkaktır. Bu amaçla hazırlanmış olan balıkçı gemileri ve donanımları dersi ile ülkemizdeki su ürünleri avcılığı standardını yükselterek ekonomik değerler kazandıracaksınız.

Devamı

Saten kumaş nasıl dokunur ?

2009-09-30 14:00:58

Dimi örgülü kumaş dokuma dersinde sizlere dimi örgülü numune kumaş dokuyabilmek için gerekli olan çözgü hazırlama, tahar yapma ve kumaş dokuma hakkında bilgiler verilmiştir. Dimi örgülü kumaş dokuma dersinde numune bir kumaşı dokuyabilmek için yapmanız gereken işlem basamaklarını öğrenmiştiniz. Bu derste daha önce yaptığınız işlemleri tekrarlama imkanı bulacaksınız. Numune tezgâhında çalışma tecrübenizi arttıracaksınız. Saten örgüler tekstilde genellikle parlak ve kaygan kumaşların dokunmasında kullanılan örgü çeşidi olarak kullanılır. Bu derste dokuma tekniği ile saten örgülü kumaş oluşturmayı öğreneceksiniz. İşin sonunda edineceğiniz bilgi ve beceriler ile numune tezgâhını kullanabilme becerisi geliştirmiş olacaksınız. Bu derste yapacağınız uygulamalar ileride dokuma makinelerindeki çalışmalarınız sırasında size temel oluşturacaktır.

Devamı

Ahşap Mobilya Renk Numunesi

2010-01-13 12:31:40

Ahşap teknolojisinin gelişmiş olduğu ülkemizde gerek yurt içi, gerekse yurt dışı, giderek artan ihtiyaçları karşılamada mobilya imalatı, ahşap doğrama, ahşap iskelet, ahşap süsleme, ahşap tekne imalatı dalları için gerekli olan üst yüzey işlemlerinin en güzel ve sağlıklı şekilde yapılabilmesi için ahşap üst yüzey işlemleri dalı önemli katkılar sağlamaktadır. Renk numunesi hazırlama, ahşap üst yüzey işlemleri dalının vazgeçilemez bir parçasıdır. Her türlü ahşap malzeme için gerekli olan vernik ve boya numunesi hazırlama tekniklerini öğreneceksiniz. Vernik ve boya numunesi niçin yapılır, neden gereklidir, avantajları nelerdir, yapımında kullanılan malzemeler nelerdir, öğrenecek ve ihtiyaca uygun vernik ve boya numunesi yapabileceksiniz.

Devamı

Tekne yangın tesisatı malzemeleri

2010-07-27 16:58:38

Yangın tesisatı, gemilerin emniyetli bir şekilde sefer yapabilmesi için vazgeçilmez bir boru donanımıdır. Yangın tesisatı deniz üstündeyken ya da kıyıdayken karşılaşılacak yangın tehlikelerine karşı gerekli güvenlik önlemlerini almamızı sağlar. Gemide olabilecek en büyük felaketlerden biri yangındır. Kontrol edilemeyen yanmaları yangın olarak tanımlayacak olursak, bu duruma müdahale edebilmek için oluşturulan çeşitli ekipman ve tesisatlardan meydana gelen sistemlere yangın tesisatı denir. Yangını söndürmek, yangınla mücadele eden kişiyi yangından korunmak ve yangından haberdar olabilmek amacıyla pek çok cihaz ve donanım kullanılmaktadır. Aşırı sıcakta motor bölmesinde veya tekne içinde biriken yakıt buharı veya devrelerden sızan yakıt, marş motorundan veya akü başlarından çıkan bir kıvılcımla tutuşabilir. Bu tür yangınlara sebebiyet vermemek için, motor çevresi ve sintine temiz tutulmalı, yakıt devreleri periyodik olarak kaçak ihtimaline karşı kontrol edilmeli, yakıt ikmali yapılırken gerekli güvenlik önlemleri alınmalı, tekne içi ve motor bölmesinin yeterince havalanması sağlanmalıdır.

Devamı

Oyma Mobilya Çeşitleri

2010-01-13 22:38:20

Ahşap teknolojisi alanı işlevsel değerleri ile mekânların kullanışlığını, estetik değeriyle de yaşadığımız ve çalıştığımız mekânların sıcak, sevimli ve renkli bir ortam hâline gelmesini sağlar. Bu alan sanatı ve tekniği birleştirerek ürünü ortaya çıkarır. Alanda ahşap ve ahşap ürünleriyle birlikte boya, vernik, renk, cam, plastik, çelik ve metal gibi gereçler de kullanılmaktadır. Bu alanın sağladığı istihdam imkânları, mevcut ve potansiyel olarak sahip olduğu katma değer yaratma gücüyle, ülkemizin önemli faaliyet sektörlerinden birisidir. Ahşap teknolojisinin gelişmiş olduğu ülkemizde gerek yurt içi gerekse yurt dışı giderek artan ihtiyaçları karşılamada ahşap süslemeciliği önemli katkılar sağlamaktadır. Yüzey oymacılığı ahşap süsleme dalının vazgeçilemez bir parçasıdır. Motif-desen bilgisini alacak, özgün Selçuklu Osmanlı ve Türk süsleme sanatının yansıtıldığı özellikle sandık, sandalye, sehpa ve rahle gibi mobilyalar yapabileceksiniz. Yüzey oyma yapımı esnasında süsleme çeşitlerini, hangi ağaçlardan yapıldığını, üretim basamaklarını ve makine oymacılığını öğrenerek uygulamasını yapabileceksiniz.

Devamı

Araç Kasko sigortası şartları

2010-07-29 08:51:42

Sigorta sektörü ekonomik gelişmeye paralel olarak gelişip yaygınlaştığından, ülkelerin gelişmişlik düzeyinin ölçülmesinde önemli bir kıstas olarak kabul görmektedir. Nitekim gelişmiş ülkelerdeki ekonomilerde sigortanın ilk sıraları aldığı bilinmektedir. Gelişmiş veya gelişmekte olan ülkelerde sigorta sektörü hızla ilerlerken rekabetin artması da doğaldır. Hızla gelişen ve değişen rekabetçi bir pazarda ayakta kalmak için, sigorta şirketleri, satış kanalları olan acentelikleri yurt çapına yaymakla kalmamış, müşterilerini memnun etme yarışına da girmişlerdir. Ülkemizdeki araç sayısı son yıllarda hızlı bir artış göstermiştir. Aracına değer veren tüketici, gerek kendini gerekse aracını garanti altına almak istemektedir. Bu noktada, kasko sigortası tüketicinin başına gelebilecek muhtemel zararların bir kısmını veya tamamını karşılamayı taahhüt etmekte ve tüketicinin en azından maddi zararını minimize etmeye çalışmaktadır. Diğer taraftan tüketicilerin düşünceleri de zaman içinde çok değişmiştir. Tüketici, işletmeler arasında kıyaslama yapmakta, kendisine maksimum faydayı getiren seçenekleri tercih etmektedir. Bu noktada müşterinin memnuniyetini düşünmeyen sigorta şirketleri, rekabet ortamından zararlı çıkmaktadır. Hazırlanan bu çalışma sigorta şirketlerinin hizmet pazarlamasında müşterinin memnuniyet derecesini ortaya koymaya çalışmaktadır. Sizler, bu dersi tamamladığınızda kasko sigortası uygulamalarını açıklayabilecek, kasko sigortasının faydalarını anlatarak, müşteriyi sigorta yaptırmaya ikna edebilecek, kasko sigortası yapılacak araç özelliklerini belirleyebilecek, tramer sorgulaması yapabilecek ve kasko sigortası poliçe bedelini hesaplayabileceksiniz.

Devamı

Oyun Etkinlikleri 2

2009-08-21 05:11:13

Çocuk gelişimi ve eğitiminde, erken çocukluk eğitimi önemli bir yer tutar. Çocuğu ve gelişimini bilmek, insanı tanımak olarak nitelendirilebilir. Yaşamın ilk yılları, bireyin gelişiminin temelini oluşturması, temel bilgi ve becerilerin bu erken gelişim yıllarında kazanılması nedeniyle büyük önem taşır. Bu temel bilgi ve beceriler oyun yoluyla çocuklara kazandırılır. Oyun çocukların vazgeçilmezidir. Oyun, doğumdan itibaren başlayıp çocukların bütün hayatları boyunca da etkisini sürdüren bir öğrenme aracıdır. Oyun çocuğun tüm gelişim alanlarına katkıda bulunan tüm beceri ve deneyimlerinin bütünleştirildiği, olgunlaştığı yaşama uyum sağlayıcı davranışların geliştiği ciddi bir uğraştır. Oyun ile çocuk düşünür, deneyim kazanır, onun için doğal ve aktif öğrenme ortamı sağlar. Oyun ve eğitim bir bütün olarak düşünülmelidir. Bu derste oyun etkinliklerini, tanımını, erken çocuklukta oyunun yerini ve önemini, oyunun çocuğun gelişimine olan etkilerini, oyunun evreleri, özellikleri ve çeşitlerini öğrenerek çocukların bu alandaki gelişimlerine etkili olarak yardım edebileceksiniz. Oyun etkinlikleri ile ilgili verilen örnekler doğrultusunda, sizde oyun etkinliklerini öğrenerek çocukların özelliklerine uygun oyun seçmek, oyun etkinliklerini hazırlamak, uygulayabilmek için yeni bilgi ve beceriler kazanacaksınız.

Devamı

Mini Etek Modeli 1

2010-09-25 10:09:02

Yaz ayları için kullanılabilecek ince kumaştan kesim güzel bir etek modeli. Aşağıdaki pdf dosyasını indirip modeli hazırlayabilirsiniz.

Devamı