Cahilim.com
Basit dersler ve oyun siteleri.

Cicim dokuma

2009-08-29 13:55:40

El dokumacılığında temel olan dört çeşit dokuma tekniği vardır. Kilim, cicim, zili, sumak teknikleri ana unsur olarak yer alır. Günümüzde teknolojinin gelişmesi ile el dokumacılığı kaybolmaya yüz tutmuş durumdadır. El dokumacılığını yaşatmak için istenilen amaca uygun üretim biçimini yakalamak, kaliteli araç gereç seçimi yapmak çok önemlidir. Seçilen alet ve gereçleri düzgün kullanabilmek, dokuma tezgâhlarını tanımak, özelliklerini bilmek kaliteyi artıran unsurlar içinde yer almaktadır. El dokuma alnında üretimin istenilen kalitede ve kapasitede geliştirilebilmesi için kullanılan dokuma tezgâhlarının özelliklerini bilmek, tezgâhlar ve dokumalar hakkında bilgi sahibi olmak kaçınılmaz bir ihtiyaçtır. Bu derste cicim deseni hazırlamayı, çözgü hazırlamayı, cicim dokumaya başlamadan önce yapılacak çalışmaları, cicim dokumayı ve dokunan ürünü tezgâhtan çıkartma becerisini kazanacaksınız. Edindiğiniz bilgi ve kazandığınız beceriler el dokuma alanını ve çalışma koşullarını tanımanıza yardımcı olacaktır. Zili, sumak ve halı dokuma ile ilgili bilgiler öğreniminize yardımcı olacaktır.

6-12 yaş çocuk manto kalıpları

2009-07-26 07:27:10

6-12 yaş için manto, dış giyim grubunda önemli bir yer tutar. Bu derste 6-12 yaş çocuk manto kalıbını öğreceksiniz. 6-12 yaş çocukların ölçülerini öğrenip anatomileri hakkında bilgilenerek uygun modelin kalıbını çizip, mantolarda uygulanan yaka çeşitleri, model özelliğine göre açılım yapmayı, şablonlamayı, astar kalıbı hazırlamayı, seri farkı tablosundan yararlanarak seri çizimini yapmayı öğreneceksiniz. Bu mesleğe gönül vermiş bireyler olarak başarılı olmak için bu derste verilen bilgiler doğrultusunda kendinizi geliştirecek ve çalışacak, meslekte yerinizi alabileceksiniz.

Envanter Defteri Örneği

2010-08-05 23:09:50

İşletmelerde dönem sonu işlemleri önemli bir yer tutmaktadır. Dönem sonu işlemleri, işletmede fiili sayımı, sayım sonuçlarının değerlemesini ve sonuçların kaydedilmesini kapsar. Dönem sonu işlemlerinin başlangıç noktası genel geçici mizandır. Dönem sonu envanter işlemlerine başlamadan önce bu mizanın çıkarılmış olması gerekir. Bu mizandaki değerler esas alınarak envanter çalışmaları yapılır. Envanter işlemleri ne kadar sağlıklı yapılır ise, dönem sonunda yapılacak mali toblolar da o oranda güvenilir ve gerçeğe uygun olacaktır. Dönem sonu işlemlerinin yanlış yapılması, mükelleflerin kanunlar karşısında zor duruma düşmelerine sebep olmaktadır. Özellikle değerleme işlemlerinin yapılmasında dikkatli davranılmalıdır. Bu nedenle vergi kanunlarımızda her iktisadi kıymetin değerleme ölçüsü ayrı ayrı verilmiştir. Öğrenme faaliyeti 1’de; dönem sonu işlemlerinin gerekliliğini, ne zaman yapıldığını ve hangi mükelleflerin yapması gerektiğini öğreneceksiniz. Öğrenme faaliyeti 2’de ise; dönem sonu envanter işlemlerinin nasıl yapıldığını ve bunların sonuçlarının muhasebe defterlerine nasıl kaydedildiğini öğreneceksiniz. Ticari işletmelerde dönem sonu işlemleri, önemli bir yer tutmaktadır. Ticari işletmelerde takvim yılı, hesap dönemi olarak kabul edilmiştir. Dönem sonu işlemleri, belli bir tarih itibarıyla işletmelerin mali tablolarını hazırlamak ve bu mali tablolarda yer alacak bilgilerin gerçekliği ve doğruluğunu sağlamaya yönelik olarak yapılan işlemlerdir.

Franchising Ne Demektir

2010-08-05 23:14:07

Maaşlı olarak çalışmak size göre değil, kendi işinizi kurmak istiyorsunuz, ya da birikiminizi değerlendirip ticarette başarılı olmayı hedefliyorsunuz diyelim. Artık “Nasıl iş bulurum?” değil, “Nasıl iş kurarım? ” sorusuna yanıt arıyorsanız, çok sayıda fırsat arasından en doğru mesleği “Emlak Komisyonculuğu” mesleğini seçmeniz gerekiyor. İlginç fikrinizi yatırıma dönüştürerek para kazanmanın yanı sıra emlak komisyonculuğu alanında faaliyet gösteren yabancı ve yerli markaların bayisi olabilirsiniz. Ancak maddi ve manevi olarak hayal kırıklığı yaşamamak için öncelikle doğru tercihi yapmak gerekiyor. Dışarıdan kolay bir iş gibi görünse de girişimci olmak birbirinden bağımsız alanlarda bilgi sahibi olmayı gerektiriyor. Tanınmış bir markanın franchise’nı almak, iş başvurusu yapmaktan daha zorlu bir süreç gerektiriyor. Çoğu zaman, tek başına franchise bedelini ödemek yeterli olmuyor. Franchise veren firmalar öncelikle girişimcinin işin başında olmasını şart koşuyor. Faaliyet gösterilen sektöre göre deneyim ve tecrübe önem kazanıyor. Ayrıca franchise alınarak açılacak iş yerinin konumu da oldukça önemlidir. İleride popüler mesleklerden biri olacak olan emlak komisyonculuğunda elinizdeki ders ile daha başarılı olacaksınız. Alacağınız emlak komisyonculuğu sertifikası ile meslektaşlarınızın yanında farkınızı yansıtabileceksiniz. İki yıllık meslek yüksek okuluna geçiş yapabilecek yada dört yıllık fakülte için avantaj sağlayacaksınız. İleride düşünülen emlak müşavirliği için şimdiden adım atmış olacaksınız. Elinizdeki ders ile alanımızda kullanılan emlak komisyonculuğunda Franchasing işlemleri ile ilgili terimler, tanımlar, kısaltmalar, belgeler ve formlar size sunulmaktadır. Bu dersteki mesleki bilgileri kazandığınız takdirde emlak komisyonculuğunda ya franchisor ya da franchisee olarak işlemleri kolay ve hızlı bir şekilde yapabileceksiniz.

Tazminat Nasıl Hesaplanır

2010-08-01 02:49:40

Þunu her zaman hatırlamak lazım ki bir sigortalının sahip olduğu değerleri sigorta kapsamına almasının temel nedeni her hangi bir olumsuzluk karşısında zararını karşılamaktır. Yani tazminat almaktır. Her müşteri aslında tazminat için sigortalı olmaktadır. Tazminat müşteri için bir garantiyken şirket için bir olumsuzluk yani giderdir. Sigortalının her hangi bir hasara uğramasın durumunda poliçe şartları çerçevesinde zararının giderilmesini talep edecektir sigorta şirketi de poliçeyi inceleyerek hasar poliçe şartlarına uygunsa tazminat miktarını hesaplayarak sigortalıya ödeme yapacaktır. Ancak bazı durumlar vardır ki sigorta şirketi bu zarar miktarını karşı taraftan talep edebilir veya poliçe kapsamında değilse müşteriye bu ödemeyi yapmayabilir. Bu durumda karşı taraf ödemeyi kabul etmez ve değişik durumlar söz konusu olabilir. Burada da yargı, tahkim, rücu gibi kavramlar karşımıza çıkacaktır. Bunun yanı sıra hasardan sonra sigorta bedelinin durumu söz konusu olmaktadır. Geriye kalan hasarlı malın durumu ne olacak. Eyer bu maldan geriye işe yarar bir kısım kalmışsa veya kalıntıları işe yararsa bunlar ne yapılacak gibi durumlar söz konusudur. Sigorta şirketimi bunları alacak veya sigortalıya mı kalacak. Tabi bunların yanı sıra sigorta şirketlerinde kendilerini güvence altına almak isteyeceklerdir. Bunun için reasürans anlaşmaları yapacaklardır. Yani kendi risklerini belli bedel karşılığında başka bir sedan şirketle paylaşacaklardır. Tabiî ki bunu yaparken hangi tür reasürans anlaşmaları onlar için karlı olacaktır gibi konular gündeme gelmektedir. Eğer bütün bunlar ilgini çekiyorsa; bir sonraki sayfaya geçerek tazminat ve reasürans konusunda kendinizi yetiştirerek bu mesleğin vazgeçilmez bir unsuru olarak kabul ettiriniz. Unutmayın siz bir sigortacısınız ve bu mesleğin en iyisini siz yapar en iyi şekilde gereklerini yerine getirirsiniz.

Matbaa baskı sonrası maliyetleri

2009-10-01 14:45:03

Bu ders ile matbaacılıkta kapak takma ve ciltleme işlemlerin genel maliyet hesaplarını öğreneceksiniz. Baskı Sonrası Maliyetler dersi ile ciltlemede kullanılan kaplama malzemeleri hakkında kısa ve genel bilgileri edinerek bu malzemelerin maliyet hesaplarını, mukavvalar ve mukavva maliyet hesaplarını, ciltlemede kullanılan aksesuarları ve maliyet hesaplarını, yapıştırıcı ve işçilik maliyet hesaplarını öğrenip uygulayabileceksiniz. Bir baskı sonrası operatörünün, kullandığı malzemeleri en iyi şekilde tanıması ve maliyetlerini hesaplama konusunda bilgi sahibi olması gerekmektedir. Baskı Sonrası Maliyetler dersi, bu yöndeki becerileri kazandırmak üzere hazırlanmış bir dersdür. Bu derste hedeflenen yeterlikleri edinmeniz durumunda, matbaa teknolojisi alanında daha nitelikli elemanlar olarak yetişeceğinize inanıyor, başarılar diliyoruz.

Panama dokuma

2009-09-02 00:19:07

Giyinme, insanoğlunun yaratılması ile başlamış bir ihtiyaçtır. Bu ihtiyaçtan dolayı ortaya çıkan dokuma ise çeşitli dönemlerde belli gelişmeler gösterek günümüze kadar devam etmiştir. Ülkemizde önceden yaşayan kültürler ve Cumhuriyet döneminden sonraki teknik gelişmeler tekstilin şu andaki seçkin konumuna erişmesine yardımcı olmuştur. Bunun yanı sıra değişik zevk ve isteklere göre de gelişmeler göz önünde tutulmaktadır. Bu bağlamda tüketicinin değişik isteklerini karşılamak amacıylada tekstil hızlı bir gelişmenin içersindedir. Tekstil sanayisindeki hızlı gelişim sevindirici olmakla beraber, el dokumasındaki gerileme üzücüdür. El dokumanın yeniden canlanması ve yaşatılması oldukça önemlidir. Panama dersi sonunda edineceğiniz bilgi beceriler ile dokuma çeşitlerinden biri olan panama dokumayı yapabileceksiniz. GİRİÞ

Nasıl Gemi Kaptanı Olunur (stajyerlik yapmak)

2010-07-06 09:24:14

Gemiadamlığı, denizcilik sektöründe geniş bir meslek grubunu oluşturur. Bu gurupta yer alan mesleğe sahip kişiler her ne kadar çoğunlukla gemilerde çalışsalar da, karada denizcilikle ilgili diğer iş yerlerinde de görev alabilirler. Bu derste sizlere gemiadamlığı meslek grubu, iş bulma imkanları, nasıl müracaat edebileceğiniz, nasıl işe girilip çalışılabileceğiniz ve ayrılabileceğiniz gösterilmiştir. Kaptan olmak, kaptanlık için stajyerlik yapmak, gemi sürmek.

Anthurium Çiçek Bakımı

2009-10-15 15:13:42

Süs bitkileri adı altında üretilen pek çok bitki bize mutluluk verir. Bazılarıyla evlerimizi, bazılarıyla park ve bahçelerimizi süsleriz. Onların büyüdüğünü görmek, çiçeklendiğini izlemek, onlarla uğraşan insanlar için vazgeçilmez bir zevktir. Süs bitkileri içinde çok farklı renk ve kokuya sahip bitkiler vardır. Bunları yetiştirmek insana ayrı bir verir. Kesme çiçekler de bu gurupta olan bitkilerdir. Kimi küçük kimi de büyük çalılar halindedir. Bunların çiçekleri vazolarımızda günlerce güzel koku ve görüntüleriyle odalarımızın havasını değiştirirler. Kesme çiçekler hayatımıza doğduğumuz andan itibaren girmeye başlarlar. Geçmiş olsun diye hastanelere gelen ziyaretçiler, mevsimine uygun çiçeklerle odamızı süslerler. Büyürken mutlu anlarımızda da çiçekler hep yanımızdadır. Çiçek vermek de, almak da, mutlu eder insanları. Çiçek yetiştirmek emek ister, sabır ister.Siz de bu dersleri öğrenirken kesme çiçek yetiştirmenin zevkini tadacak , çiçek vermenin mutluluğunu yaşayacaksınız.Pek çok insanın mutluluğunu paylaşacaksınız

Seramik tahrirleme yöntemleri

2010-03-05 11:19:55

Türk süsleme sanatlarından olan çini sanatına baktığımızda bu zevkin nasıl bir sanata dönüştüğü daha iyi anlaşılır.‘Çini’ Türkçe’de genellikle yapıların içinde ve dışında duvar kaplaması olarak kullanılan, pişmiş topraktan kare, çokgen gibi çeşitli biçimlerde yapılan, yüzeyi renkli ya da desenli olup parlak ve saydam tabakayla kaplı küçük boyutlarda levhalara verilen isimdir. Ama Türkler gerek Selçuklu gerek Osmanlı dönemlerinde, çiniden kaplar, kâseler, vazolar, kandiller vb. çok çeşitli ürünler yapmışlardır. Bu nedenle çini sözcüğü bütün bu kullanım eşyasının yapıldığı bir malzeme ve işçilik bütünlüğü olarak algılanmalıdır. Çini sanatında yüzeyleri bezenerek süslenen formlar arasında bir grubu da genel bir ifade ile dik formlar oluşturur. Bununla birlikte çini sanatında, çok çeşitli dik form biçimleri kullanılmaktadır. Bu çeşitler arasında vazolar, ibrikler, sürahiler ve küpler sadece bazılarıdır. Çinide yüzeylerin bezenmesinde kullanılan dik formlar, tornada el ile şekillendirilir. Þekillendirme aşaması tamamlanan formlar, bisküvi pişirimi yapıldıktan sonra, dekor çalışmaları için hazır hale gelir. Formların biçim ve ölçülerine uygun desenler kullanılarak, form yüzeyleri dekorlanır. Sizler bu dersi başarı ile tamamladığınızda dik formları dekorlamanın ilk aşamaları olan file çekimi, desen aktarma ve tahriri ile ilgili temel bilgileri öğreneceksiniz.Ayrıca bahsedilen bu konular ile ilgili çeşitli uygulamalar yapabileceksiniz.

Çocuklar için Animasyon

2009-08-21 05:00:23

Çocuk Gelişimi ve Eğitiminde, erken çocukluk eğitimi ve özel eğitim önemli bir yer tutar. Etkili ve yaratıcı bir eğitim ortamı ve bu ortamla ilgili bilgi sahibi olmak erken çocukluk eğitiminde oldukça önemlidir. Bu nedenle, çocukların gelişimsel özelliklerini bilerek, onlara yaratıcı ortam ve etkinlikler hazırlama ve bu konuda bilgi sahibi olmanız öğretmen yardımcıları olacak sizlerin açısından oldukça önemlidir. Çocuklar oyun yolu ile kendilerini ifade eder ve çeşitli canlandırmalar yaparlar. Doğdukları andan itibaren çevre ile iletişim kurmaya başlarlar. Yaparak – yaşayarak ve eğlenerek deneyim kazanırlar. Her çocuk bireysel olarak farklı özelliklerle dünyaya gelir. Çocuğun eğitimiyle ilgilenen bireyler, çocukların gelişimsel özelliklerini, ilgilerini, ihtiyaçlarını bilmeli, hayal güçlerini, yaratıcılıklarını, hazırlayacağı yaratıcı eğitim ortamıyla desteklemelidir. Turizm sektöründe ve okulöncesi eğitim döneminde kullanılan animasyon etkinlikleri çocukları cesaretlendirir, düzgün ve doğru konuşmayı, anlattıkları ile başkalarını etkilemeyi, bedensel hareketleri ile jest ve mimiklerini kullanarak kendini ifade etmeyi, girişimde bulunmayı, kendini ve başkalarını yönetme becerisi kazanmalarını sağlar. Bu nedenle bilinçli, yaratıcı, hayal gücünü destekleyici, organize edilmiş animasyon gösterileri ve etkinlikler, çocukların hayatında büyük iz bırakır. Çocuklara bu etkinlikler ve gösteriler hazırlanırken bireysel farklılıkları gözönünde bulundurulmal Bu derste; animasyon ile ilgili temel kavramları, animasyon ve çocuk animasyonu çalışmalarında dikkat edilecek noktaları tespit etmeye yönelik etkinlikleri araştırıp hazırlayabileceksiniz Ayrıca animasyon organizasyonu ve çocuk animasyonu çalışmalarını planlamak, uygulayabilmek için yeni bilgi ve beceriler kazanacaksınız.

Karo ve Fayans için Sünger dekoru

2010-02-25 11:03:34

Süsleme duygusu neredeyse insanlık tarihiyle birlikte başlamıştır. Başlangıçta yaşamsal ihtiyaçlarınıkarşılamak ve hayatta kalmak kaygısınıtaşıyan insanoğlu, zaman içinde bulunduğu çevreyi ve kullandığıeşyalarıgüzelleştirip duygularınıyansıtmak amacıyla çeşitli süslemeler yapmaya başlamıştır. Bu süslemeler seramiğin bulunmasıyla birlikte seramik formlar üzerine de yansımıştır. İlk başlarda seramik yüzeylerde yaşçamur üzerine parmakla ve çeşitli aletlerle dekorlar uygulanmış, çağın ilerlemesi ve gelişmeler doğrultusunda bu dekorlar da çeşitlilik göstermeye başlamıştır. Günümüzde de farklıdekorlama teknikleri insanların güzellik anlayışıçerçevesinde yoğun bir şekilde kullanılmaktadır. Dekorlamada çok çeşitli teknikler uygulanabilir. Bunlardan bazılarıçeşitli aletler yardımıyla el ile yapılan el dekorlarıdır. Sünger dekoru el dekoru tekniklerinden biridir. Sünger dekoru uygulamasıbasit olmasına karşın kişinin yaratıcılığıdoğrultusunda değişik ürünler ortaya çıkartmanın mümkün olduğu bir tekniktir. Bu dersi tamamladığınızda sünger dekoru tekniğinin karo-fayans yüzeyine uygulanmasınıöğrenecek ve bu tekniği çeşitli yüzeysel uygulamalarda kullanabileceksiniz.

Kuver Nasıl hazırlanır

2010-01-22 21:34:17

Kaliteli bir hizmet için gerekli olan eğitimi veren, farklıdüzeydeki eğitim kurumlarında, sektörün ihtiyaçlarıdeğiştikçe, verilecek eğitimin de bu doğrultuya paralel olmasıgerekmektedir. Orta öğretim kurumlarında verilen turizm eğitimin de gelişmelere uyum sağlamak için hazırlanan projeler kapsamında bu ders kitabında kuver hazırlamayıöğreneceksiniz. Gerek mesleki beceriniz, gerekse günlük yaşamınızda bu bilgileri kullanacaksınız. Bir restoranın misafir için kullanıma hazırlanmasınıkurallarıile estetik açıdan öğreneceksiniz. Meslek hayatınızın önemli yapıtaşlarından olan bu konu ile kuver çeşitlerini, kullanılan araç gereçlerin seçimini, taşınmasınıve masa üzerine yerleştirilmesini öğreneceksiniz. Önceki derslerde aldığınız teknik bilgi ve becerilerle birleştirdiğinizde kalifiye eleman olma yolunda büyük bir adım atacaksınız

Dekor ve Aksesuar Uygulamaları

2009-06-12 12:55:23

Animasyon ekibinin hedefi, yorucu ve stresli iş hayatından uzaklaşarak tesise gelen konukların beklentilerine, eğlence hizmetleri adına en iyi şekilde cevap vermek, konukların katılımı ile hoşça vakit geçirmelerini sağlamaya çalışmaktır. Animasyon, temelinde zor bir iştir ve tesiste konukların ağırlanması sırasında animatör önemli bir görev üstlenmiştir. Animasyon; konuklara hoşça vakit geçirtmek amacıyla kültürel, mizahi, sanatsal ve sportif organizasyonları kapsayan bir bütünü içerir. Bu bütün içerisinde özellikle sanatsal çalışmalar olarak kabul edilebilecek; büyük showlar, skeçler, playback gösteriler, özel geceler, müzikal ve dans ağırlıklı gösteriler önemli bir yer tutar. Tam bu noktada programlar için hazırlanması gereken, temayı kuvvetlendirici ve tamamlayıcı unsur olan dekor ve aksesuarlar devreye girer; çünkü tüm gösteri ve programlar için mutlaka görsel materyallerin kullanılması gereklidir. Bu çalışmaları, animasyonun bütününden ayırmak mümkün değildir. Hepsi tıpkı bir çarkın dişlileri gibi birlikte kullanılması ve planlanması gereken unsurlardır. Her aktivitenin özelliğine, temasına uygun ayrı ve farklı görsel materyalleri içeren dekor ve aksesuarları hazırlamak ve sahnede en uygun şekilde kullanmak başarının en önemli unsurlarından biridir.

Pnömatik devrelerin bakım ve onarımı

2009-11-15 23:04:49

Hidrolik ve pnomatik özel teknolojik alanların hemen hepsinde kullanılmaktadır. Pnomatik devreli iş makinelerinin bakım ve onarımı konusunda kazanacağınız her beceri, meslek edinme ve iş bulma konusunda sizlere önemli katkı sağlayacaktır. Çünkü hidrolik ve pnomatik çok hızlı gelişme göstermekte elektronik, makine, denizcilik, havacılık, maden ve daha birçok alanda yaygınlaşarak kullanılmaktadır. Günümüz teknolojisinin vazgeçilmez bir unsuru durumuna gelen pnömatiğin kullanıldığı iş makinelerinin bakımını ve onarımını öğrenmek bu konuda faaliyet gösteren işletmelerde aranır nitelikte kalifiye eleman olacak sizlere önemli avantajlar sağlayacaktır. Bu nedenle bu alanda kazanacağınız beceriler geleceğinizi yapılandırmada vazgeçilmez avantaj sağlayacaktır.

Çini tabak desenleri yapımı 4

2010-01-14 16:14:08

Seramiğin bir dalı olan çini; günümüze kadar pek çok gelişmeler göstermesine rağmen yeteri kadar eğitimli teknik eleman olmamasından geleneksel anlamda çoğunlukla küçük atölyelerde üretilmesi sonucu hak ettiği ilgiyi bulamamıştır. Türkiye’de teknolojinin gelişimine paralel olarak meslek okullarında açılan çiniseramik bölümlerinden, bu alanda birçok teknik eleman yetişmiştir. Bu yetişmiş teknik donanımlı öğrenciler sayesinde 20 yıldır çini-seramik sektörü daha da büyüyerek küçük atölyeler olma yolundan çıkıp bu gün dev birer endüstri olma yolunda ilerlemiştir. Bunun sonucunda da daha çok çağdaş yorumlamalar getiren teknik elemanlara ihtiyaç duyulmaktadır. Sevgili öğrenciler; öğrendiklerinizin ışığında çağdaş yorumlar kazandırmanın yanında klasikler arasına giren çini formlarımızı gelecekte sizler yaşatacak, bu ders sizlerin üretken, daha ekonomik, yeniliklere ve gelişmelere açık olmanızı sağlayacaktır.

Elyaf kumaş boyama yöntemi 2

2009-09-29 19:21:43

Doğadan elde edilen tekstil liflerinin dünya nüfusunun artması ile yetersiz kalması rejenere ve sentetik liflere olan ihtiyacı hızla artırmıştır. Doğal liflere alternatif olarak üretilen yapay liflerin maliyetinin düşük olması ve kullanılabilirliklerinin fazla olması, üretimi zaman içinde arttırmıştır. Bu zaman sarfında doğal liflerle harman yapılarak yeni ürünler ortaya çıkarılmıştır. Böylelikle karışımı oluşturan lifler birbirlerinin zayıf noktalarını güçlendirmişlerdir. Günümüzde çokça kullanılan karışım liflerinin boyama işlemlerini en az hata ile yapmalısınız. Bu ders ile pamuk/polyester ve viskon/polyester karışım liflerinin boyanmasını öğrenip uygulayabileceksiniz.

Giysi üretiminde serim

2009-08-03 22:31:49

Fabrikalarda üretim yapılma aşamasında tüm işlemlerin önemli olduğu kaçınılmazdır. Hazır giyim genel olarak serim, kesim, dikim, kalite kontrol ve paketleme vb. aşamaları içine alır. Serim konusuda, üretimde verimliliğin artmasına etki eden faktörlerden biridir. Bu derste, SERİM konusu ele alınmıştır. Bu ders sonunda serim işlemini, serim çeşitlerini, teknolojinin serim ile ilgili adımlarını öğrenip uygulayabileceksiniz.

Çocuklarda Öz bakım

2009-08-24 01:09:55

Erken çocukluk döneminde bireyin edindiği beceri ve davranışlar, yetişkinlik dönemindeki davranışların temelini oluşturmaktadır. Öz bakım ve günlük yaşam becerileri,çocuğun başkalarına bağımlı olmadan gereksinimlerini karşılaması için gerekli olan becerileri içerir. Çocukların temizlik, giyinme, uyku, vb. fiziksel ihtiyaçlarını kendi kendilerine karşılayabilmeleri için belli bir zihinsel ve psikomotor olgunluk düzeyine gelmeleri gerekir. İki yaşına kadar yeterli olgunluk düzeyine ulaşmadığı için öz bakım becerilerini gerçekleştirmede yetişkin yardımına ihtiyaç duyarlar. Üç yaştan sonra yetişkinlerin, yardımı aşamalı olarak azaltıp çocuğun bireysel olarak öz bakım becerilerini gerçekleştirmesi için olanak sağlanmalıdır. Unutulmamalıdır ki insanlar yaşadıkça öğrenirler. Çocuklarda öz bakım becerileri geliştikçe, toplum içinde kişisel ihtiyaçlarını giderebilen ve kendi kendine yetebilen bireyler olarak yerlerini alırlar. Öz bakım becerilerinin geliştirilmesi ile çocuklar kendi bakımlarını ,temizliklerini bağımsız olarak gerçekleştirmeyi öğrenirlerken izlemeleri gereken sıra ile bunu ne zaman yapmaları gerektiği konusunda karar vermeyi de öğrenirler. Bu dersten edindiğiniz bilgilerle 36- 72 ay çocuklarına öz bakım becerileri kazandırmaya çalışılırken nelere dikkat etmeniz gerektiğini öğrenerek ,eğitim ortamında bununla ilgili uygulamalar yapabileceksiniz. Kazandığınız beceri ve tecrübelerle 36-72 ay çocuğuna temizlik alışkanlığı ,giyinme becerisi ,tuvalet eğitimi becerisi ,uyku,dinlenme alışkanlığı becerisi ,toplumsal kurallara uyma becerisi kazandırmaya rehberlik edebileceksiniz.Beslenme becerileri ile ilgili davranışlar için çocuk beslenmesi derslerinden yararlanabilirsiniz.

Porselen tabak deseni hazırlama

2010-03-10 15:21:32

Sofra ve süs eşyaları; porselen, seramik ve çiniden beyaz, tek renkli, desenli ve desensiz olarak veya porselen ve çini olmayan, adi topraktan, greden, fayans ve çömlekçi eşyasından yine beyaz, tek renkli ve diğer şekillerde ev eşyası veya tuvalet eşyası olarak kullanıldığı gibi porselen ve çiniden yapılmış süs eşyası ve heykelcikler şeklinde de kullanılabilmektedir. Porselen, çini ve seramik şeklinde imal edilen sofra ve süs eşyaları üretici firmalarca; ev serisi, dekorlar, otel serisi, prestij serisi, köşe mağazalar ve promosyon ürünleri olarak sınıflandırılmaktadır. Sofralık seramik eşyaların çoğu yiyecek ve içecek sunmak üzere kullanılırken; bir kısmı da pişirme kabı olarak kullanılmaktadır. Süs eşyalarının bir kısmı fonksiyonel ev araç ve gereçleri olarak( şamdan, baharatlık, peçetelik, yumurtalık vb.) kullanılırken ağırlıklı kısmı ise dekorasyon amaçlı (biblo, pano, abajur, vazo, heykelcik vb.) kullanılmaktadır. Bu kadar çok kullanım sahası olan sofra ve süs eşyaları hayatımızda çok büyük bir yer kaplamaktadır. Bu ürünleri üreten ve kullanan insanlar estetik açıdan göze hoş görünmesine büyük önem vermişlerdir. Büyük bir kısmında da çeşitli tekniklerle dekorlar uygulanmış ve bu şekilde daha güzel görünmeleri sağlanmıştır. Þablon dekoru tekniği de bu dekorlama tekniklerinden yalnızca birisidir. Sofra ve süs eşyaları üzerine kolayca uygulanabilen bu teknikle uygulamayı yapan kişinin hayal gücü doğrultusunda değişik ürünler ortaya çıkartılması mümkündür. Bu dersi tamamladığınızda şablon dekoru tekniğinin sofra ve süs eşyası ürünler üzerinde uygulanmasını öğrenecek ve bu teknikle çeşitli ürünleri dekorlayabileceksiniz.

Ürün Satış Elemanı

2010-09-22 19:41:40

Ürününü satamayan bir perakendecinin başarısız olması kaçınılmazdır. Satış denildiği zaman akla öncelikle satış elemanı gelmektedir. Çünkü birinci derecede ürünü satacak olan onlardır. Satış elemanının başarısı, aynı zamanda firmanın başarısı anlamına da geldiğine göre, esas yük ürünü satmakla görevli olan satış elemanının üzerindedir. Satış elemanı her şeyden önce satış kurallarını çok iyi bilmek ve sattığı ürünü tanımak zorundadır. Þunu unutmamak gerekir ki, ürün satılıncaya kadar firmaya aittir ve satış elemanının güvencesi altındadır. Bu nedenle satış elemanının sattığı ürünü çok iyi koruması gerekir. Müşteriye sunacağı ürün, kendi satın almak isteyeceği ürün olmalıdır. Sizin de eğitimini aldığınız perakendecilik sektöründe kalıcı olmanız ve kariyer yapmanız için bu alanda aldığınız eğitime, çalışma hayatında ürününüze sahip çıkacağınız gibi sahip çıkmanız, aynı zamanda geleceğinize, ülkenize ve ailenize de sahip çıkmanız anlamına gelecektir. Bu ders size ürün satışı ile ilgili gerekli bilgileri edinmenizde yardımcı olacak bir öğretim materyali olarak fayda sağlayacaktır.

Biyomedikal Elektrodların kullanımı

2009-12-14 08:31:30

Tıp dünyası her geçen gün yeni gelişmelere imza atmaktadır. Ülkemiz bu gelişmeleri takip etmekte ve gelişen teknolojileri ülkemiz vatandaşlarının hizmetine sunmaktadır. Tıp teknolojisinin gelişimi, bizi bu alanda çalışan yetişmiş elemanların yeni teknolojiyi verimli kullanabilmesi için sürekli olarak öğrenime tabi tutulmaları gerçeği ile yüz yüze getirmiştir. İnsan hayatının çok değerli olduğu ve tıbbi teknolojinin hata götürmez bir öneme sahip olduğu asla akıldan çıkarılmamalıdır. Tıbbi cihazlardaki gözden kaçan arızaların, ölçüm ve kullanım hatalarının bir insan hayatına mal olabildiği acı tecrübelerle kayıtlara geçmiştir. Sizler, bu dersi bitirdiğinizde tıbbi cihazlar içinde çok büyük öneme sahip olan sinyal izleme cihazlarının elektrot yapılarını öğreneceksiniz. Bu elektrotların kullanım alanlarını bilecek, ölçüm hatalarını ve yanlışlıklarını önleme metotları ile ilgili detaylı bilgiye sahip olacaksınız.

Bahçede lahana yetiştirme ipuçları

2009-10-09 11:23:32

Tarımsal üretimde sebzeler oldukça önemli bir yer tutar; çünkü sebzelerin yerlerine kullanılabilecek başka ürünler bulunmamaktadır. Ayrıca son yıllarda özellikle beslenme uzmanlarının diyet programlarında da sıkça yer almaktadır. Yeryüzünde sebze olarak yetiştirilen birçok bitkinin gen merkezliğini özellikle Türklerin yoğun olarak yaşadıkları Anadolu, Kafkasya, Türkistan ve Afganistan gibi ülkeler yapar; bu nedenledir ki Türk halkının sebzelerle ilgisi oldukça fazladır. Yapılan çalışmalarla insanların tükettiği sebze türlerinden 60 tanesi kültüre alınmıştır. Bu sayı gün geçtikçe artma eğilimindedir. Ülkemizde de bu sebzelerin büyük çoğunluğu rahatlıkla üretilmektedir. Günümüzde dışa bağımlı olmanın en kötü ve en zor telafi edilir şekli gıda maddelerinde dışa bağımlı olmaktır. Ülkemizin tarımsal potansiyeli tüm halkımızı rahatlıkla besleyebilecek durumdadır; ancak, ülkemizde sebzelerin çeşit seçiminin uygun yapılmaması, hatalı tarımsal uygulamalar, pazarlama güçlükleri, belli bir standardizasyonun olmaması, üreticilerin birlikte hareket etmemesi vb. sebeplerle sebzecilik üretimi gün geçtikçe gerilemektedir. Bu ders sayesinde; sebze üretiminin azalmasına sebep olan en önemli etkenlerden hatalı tarımsal uygulamalar azalacak ve ülkemizdeki sebze üretimi, siz değerli öğrencilerin öğrendiği bilgilerin sektöre aktarılması sayesinde daha da artacaktır.

Sahne Aktiviteleri

2009-06-12 12:40:09

Günümüzde turizm hareketlerinde insanların dinlenme, yeme-içme vb. ihtiyaçları yanında, eğlenme ihtiyaçları da en ince ayrıntısına kadar düşünülmüştür. İnsanlar eğlence hayatlarından da sahneyi ayırmamış ve ona önemli bir yer vermiştir. Turizm işletmelerinde animasyon programlarının büyük bir kısmını sahne aktiviteleri oluşturmaktadır. Animasyonda insanların sahneye karşı olan bu talebi, yanında kalifiye sahne personeli ihtiyacını da getirmektedir. genelde bu arz genelde yabancı personel tarafından karşılanmaktadır. Türk turizminin, alanında uzman, yerli animasyon ekiplerine ihtiyacı vardır. Bu ihtiyaç göz önüne alındığında sahne aktivite programları ders ile kaliteli personel yetiştirme adına atılmış önemli bir adım olacağını ümit ediyorum. Ülkemizde animasyon sahnesi alanında özel bir eğitimin yeterliliğinden söz etmek mümkün değildir. Sahne aktivite programları dersini başarıyla bitiren sizlerin bu açığı bir parçada olsa kapatacağına inanıyoruz.

Makinede Talaşlama Nasıl Yapılır 2

2009-11-14 01:14:52

Makine İmalatçılığı, Endüstriyel Kalıpçılık, Endüstriyel Modellemecilik ve Bilgisayar Destekli Makine Ressamlığı gibi meslek dallarında çalışan kişilerin temel imalat işlemlerini bilmeleri gerekir. Taşlamacılık, temel imalat işlemlerinin en son safhasını oluşturur. Birbiri üzerinde kayarak veya birbiri içerisinde dönerek çalışan iş parçalarının istenilen tolerans ve yüzey kalitelerinde işlenmeleri gerekir. Eğer bu işlemler istenilen yüzey kalitesinde ve ölçüsünde yapılmazsa taşlama safhasına gelmiş iş parçalarının yapımı için harcanan malzeme, işçilik, zaman, tezgahın kullanılması ve elektrik sarfiyatları gibi çalışma ve harcamalar boşa gitmiş olacaktır. Temel taşlamacılık ile ilgili bu ders size: * İş bağlama araçları * Tezgah arızalarının giderilmesi * Zımpara taşlarının tezgaha bağlanması * Düzlem yüzey taşlamada dikkat edilecek kurallar * Silindirik yüzey taşlama da dikkat edilecek kurallar konularında bilgi ve beceri kazandırmayı amaçlamaktadır.

Freze Nasıl Yapılır - ders 2

2009-11-06 05:28:20

Temel Frezeleme İşlemleri 2 dersi ile talaşlı imalatta çok önemli yeri olan frezecilik işlemlerinden kanal açma, bölme yapma, cep açma işlemlerini öğreneceksiniz Sanayide kalıpçılık, makine imalatçılığı, modelcilik, bilgisayar destekli makina ressamlığı yapabilmek için frezede kanal açma, bölme yapma, cep açma işlemlerini yapabiliyor olmak gerekir. Çokgenlerin imali, dişli çarkların imali, kalıp çekirdeklerinin çektirilmesi için gerekli havuzların yapımı, tezgah ve millerin üzerindeki kama kanallarının açılması bu dersin öğrenilmesiyle mümkün olur. Bu dersin öğrenilmesi sizin sanayide önemli yeri olan frezecilik konusunda ilerlemenizi sağlayarak iş bulmanızı kolaylaştıracaktır. Sahip olacağınız nitelikler, çalıştığınız işletmede sizin daha farklı bir konumda olmanızı sağlayacaktır.

Maşa, Vak ve Rasta ile saç şekillendirme

2009-04-04 12:20:15

İnsanların kendini beğenme ve beğendirme arzusu yüzyıllardır süre gelen bir olgudur. Bu arzusunu gerçekleştirmek için en çok da saçını kullanmıştır. Kimi zaman saçını renklendirmiş, kimi zaman şeklinde değişiklikler yapmıştır. Saça uygulanan bu değişikliklerin bazıları kalıcı, bazıları ise geçici olmuştur. Günümüzde saça uygulanan maşa, rastık ve vak, geçici saç şekillendirmelerinin arasında yer almakta ve saçın yapısına zarar vermemektedir. Öğrenme faaliyetinin birinci kısmında maşa uygulama yöntemi ; ikinci kısmında vak uygulama yöntemi, üçüncü kısımda ise rasta uygulama yöntemi ele alınmıştır.. Hazırlanan öğrenim faaliyetleri sonunda her türlü saça maşa-vak-rasta uygulama düzeyine geleceksiniz

şebboy Çiçeği bakımı nasıldır

2009-10-12 13:43:31

Süs bitkileri adı altında üretilen pek çok bitki bize mutluluk verir. Bazılarıyla evlerimizi, bazılarıyla park ve bahçelerimizi süsleriz. Onların büyüdüğünü görmek, çiçeklendiğini izlemek, onlarla uğraşan insanlar için vazgeçilmez bir zevktir. Süs bitkileri içinde çok farklı renk ve kokuya sahip bitkiler vardır. Bunları yetiştirmek insana ayrı bir zevk verir. Kesme çiçekler de bu gurupta olan bitkilerdir. Kimi küçük kimi de büyük çalılar halindedir. Bunların çiçekleri vazolarımızda güzel koku ve görüntüleriyle, odalarımızın havasını değiştirir. Kesme çiçekler hayatımıza doğduğumuz andan itibaren girmeye başlarlar. Geçmiş olsun diye hastanelere gelen ziyaretçiler, mevsimine uygun çiçeklerle odamızı süslerler. Büyürken mutlu anlarımızda da çiçekler hep yanımızdadır. Çiçek vermek de, almak da, mutlu eder insanları. Çiçek yetiştirmek emek ister, sabır ister. Siz de bu dersleri öğrenirken kesme çiçek yetiştirmenin zevkini tadacak, çiçek vermenin mutluluğunu yaşayacaksınız. Pek çok insanın mutluluğunu paylaşacaksınız.

Flekso baskı ayarları nasıl yapılır ?

2009-10-05 07:48:59

Bu ders flekso baskı makinesinin baskıya hazırlık aşmasında ve baskı esnasında ayarlarının nasıl yapılacağının uygulamalı olarak anlatıldığı öğrenme materyalidir. Bu derste flekso baskı makinesinde işe uygun aniloks seçimini yapabileceksiniz, mürekkebi kurutma ünitesinde kullanılan malzemeye göre ayarlayabileceksiniz. Makine üzerinde malzemeye uygun forsa basınç ayarını yapabileceksiniz. Malzemeyi makine içerisinden ayarlı bir biçimde geçirebileceksiniz. Size bu derste bu işi yapmak için gerekli bilgiler ve uygulama faaliyetleri verilmiştir. Yaptığınız işi önemsemeniz ve ciddiye almanız sizi başarıya ulaştıracaktır.

2006 Anadolu Liseleri Öğretmen Seçme sınavı soruları

2008-12-14 06:37:27

21 Ağustos 2006 Tarihinde yapılan Anadolu Liseleri Öğretmen Seçme Sınavı soruları ve cevap anahtarı. Bu yıl Anadolu ve Fen lisesi sınavı ayrı yapılmış sonraki yıllarda birleştirilmiştir.

Meyve suları çeşitleri

2009-09-11 15:04:02

Turizme katılan insanlara en iyi hizmeti vermeyi amaçlayan işletmelerin göz estetiği ve damak zevkine hitap edebilecek düzeyde kaliteli hizmet üretebilmeleri, bu konuda eğitilmiş, yetenekli elemanlara ve standartlara uygun malzemeye sahip olmaları ile mümkündür. Servis faaliyetlerinin bilimsel esaslardan uzak ve gelişi güzel yapılması yiyecek – içecek hizmetlerinden faydalanmak için gelen misafirlerin hayal kırıklığına uğramalarına yol açar. Dersin işlenmesinde ve konuların kavranmasında çevre işletmelerle işbirliğini ön planda tutunuz. Bu çalışma sizi daha iyiye, güzele ve yeniye ulaştıracaktır. İşletmelerdeki uygulama ve beklentilerin neler olduğunu, öğrenerek faaliyetlerde verilecek olan araştırma ziyaretlerini sınıf ortamında paylaşınız. Elde ettiğiniz tecrübe ile çalıştığınız işletmelerin şartlarına göre hareket edebilme; öğrendiklerinizi iş hayatına uyarlayabilme becerisi kazanacaksınız. Bu ders, yiyecek-içecek servisin de meyve suları ve servisini yapabilmeniz için sahip olmanız gereken malzeme bilgisi ve becerisini kazanmanız için hazırlanmıştır. Ders sonunda elde ettiğiniz yeterlilik meslek hayatınızın temelini oluşturacak ve başarılı, kalifiye bir servis elemanı olmanızın yolunu açacaktır.

Ağ temelleri - Bakır kablolar

2008-12-21 06:02:19

Bakır kablolar ile ilgili bu detaylı dökümanda : Kablo Özellikleri , Kablo Standartları , Koaksiyel Kablo, Yapısı, Çeşitleri, Konnektörler. Çift bükümlü kablo,Yapısı, Çeşitleri, STP ,UTP Kablo,Konnektör.leri ve kablo hazırlama hakkında detaylı ve resimli bilgi bulabilirsiniz.

Bilgisayarda örgü deseni hazırlamak 1

2009-09-25 14:37:52

Hayatımızda meydana gelen hızlı teknolojik değişim, uluslararası bütünleşme ve artan müthiş bir rekabetle karşıkarşıyayız. Bizleri, yaptığımız veya yapmak istediğimiz şeylere bir adım daha yaklaştıran işte bu rekabet ve hayatı kolaylaştırma arzusudur. Günümüzde, çizim programları sayesinde istenilen özelliklerde desenler oluşturabilmek ve bunlarla ilgili bilgi paylaşımı kolaylaştıkça ve “ben bu dünyanın bir parçasıyım bunu yapabiliyorum” diyebilen herkesin hayatını kolaylaştırır. Bu ders ile çizim komutlarını tanıyacak ve bu komutlarla farklı çizimler, farklı tasarımlar yapacaksınız. Teknoloji ve sizlerin yeteneği birleştiğinde işinizin ne kadar kolay ve zevkli olduğunu göreceksiniz.

Kil vazolar için Desenler hazırlama

2010-01-29 22:36:27

Topraktan mamul eşya yapımı, tarih öncesi uygarlıkların ortaya çıkmasıyla başlamış zamanla gelişip bir endüstri dalı oluşturmuştur. Aynı zamanda estetik güzellik ve işlevsellik hep birlikte düşünülmüştür. İlk çağlardan günümüze kadar geçen zamanda kullanılan dekorlama yöntemleri uygarlıkların tanımlanmasına ışık tutmuştur. Dekoratif uygulama teknikleri bazen görsel bazen de işlevsel amaçla kullanılmışlardır. Mekanik yöntemleri kullanmayarak ya da kullanarak, hazır boya, ya da doğal renkli killerle, yapılan onlarca yöntem vardır. Bu derste tanıtılmış dekorlama yöntemleri sadece çarkta şekillendirilmiş ürünler üzerinde sıklıkla kullanılan dekorlama yöntemleri olarak ele alınmıştır. Bu ders size silindirik form üzerinde yarı mamulü dekorlama teknikleri ile ilgili bilgi ve becerileri kazandıracaktır. Yarı mamul, serbest yöntemle, çamur tornası, döküm ya da mekanik yollarla biçimlendirilmiş ve tekniğe uygun şekillendirme kıvamına gelmiş ürünlerdir. Böylece oluşturduğunuz silindirik formları öğrendiğiniz dekor teknikleri ile zenginleştirerek güzel ürünler oluşturabileceksiniz ve çalışmalarınız sonucunda farklı formlar üzerinde bu teknikleri kullanabileceksiniz

Autocad kurulumu, menüler ve genel tanıtım

2009-01-09 16:36:32

Autocad hakkında bu kapsamlı döküman ile kurulum işleminden başlayarak, Autocad ile basit projelerin çizimi ile devam edeceksiniz. Menüler, çizgi çeşitleri, düzenleme araçları...

Manto kaban kalıbı

2009-08-03 22:57:38

Manto, Fransızca “Monteau” kelimesinden gelir. Elbisenin üzerine giyilen, ceketten uzun çeşitli biçimlerdeki kadın üst giysisidir. Bu derste temel manto çizimi, iki parçalı kol çizimi, model uygulamalı manto çizimi açma işlemleri, şablon hazırlama, astar şablonu hazırlama ve tela kalıbı hazırlama işlemlerini öğreneceksiniz. Bu derste verilen bilgileri sektörle işbirliği içinde hazırlanmıştır. Alacağınız bu ders eğitimi ile, manto-kaban kalıbı çizimi becerisi geliştirerek sektörde bu alanda faaliyet gösteren firmalarda rahatlıkla görev alabilirsiniz.

Mozaik eskitme teknikleri

2010-01-22 21:35:36

Mermer işleme sektöründe gün geçtikçe kalifiye eleman ihtiyacı artmaktadır. Bunda en büyük sebep mermer işleme sektörünün her geçen gün daha da büyümesidir. Üretilen ürünlerin geniş sahâlarda uygulama alanı bulması, mermer işlemeciliğini önemli bir meslek alanı yapmıştır. Mermer imalat tezgâhları ve mermer sanayisi aynı hızla ilerlemiş ve sanayideki yerini almıştır. Makine parkı, çalıştırdığı eleman sayısı ve ürettiği ürünlerle Türkiye’nin önemli meslek alanları arasına girmiştir. İhracatta tekstilden sonra ikinci sıraya yerleşmiştir. Dünya mermer piyasasında söz sahibi olmuş ve dünya mermer piyasasını yönlendiren bir güce ulaşmıştır. Bu gelişmelere rağmen yetişmiş eleman sıkıntısı had safhadadır. Mozaik Eskitme dersi ile tekniğine uygun, mozaik eskitme makinelerinde eskitme işlemi ve mozaik taşlarının seçim ve ambalajlaması yeterliklerini kazanacaksınız.

Çocuklara Özel Eğitim

2009-08-21 04:50:29

Eğitimin amacı, bireyi ilgi ve yeteneklerine göre yöneltmek, sorunlarının çözümünde yardımcı olmak, toplumun uygar bir üyesi haline getirmektir. Bu derste özel eğitimin ne olduğunu, nasıl yapıldığını, özel durumu olan bireylere nasıl tanı konulduğunu, onlara nasıl yardım edilmesi gerektiğini, engeli önlemeyi ve erken tanının önemini, engelli çocuğu olan bir ailenin içinde bulunduğu sosyal-psikolojik durumu, onlara nasıl rehberlik yapılması gerektiğini öğreneceksiniz. Özel eğitim hizmetlerinin içinde öğretmen çok önemli bir role sahiptir. Özel gereksinimi olan çocuklarla çalışmalarınızda genel bir bilgiye sahip olup bu alandaki yasa ve yönetmelikleri öğreneceksiniz. Bu çalışmaları yaparken sadece başkalarına yardımcı olabilme açısından değil, yaşam süresi içinde kendimiz, bir yakınımız, çocuğumuz yarın bir engelli adayı olabilir, düşüncesiyle hareket ederek bu alanda kendimizi çok iyi yetiştirmeliyiz. Böylece eğitimli, mutlu, üretken, kendine güvenen, mesleğinde yeterli birer birey olacaksınız. Bu dersle, engelin önlenmesinde alınacak tedbirlere ve engel gruplarının sınıflandırılmasını öğretmeye ilişkin etkinlik hazırlayabileceksiniz. Ayrıca engelli çocuğun kabulüne yönelik anne babaya rehberlik etmeye ilişkin çalışmaları uygulayabilmek için yeni bilgi ve becerileri kazanacaksınız.

Yeşil çay nasıl üretilir

2010-01-03 23:21:54

Gıda endüstrisine konu olan ürünlerin çeşit yönünden giderek artması, son ürünün dayanıklı, güvenilir ve çeşitli olması, tüketicinin damak zevkinin hayat standartlarının artışına ve sosyal hayat yaşantısının değişimine paralel olarak gelişmesi ve farklılık göstermesi, ambalajlamada tüketicinin aradığı üstün albeni niteliğinin ya da arz biçiminin, gramajda çeşitlenme gereksinimlerinin önem kazanması gibi faktörler gerçekte, üretici kitlesinin bilinçli veya içgüdüsel dürtülerle gıda endüstrisine yansıttığı görülmektedir.Bu durum üretici firmalar arasındaki rekabeti körükleyerek endüstriye yeni bir yön vermekte ve hızla gelişmesine yardımcı olmaktadır. Bu gelişmeler doğrultusunda sektörde nitelikli ara eleman ihtiyacı artmaktadır. Çay üretimi ve işleme, bölgesel üretime dayalı gelişim gösteren bir daldır. Ders sonunda yeşil çay üretiminde önemli bir işlem olan çay yapraklarını kıvırma işlemine alınmasını ve bunların işlem bitikten sonra tasnif ünitesine sevk edilmesi becerisine sahip olacaksınız. Severek gelmiş olduğunuz bölümünüzde başarılı olacağınıza ve bu başarınız sayesinde rekabet gücümüzün artacağını, daha kaliteli ürünler üretebileceğinizi biliyoruz. Ülkemizin bizlerden beklediği de budur. Sizlerin başarı ve mutluluğu, bizlerin ve ülkemizin başarısıdır. Dersin sizlere gerekli bilgi ve beceriyi kazandıracağını umuyor, başarılar diliyoruz.

Fotoğrafta Temel Kompozisyon

2009-05-16 08:35:56

Fotoğraf çekimi, yalnızca deklanşöre basıp objektifin gördüğü nesneleri kaydetmekten ibaret değildir. Gözle bakıldığında fotoğrafın birçok anlamının olduğunu görürüz. Zaten amaç kâğıt üzerine yansımış görüntülerin, uygun ışık koşullarında belirli bir anlamı ve içeriğinin olmasını sağlamaktır. Bu nedenle fotoğraf çekiminde ışık çok önemlidir. Fotoğrafın uygun ışık koşullarında ve doğru ışık değerlerinde çekilmesi gerekir. Fotoğrafta kompozisyon ise çerçeve içinde göze hoş görünen bir düzen yaratma sanatıdır. Kompozisyonda iyi görüş; bilgi, yetenek ve deneme ile kazanılır. Eğer bu üç etkenden biri eksik ise etkili kompozisyonlar elde etmek güçtür. Yetenek kişiden kişiye değişebilir ve başarıya ulaşmada en önemli etkendir. Deneme ise çekilen fotoğraflarda uygulanan kompozisyonla artar. Yeteneği ve deneyimi zengin bir fotoğrafçı gerektiğinde bu kuralları çiğneyerek de amacına ulaşabilir. Ne var ki bu, bilgisiz başarıya ulaşılabileceği anlamına gelmez. Değişik ve başarılı fotoğraf kompozisyonları yaratabilmek için eskiyi ve yılların deneyimleriyle saptanmış kuralları bilmeniz gerekir. Elinizdeki bu modülde yer alan bilgiler ile deklanşöre basmadan önce çerçeveye neyi nasıl almanız gerektiği davranışını kazanarak bu kurallara uygun fotoğraf çekme becerisini kazanabileceksiniz.