Cahilim.com
Basit dersler ve oyun siteleri.

Taşkıran Çiçeği ve benzer çiçekler

2009-10-19 09:58:54

Dış mekân bitkileri, bitkiler dünyasının bir parçasıdır. Ancak bitkiler âleminde o kadar çok dış mekân bitkileri vardır ki, bu yüzden bu bitkileri sınıflandırılarak ele almamız gerekmektedir. Bitkileri sınıflandırmanın amacı, dünya üzerinde yaşamakta olan bitkilerin benzerliklerinden ve ayrılıklarından yararlanarak onları gruplamak ve onların tanınmasını kolaylaştırmak içindir. Her aile kendi içerisinde ele alınmaktadır. Burada da Saxifragaceae familyası (Taşkırangiller) incelenecektir. Bu familyanın ortak özelliği otsu bitkilerden veya çalılardan oluşmaktadır. Buradaki bitkilerin yaprakları almaşıklı veya karşılıklı dizilmiştir. Yapraklar basit yapılıdır. Bu familyanın 80 kadar cins ve 1200 kadar tür içerdiği bilinmektedir. İşte siz bu dersi tamamladığınızda, gerek bahçe uygulamaları için gerekse fidanlıkta üretim için gerekli olacak bitkileri tanıyarak, üretim tekniklerini öğrenecek, uygulamalarda kullanabilecek ve hatta bir sene boyunca bitkinizin nasıl bir değişim içinde olacağını öğreneceksiniz

Koy ve Marina Tatilleri

2010-07-22 22:58:18

Ülkemizde son yıllarda yaygınlaşan ve gelişen denizcilik alanı tüm yaşam içinde hem ticari hem de sosyal hayatta geniş bir yer tutmaktadır. Yat turizmi: yatçı, deniz yolculuğu ve yat limanı unsurlarından oluşan, turistin yata ulaşması ve belirli bir gezinti sonunda yatı terketmesi arasında gerçekleşen tüm turistik faaliyetlerdir. Ülkemizde, 1980’li yıllardan sonra gelişmeye başlayan yat turizmi, sağladığı sosyal ve ekonomik katkıların yanı sıra tanıtım faaliyetlerine katkısı ve sağladığı döviz girdisiyle turizm sektöründe önemli bir yer tutmaktadır. Türkiye, yat turizmi için ideal koşullara sahip ülkelerden birisidir. Bu koşullar yat turizmi için gerekli olan doğal ve korunaklı koylar başta olmak üzere, uzun kumsallar, kıyı ormanları, uzun bir sezon, uygun deniz rüzgarları, kuru ve yağışsız hava koşulları, tarihi ve arkeolojik miras, yüzme, çeşitli su sporları yapma olanakları biçiminde ifade edilebilir. Koy ve marinalar dersi ile; uygun ortam sağlandığında yat ile dolaşılabilecek yerlerin ve marinaların tespitini yapabilecek, oralara girebilecek, barınabilecek ve imkanlarından yararlanabileceksiniz. Ülkemiz ılıman iklimi, korunaklı koyları, kıyı boyunca farklı kültürlere sahip bir çok ülkeden oluşan coğrafyası, doğal ve tarihi zenginlikleri ile dünyanın önemli yat turizm merkezlerinden birisidir. Bugün için de önemli gelir ve istihdam kaynağını oluşturmaktadır. Yat turizmini özel ve ticari yatlar ile yapılan turizm faaliyetleri olarak ikiye ayırırız. Yat kaptanlığı dalı ise, esas olarak ticari yatlarla yapılan turizm faaliyetlerinde görev alan yat kaptanlarının eğitilmesi ile ilgili konuları kapsamaktadır. Gezi planı ön görülen gezinin zaman, yer, faaliyet ve tedarik unsurlarının gezi öncesinden belirlenmesidir. Geziler ister özel isterse ticari amaçlı olsun mutlaka bir plan dahilinde yapılması gerekir. Planlı olmak güvenliği ve verimliği sağlar. Bir kaptanın asıl görevlerinden birisi de teknesinde can, mal ve çevre güvenliği ile verimli çalışmayı sağlamaktır. Özel gezilerde planlar genelde çok önceden hazırlanmayıp kısa zamanda “Hadi yapalım” şeklinde yapılan planlardır. Ancak ticari amaçlı yat gezilerinde planlar çok önceden hazırlanmalı ve pazarlamaları ona göre yapılmalıdır. Bu planlar genelde yat işletmeleri veya acenteler tarafından hazırlanırken bu planların denetimi veya plan dışı organizasyonlardaki yapılması kaptanın sorumluluğunda olur. Özel yatlarda ise genelde gezi planları kaptanlar tarafından yapılır. Bir gezi planı yaparken öncelikli olarak pazarlama şartlarına göre gezi süresi ve bölgesi ile katılımcı sayısı ortaya konur. Sonra bu bölge içerisinde tarihi ve tabiat güzellikleri ile eğlence ve alış veriş imkânları değerlendirilerek uygun barınma koyları ve marinaları belirlenir. En son olarak da barınma yerindeki tedarik imkânları ile seyir planı ve gezi cetveli hazırlanır.

Elde Çin iğnesi dokuma yapmak

2009-08-31 13:46:17

Çin iğnesi tekniğinin, işleme teknikleri içinde önemli bir yeri vardır. Adından da anlaşılacağı gibi Çin iğnesi ilk defa Çinliler tarafından uygulanmıştır.18. ve 19.yüzyıllar da Türk işlemeleri arasında görülmektedir. Renkli ipliklerle adeta resim yapmış gibi görüntü verir. Renklerin ahengi, düzeni ve sanatsal görünümü ile Çin iğnesi tekniği bugüne kadar ulaşmıştır. Bu teknikle, renklerin birbiriyle kaynaştırılması ile günlük yaşantımızdan ve doğadan faydalanarak çeşitli rengi bir araya getirerek göze hoş görünen estetik ürünler oluşturulabilmektedir. Çin iğnesi tekniğini kullanarak doğadan, günlük yaşantımızdan olayları çeşitli zeminler üzerine uygulayabiliriz. Meslek dersi için hazırlanan bu ders, uygun çalışma ortamı sağlanarak Çin iğne tekniğinde model ve malzeme ihtiyacını belirleme, kumaşı işlemeye hazırlama, Çin iğnesi tekniğini uygulama, yardımcı iğne teknikleri uygulama, ütü yapma, kalite kontrol bilgi ve becerilerini içermektedir. Bu ders size elde Çin iğnesi tekniğini yapma becerisi kazandıracaktır.

Tuvalet, gece elbisesi dikimi

2009-07-28 08:27:19

İnsan giysisiyle karşılanır, fikirleriyle uğurlanır, sözü günümüzde ne kadar sık kullanılır. Bu söz bize giyinmenin önemini bir cümle ile özetlemiştir. Bununla beraber giysi, ortama ve zamana uygun giyildiğinde kişiye güven verir, kişilik kazandırır. O halde çeşitlilik de önemlidir. Gece kıyafeti olarak tuvalette de bu çeşitlilikte yerini almıştır. Hazırlanan bu dersle tuvalet dikimi yeterliliğini sizlere kazandırmak amaçlanmıştır. Tanımlamak istediğimiz tuvalet modelini yaka, kol, manşet, kapanma şekli gibi ana hatları ile değerlendiririz. Ancak tuvalette ilk bakışta göze çarpan detay süslemesidir. O halde bu detayların doğru ve net dikilmesi modelin kalite ve estetiğini artıracaktır. Bu ders içinde tuvalet üretiminde kullanacağınız kumaş, model ve süsleme özelliklerini içeren bilgi ve becerileri kazanacaksınız. Ayrıca bu bilgiler, kadın terziliği sektörünün herhangi bir bölümünde yer aldığınızda daha verimli çalışmanızı sağlayacaktır. Modelin yaka, kol ağzı temizleme, kapanma payı çeşidinin teknik dikiminin bilinmesi, doğru tuvalet kalıbı hazırlamanın ilk şartıdır.

Metal Enjeksiyon Kalıpları 2

2009-11-10 00:48:50

Hafif metal enjeksiyon ürünleri, günümüz endüstrisinde kalite ve çeşit açısından vazgeçilmez bir seviyededir. Hayatın ve endüstrinin her safhasında kullanılan bu parçaların üretilebilmesi, ancak metal enjeksiyon kalıp yapım tekniğini bilen yetişmiş elemanlar sayesinde mümkündür. Eğitimini alacağınız bu ders sayesinde Hafif metal enjeksiyon kalıplarının tasarımını klasik tasarım ve çizim araçlarının yanında bilgisayar destekli tasarım araçlarını da kullanarak yapabilecek, tasarladığınız bu kalıpların imalatını günümüz endüstrisinde yaygın olarak kullanılan CNC takım tezgahlarında yapabileceksiniz. Endüstriyel kalıpçılık mesleğinin tüm alt branşlarında olduğu gibi metal enjeksiyon kalıpçısı ihtiyacının da yüksek olduğu imalat sektöründe, bu ders içindeki bilgileri alarak, beceri ve yeterlilikleri kazandığınızda , kolaylıkla istihdam imkanı bulabileceksiniz.

Kalıpçılıkta Kolonlu delme ve kesme 4

2009-11-04 05:17:54

Kalıpçılık, günümüzde endüstriyel üretim alanlarının vazgeçilmez seri üretim tekniğidir. Kılavuz kolonlu delme kesme kalıpları, pres tezgâhlarına bağlanılarak seri imalatta kullanılır. Kalıpçının, kalıp tasarımı aşamasından itibaren kalıbın bağlanıp çalıştırılacağı presler hakkında temel bilgilere sahip olması gerekir. Kalıbın preslerde denenmesi işlemine geçişte, kalıpçının kalıp montaj resmine göre kalıbı en kısa sürede ve hatasız montaj edebilmesi ve denenmeye hazır hale getirmesi istenir. Bu ders de öğrencilerimize kılavuz kolonlu delme kesme kalıplarının montaj resimlerinden faydalanılarak nasıl montajının yapılması gerektiği ve preslerde denenmesi konularında temel bilgiler verilmiştir. Kalıbın tasarımı, imalatı, montajı ve denenmesi kalıplarla yapılan seri parça imalatına geçişteki süreçtir. Kalıbı oluşturan kalıp parçalarının imalatı tamamlandıktan sonra, hazır kalıp elamanları ve bağlantı elemanları ile bir araya getirilerek kalıpların montajı yapılır. Kalıp prese bağlanıp denemeye hazır hale getirilir. Bütün imalat işlemlerinde maliyet hesabının temelini zaman kavramı oluşturur, zaman para ile ölçülür. Bir kalıpçı bu süreci en kısa zamanda ve hatasız yapmalıdır. Bu dersi tamamladığınızda kılavuz kolonlu delme kesme kalıbı montajını ve preste denenmesi aşamasına kadar geçen sürede yapılan çalışmaları ve kalıbın denenmesiyle ilgili beceriyi kazanacaksınız. Þunu unutmayınız ki, kalıpçılık zaman içerisinde öğrenilen mesleki alan olup sabır ve azim gerektirir.

Erkek Kot pantolon kalıpları, 12-16 yaş

2009-07-26 07:38:35

Jean giysiler sürekli değişen modadan etkilenmeden uzun süre demode olmadan kullanılabilirler. Günlük hayatta hareket ve kullanım kolaylığı sağlayan jean pantolon giyme isteği yaş ve cinsiyet farkı olmaksızın gittikçe artış göstermektedir. Jean pantolon bir moda olarak görülmektedir ve gelişen moda trendinde artık çok farklı işlem yapılmaktadır. Jean pantolonlar yalnızca spor giysi olarak farklı model ve kesimleriyle; farklı kumaş özellikleri ve göz alıcı nakışlarıyla günün her saatinde kullanılabilir giysi türü hâline gelmiştir. Ülkemizde gelişen sanayinin yanında yer alan hazır giyim alanı ihracatta çok büyük öneme sahiptir. Hazır giyim üretiminin uluslararası standartlarda olması için, hazır giyimin temelini kapsayan kalıp bilgisinin çağın gereğine uygun olması gerekmektedir. Bu dersle 12-16 yaş erkek jean pantolon kalıbı hazırlık işlemlerini tamamlayıp şablon çizimi yapabileceksiniz. Seri çizimlerini yaparak pastal resmi hazırlayabileceksiniz. Jean pantolon için kumaş özelliklerini belirleyecek kumaş ve malzeme hesabı yapabileceksiniz.

Sonsuz Vida ve Dişli Yapımı

2009-11-29 07:09:39

Makine elemanları içerisinde önemli bir yere sahip olan dişli çarklar, ve bu dişli çarklar içerisinde kullanılan sonsuz vida ve karşılık dişli sistemini öğrenmeniz sizler için faydalı olacaktır. Bu derste, sonsuz vida ve karşılık dişli sistemini daha iyi kavrayabilmeniz için konu iki ana bölüm halinde ele alınmıştır. Birinci bölümde; sonsuz vida ve vida elemanları tanımlanmış,vida elemanlarının örneklerle hesaplamaları yapılmıştır. Ayrıca sonsuz vidanın üniversal tezgahta yapılış yöntemleri anlatılarak örneklerle dişli çark donanım hesaplamaları yapılmıştır. İkinci ve son bölümde ise karşılık dişlisi ele alınmış, karşılık dişlisi ve dişli elemanları tanıtılmıştır.Dişli yapımı için gerekli hesaplamaları ile ilgili örnekler çözülmüştür.Ayrıca karşılık dişlisinin bir üniversal tezgahta yapım işlem sırası anlatılarak dişli açıldıktan sonra açılan dişlinin kontrolünün yapılması anlatılmıştır. Bu ders sonunda, sonsuz vida ve karşılık dişlisini tanıma ve yapımı ile alakalı gerekli teorik bilginiz olacağı gibi, aynı zamanda tezgah başında sonsuz vida ve dişlisini yapacak pratik bilgiye de sahip olacaksınız.

Toplantı Organizasyonu

2009-12-27 01:22:51

Bu ders ile edineceğiniz bilgi ve beceriler sonunda toplantı türleri, mekanları hakkında bilgi edinecek ve toplantıya uygun organizasyon yapabileceksiniz. Günümüzde gerek kamu kuruluşları, gerek özel şirketler ve dernekler birçok konuda çeşitli toplantılar yapmaktadır. Bu nedenle çalıştığınız kurum ne olursa olsun toplantı organizasyonu yapmanız gerekecek. Edineceğiniz bilgi ve beceriler sizin mesleki başarınızı artıracaktır. Toplantı organizasyonu bir toplantının verimli geçebilmesi açısından çok önemlidir. Bir toplantı toplantı yapanlar, topantıyı organize edenler ve toplantı tesislerinin uyumlu çalışması ile verimli hale gelir. Organizasyonu yapacak kişi toplantının konusuna, katılımcı sayısına, bütçeye, toplantı yapacak grubun özelliklerine göre, toplantı mekânını ayrıntılı biçimde düzenlemek, toplantı öncesi ve sonrasında oluşabilecek sorunları çözmek ve toplantıyla ilgili her türlü materyali hazılmak ile yükümlüdür. Başarılı bir toplantı organize edebilmek için bu derste yer alan bilgiler sizi ileriye taşıyacaktır.

Matbaada paketleme ve sevkiyat işlemleri

2009-10-04 12:46:16

Paketleme, bir ürünün kullanıma uygun muhafaza edilebilmesi ve kullanılabilmesi için yapılan işlemdir. Burada asıl amaç ürünün özelliklerini bozmadan paketlenmesidir. Matbaacılık sektöründe paket, sağlam ve içindeki malzemeyi koruyan nitelikte olmalıdır. Paketin içeriğini tanımlayan iyi yapışmış etiketleme yapılmalıdır. Değişik şekilde hazırlanan paketler, folyolama makineleri, bantlama gereçleri kullanıldıktan ve etiketleme işlemleri yapıldıktan sonra uygun şekilde istiflenerek paletler, forkliftler, transpaletler vasıtası ile güvenli bir şekilde sevk edilmektedirler. Uluslararası Paketleme ve Sevkıyat yapan işletmelerde nitelikli eleman ihtiyacı doğmaktadır. Edindiğiniz her bilgi, kazandığınız her beceri, bu sektörde sizi mutlaka etkin ve yetkin bir eleman konumuna getirecektir. Bu derste Paketleme ve Sevkıyat kurallarını ve tekniklerini öğrenecek ve uygulayacaksınız. Böylece derste verilen paketleme ve Sevkıyat yapma şansına sahip olacaksınız.

Erkek mont dikimi

2009-08-06 16:18:23

Hazırlanan bu dersle erkek montu teknik çalışmaları yeterliğini sizlere kazandırmak amaçlanmıştır. Tanımlamak istediğimiz mont modelini yaka, kol, manşet, kapama şekli gibi ana hatları ile değerlendiririz. Bu özellikler ilk bakışta göze çarpan detaylardır. O halde bu detayların doğru ve net dikilmesi modelin kalite ve estetiğini artıracaktır. Erkek mont üretimi I dersinü başarı ile tamamladığınızda erkek montu teknik çalışmalarının kesimi, yapabileceksiniz. Erkek montu teknik çalışmalarının dikim işlemlerini öğrenerek, son ütü ve son kontrol bilgi ve becerilerini öğrenip, bu işlemleri yapabileceksiniz. Ayrıca, bu bilgiler hazır giyim sektörünün herhangi bir bölümünde yer aldığınızda daha verimli çalışmanızı sağlayacaktır. Modelin yaka, kapama payı çeşidinin teknik dikiminin bilinmesi ilk şartıdır. Bununla birlikte ürün numunesi (prototip) hazırlama veya bir makineciyi çalışmalarında yönlendirmeniz açısından da önemlidir. Bu derste verilen örnek teknik çalışmalar yardımı ile çok farklı modellerde mont üretimi yapabilirsiniz.

Matbaada Tifdruk baskı çıkış ayarları

2009-10-09 10:51:34

Bu ders tifdruk çıkış ayarlarının uygulamalı olarak anlatıldığı öğretim materyalidir. Rotatif veya rotogravür makinelerde malzemeler, bobin olarak çıkış ünitesinde sarılırlar. Malzemenin düzgün sarılması ,sonradan yapılacak olan bobin kesim işlemi için çok önemlidir. Tifdruk çıkış ayarları dersi size gerekli olan becerileri kazandırmak için hazırlanmış bir dersdür. Bu dersi tamamladığınız zaman sizler, makinede malzemeyi düzgünce sardırabileceksiniz. Sarılmış bobini uygun ölçülerde kesebileceksiniz. Bu derste hedeflenen yeterlikleri edinmeniz durumunda, tifdruk çıkış ayarlarını yapabilen nitelikli elemanlar olarak yetişeceğinize inanıyor, başarılar diliyoruz.

Deri Etek Dikimi

2009-07-26 08:00:53

Deri ilkçağlarda örtünme ihtiyacını karşılamak için kullanılmışsa da günümüzde modern giyimin vazgeçilmez bir parçası olmuştur. İnsanların istek ve ihtiyaçlarına cevap verebilmek için kendini yenileyen, teknolojiye açık bir sektör halini almıştır. Ayrıca saraciye, otomobil sektörü, ev tekstili alanlarında da önemli rol üstlenmiştir. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasında rekabet ortamının yoğun yaşandığı günümüzde deri giyim sektörü, ekonomiye, istihdama katkısı nedeniyle ülkemiz için önemli bir yere sahiptir. Uluslararası pazardaki varlığını devam ettirebilmesi için deri giyim sektörünün en önemli dayanağı kaliteye önem verme, titiz çalışma ve model zenginliğidir. Bu özelliklerini devam ettirilebilmesi ve daha iyiye götürülebilmesi için kalifiye iş gücüne ihtiyaç vardır. Bu da ancak yenilikleri izleyen, kendini geliştiren ve teknolojiyi kullanan nitelikli teknik eleman yetiştirmekle karşılanabilir. Giyim Üretim Teknolojisi alanı için hazırlanan bu ders, deri ütüleme teknikleri, deri etekte kullanılan yırtmaç, bel temizleme, ilik açma, düğme dikme teknik çalışmalarını içermektedir

Medikal İletişim

2009-06-06 14:12:06

Her meslekte olduğu gibi biyomedikal cihazlar gibi disiplinler arası (birden çok meslek ya da bilim alanının bir arada olduğu) bir alanın kendine has bir terminolojisi olması kaçınılmazdır. Bu alanda çalışan teknisyenlerin konularıyla ilgili cihazları tanımaları ve mesleğin icrası sırasında iletişim kuracakları kişilerle doğru anlaşabilecekleri terminolojik bilgiye ve bunları uygun bir şekilde kullanabilecekleri teknik iletişim becerisine sahip olmaları gerekir. Bu nedenle, iletişim olayının gerçekleşebilmesi için mesajları gönderen ve alan arasında mesajın aynı şekilde anlaşılabilmesi için ortak bir dilin olması zorunludur. Bu alanda çalışacak bir kişi için kullandığı cihazın problemini aktarmada kullanacağı tıbbî ve teknik terminolojiyi anlayarak soru sorması ve problemi tespit etmeye çalışması, problemlerin doğru tespiti açısından çok önemlidir. Bu amaçla kullanıcılarla kurulacak doğru iletişimle çözümlere daha hızlı ve kalıcı olarak gidilebilir.

Plastik kalıp şekillendirme

2009-11-04 05:09:00

Günümüz insanının en son yeniliklere sahip ürünleri kullanma isteği tüketimi hızlandırdığı gibi üretimi hızlı ve maliyeti düşük üretim arayışlarını da ön plana almıştır. Metal malzemelerden talaş kaldırmanın maliyeti ve zorluğu kalıpçılığı gün geçtikçe daha da önemli kılmaktadır. Kalıpçılık sektörünün sürekli gelişim gösterdiği ülkeler ise gelişmiş ülkelerdir. Ülkemizde de siz sevgili öğrencilerin bu konuda bilgi sahibi olmaları ve bu konuyu bir adım ileriye götürmesi ülkemizde sizden sonra gelecek olan nesillere ışık tutacaktır. Bugünün öğretmenleri olarak bizler de bizi gelişmişlik seviyesine getirecek bugünün öğrencilerine bu konuda bilgi verecek bir eğitim materyalini hazırlamaktan büyük gurur duymaktayız. Meslek hayatınızda başarılı olmanız dileğiyle.

Çiçeklerin ve bitkilerin üremesi nasıldır ?

2009-10-10 14:55:01

Biliyorsunuz, dünyamızdaki canlıları iki aleme ayırarak inceleriz. Bunlar hayvanlar alemi ve bitkiler alemidir. Binlerce bitkinin yer aldığı bitkiler alemi Botanik dersinin konusudur. Bitkinin organlarını, bu organların yapı ve görevlerini bu dersle öğreneceksiniz. Bizim için değerli olan bitkilerin yapısını öğrenmek bize haz verecek. Camımızın önüne koyduğumuz bir çiçeğin, yapraklarını güneşe dönüşünü tomurcuklanmasını zevkle izleyeceğiz.

Metal Enjeksiyon Kalıpları 1

2009-11-10 00:48:26

Teknolojinin, dolayısıyla sanayi ve endüstriyel üretimin baş döndürücü hızla ilerlemekte olduğu bu dönemde sizlere de önemli görevler düşmektedir. Sizlerin başarı ve mutluluğu, bizlerin ve ülkemizin başarısıdır. Bu nedenle severek gelmiş olduğunuz bölümünüzde başarılı olacağınıza inanıyoruz. Bu başarınız sayesinde rekabet gücümüzün artacağını da biliyoruz. Ülkemizin bizlerden beklediği de budur. Makine Teknolojisi alanı, günümüzde olduğu gibi gelecekte de sanayinin itici gücü olacaktır. Basınçlı pres döküm tekniği imkânlarını ülke standartlarına uygulamak demek ülke sanayisinin en verimli ve kalite bazında en yüksek kalitede ürün elde etmesi demektir. Metal enjeksiyon kalıplama tekniği ise basınçlı pres döküm tekniğinin bir parçasıdır. Bu ders ile tekniğine uygun temel hafif metal enjeksiyon kalıp tasarımını yaparak yapım resimlerini çizebileceksiniz.

Çocuk pantolon kalıpları

2009-07-26 07:13:29

Hazır giyim moda akımını üzerinde taşıyan kısmen ucuz ve kolay bir giyim şeklidir. Kişinin giyimde hangi modeli seçeceği, ne kadar kumaş alacağı, kime kaça diktireceği problemini ortadan kaldırmış, görüp beğenme ve aynı anda giyinme zevki ve rahatlığı vermiş bir giyim sanatıdır. Çocuk giyimleri günümüzde yetişkin giyimleri kadar önem taşımaktadır. Çocuğun sürekli gelişme, hareket halinde olduğu düşünülürse çocuk giysilerinin hazırlanması önemi ortaya çıkmaktadır. Bu çalışma ile 2-6 yaş çocuk temel pantolon ölçüleri, temel pantolon kalıbı çizimi, model uygulamalı pantolon kalıbı çizimi, şablon hazırlanması, seri çizimi, pastal resmi hazırlama ve 2-6 yaş çocuk pantolonunda kullanılan ana ve yardımcı malzemelerin özelliklerini öğreneceksiniz.

Ultrasonda Elektromekanik

2009-12-14 14:59:18

Ultrasonik görüntüleyicilerin sağlıklı kullanımı ve performansı, cihazın periyodik bakımlarının yapılması ve sistemin sürekli çalışır hâle getirilmesi ile mümkün olabilmektedir. Cihaz hem elektronik hem de mekanik kısımları içerdiği gibi aynı zamanda her ikisinin de bir arada bulunduğu sistemleri de ihtiva etmektedir. Bu sebepten dolayı cihazın elektronik birimlerinin haricindeki ünitelerin de incelenmesi cihazın periyodik bakımları esnasında da kolaylık sağlayacaktır. Bu derste sisteme ait tüm mekanik ve elektronik birimlerin incelenmesini ve bu birimlerin parçalara ayrılıp tekrar montajının yapılabilmesi işlenecektir. Önemsiz görülen küçük ayrıntıların istenmeyen sonuçlara neden olabileceğini göz önünde bulundurarak, işlemlerimiz esnasında cihaza ait teknik dökümanlar incelenmesi ve teknik uyarılara dikkat edilmesi temel ilkemiz olmalıdır.

Erkek yelek dikimi 2

2009-08-06 16:21:52

Günümüzde modanın etkisi ve insanların bulunduğu sosyal statü giyinme ihtiyacına farklı bir boyut kazandırmıştır. Önceleri terziler aracılığıyla karşılanan giyim ihtiyacı, artan taleple birlikte hazır giyim sektörüne kaymıştır. Üretim tekniklerinde gelişmeler olmuş, hazır giyim önemli bir sektör haline gelmiştir. Erkek giyiminde ‘Yelek’ takım elbiseyi tamamlayan bir giysi olmakla beraber tek başına pantolon ve spor giysilerin üzerine rahatça giyilebilmektedir. Damatlıktan iş giysisine kadar her yer ve konum için değişik modellerde üretilebilen yelek, deriden örmeye kadar her tür kumaştan hazırlanabilmektedir. Bu derste verilen örnek yelek üretimiyle çok farklı modellerde yelek üretimi yapma yeterliğine sahip olacaksınız.

Çini süs eşyası boyama tekniği

2010-03-05 11:18:56

Çini sanatında yüzeyleri bezenerek süslenen formlar arasında bir grubu da genel bir ifade ile dik formlar oluşturur. Bununla birlikte çini sanatında, çok çeşitli dik form biçimleri kullanılmaktadır. Bu çeşitler arasında; vazolar, ibrikler, sürahiler ve küpler sayılabilir. Çinide yüzeylerin bezenmesinde kullanılan dik formlar, tornada el ile şekillendirilir. Þekillendirme aşaması tamamlanan formlar, bisküvi pişirimi yapıldıktan sonra dekor çalışmaları için hazır hale gelir. Formların biçim ve ölçülerine uygun hazırlanmış desenler form yüzeylerine aktarılarak form yüzeyleri dekorlanır. Dekorlamanın ilk aşamasını basılan desenlerin kenar kontur çizgilerinin çizilmesi yani tahrir çalışmaları oluşturur. Dik formları tahrirleme dersinde bununla ilgili gerekli olan bilgi ve becerileri kazandınız. Dik formların boyanması ile ilgili temel bilgilerin öğrenilmesi, başarılı uygulamalar yapabilmek için önemlidir. Ayrıca uygulama sayısı arttıkça daha çok pratiklik ve el melekesi kazanılacağı unutulmamalıdır. Sizler bu dersi başarı ile tamamladığınızda Dik Formları Dekorlama’nın ikinci aşaması olan, Boyama ile ilgili genel bilgilerinizi pekiştireceksiniz. Aynı zamanda çeşitli dik formları, farklı teknikleri kullanarak boyayabileceksiniz

Kahvaltı hazırlama ve servis yöntemleri

2009-09-16 13:36:21

Güne en iyi başlamanın yolu sabah yapılan iyi bir kahvaltıdır. Konaklama işletmeleri için ise kahvaltı son yıllarda iyice önem kazanmıştır. İnsanların büyük çoğunluğu sabah kahvaltı yapma alışkanlığına sahiptirler. Bu yüzden işletmelerin büyük bir kısmı oda ve kahvaltıyı birlikte konuğa sunmaktadır. Ayrıca kahvaltıyı otel içindeki ya da dışarıdan gelecek konuklar ücret ödeyerek de alabilirler. Otelde kahvaltı yapmak, onları hem kahvaltı yapacak yer aramaktan hem de zaman kaybından kurtarır. Bu satışlar otel işletmesinin gelirini artırarak daha ekonomik çalışmalarını sağlar. Otelde kalan veya kahvaltı yapmak için otele gelen konukların mutlu ve huzurlu bir şekilde kahvaltılarını yapabilmeleri için kahvaltı salonunun güzel bir şekilde hazırlanması gerekir. Servisin aksamaması ve konukların memnuniyeti için gerekli bütün tedbirler alınmalıdır. Salonda görevli personelin kılık kıyafeti, temizliği, davranışı, güzel konuşması, kahvaltı servisi sırasındaki konuk personel ilişkisi çok iyi değerlendirilerek konuğun rahatlaması, mutlu olması sağlanmalıdır. Kahvaltı Servisi dersinde, kahvaltının işletme yönünden önemini öğrenecek, kahvaltı çeşitlerine göre kuver açacak, kahvaltı yiyecek ve içecek servisini yapabilecek, kahvaltı büfe servisini ve ekstra servisini yapabileceksiniz. Dersin işlenmesinde ve konuların kavranmasında çevredeki işletmeleri inceleyerek oradaki uygulamaların neler olduğunu öğrenerek sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız. Bu derste öğrendikleriniz meslek hayatınızın temelini oluşturacak ve turizm sektöründe aranılan elemanlar olma yolunda emin adımlarla ilerleyeceksiniz.

Fotoğrafta Temel Kompozisyon

2009-05-16 08:35:56

Fotoğraf çekimi, yalnızca deklanşöre basıp objektifin gördüğü nesneleri kaydetmekten ibaret değildir. Gözle bakıldığında fotoğrafın birçok anlamının olduğunu görürüz. Zaten amaç kâğıt üzerine yansımış görüntülerin, uygun ışık koşullarında belirli bir anlamı ve içeriğinin olmasını sağlamaktır. Bu nedenle fotoğraf çekiminde ışık çok önemlidir. Fotoğrafın uygun ışık koşullarında ve doğru ışık değerlerinde çekilmesi gerekir. Fotoğrafta kompozisyon ise çerçeve içinde göze hoş görünen bir düzen yaratma sanatıdır. Kompozisyonda iyi görüş; bilgi, yetenek ve deneme ile kazanılır. Eğer bu üç etkenden biri eksik ise etkili kompozisyonlar elde etmek güçtür. Yetenek kişiden kişiye değişebilir ve başarıya ulaşmada en önemli etkendir. Deneme ise çekilen fotoğraflarda uygulanan kompozisyonla artar. Yeteneği ve deneyimi zengin bir fotoğrafçı gerektiğinde bu kuralları çiğneyerek de amacına ulaşabilir. Ne var ki bu, bilgisiz başarıya ulaşılabileceği anlamına gelmez. Değişik ve başarılı fotoğraf kompozisyonları yaratabilmek için eskiyi ve yılların deneyimleriyle saptanmış kuralları bilmeniz gerekir. Elinizdeki bu modülde yer alan bilgiler ile deklanşöre basmadan önce çerçeveye neyi nasıl almanız gerektiği davranışını kazanarak bu kurallara uygun fotoğraf çekme becerisini kazanabileceksiniz.

Kumaş kesim teknikleri, Kumaş nasıl kesilir ?

2009-04-18 13:08:15

Bilindiği gibi giysi üretimi birçok aşamanın birleşiminden oluşur. Dökümanımızın konusu oluşturan “kesim” aşaması giysi üretiminin en önemli bölümlerinden biridir. Giysinin doğru ve teknik kurallara uygun olarak kesilmesi kaliteli bir üretimin ilk şartıdır. Kesimi düzgün olmayan bir giysinin düzgün ve kaliteli olması beklenemez. Ayrıca yanlış kesilmiş bir kumaşın tekrar kullanılması mümkün olmayabilir. Bu ünitede size kesim öncesi hazırlıklar, elde ve kesim motorları ile kesim hakkında bilgiler verilmiştir. Bu bilgiler doğrultusunda kesilecek malzemeleri tanıyacak, kumaşları kesime hazırlama ve kalıpları kumaşa yerleştirme işlemlerini kavrayacak, kesim araçlarını tanıyarak kullanmayı öğrenecek ve kalite standartlarına uygun kesim yapabileceksiniz. Doğru kesilmiş bir kumaşın kaliteli bir giysi üretiminin ilk adımı olduğunu unutmayınız.

Kadın işçi tulumu kalıbı

2009-08-03 22:52:33

Rahatlık ve kolaylık sağlayan giyim çeşitlerinden olan kadın işçi tulumları özellikle çalışan bayanlar için önemli bir yere sahiptir. Bay-bayan giyimi olarak kullanılmaktadır. Hastane çalışanları, çeşitli kurum ve kuruluşlarda hizmetli ve görevli elemanlar rahatlıkla bu giysileri kullanmaktadır. Kullanılan kumaş ve malzemeler; özellikle temizliği kolay, sağlıklı rahat kumaşlardan yapılmaktadır. Bu dersi tamamladığınızda, herhangi bir iş elbisesi hakkında bilgi sahibi olarak, kalıbını hazırlama becerisine sahip olabilir, iş elbisesi üretimi yapan bir firmada çalışabilirsiniz.

Düz Örme Kadın Pantolonu dikmek

2009-09-26 13:47:18

Moda ve insanların giyinme zevkleri günden güne değişmektedir. Bulunulan ortama, sahip olunan sosyal statüye bağlı olmakla beraber bu değişkenlik insanların giyinme zevki ve karakterini de yansıtmaktadır. İnsanlar giydikleri giysi ile uyumlu, rahat ve sınırsız hareket etmek beklentisinin yanı sıra zevklerini de yansıtmak isterler. Düz örme giysiler bu özelliklerin çoğunu içerir ve bu yüzden tercih edilir. Rahatlık, şıklık, sınırsız renk ve model özellikleri taşıyan bu giysiler günün her saatinde giyilebilir. Düz örme giysi sektörü bu ihtiyaca cevap vermek adına daha ucuz, daha kaliteli ve daha özellikli giysiler üretme arayışındadır. Teknik ve teknolojik anlamda sürekli gelişen düz örme hazır giyim sektörü bünyesinde çalışacak nitelikli elemanlara her zaman ihtiyaç duymaktadır. Elinizdeki derste, düz örme giysiler arasında bulunan pantolonun dikim teknikleri anlatılmaktadır. Bu ders içindeki etkinlikleri tamamlayarak düz örme pantolon dikimi konusunda kendinizi geliştirebileceksiniz. Bu konuyla ilgili diğer dersleri de aldıkça alanınızda daha donanımlı olarak sektörde yer alabileceksiniz.

Saç bakım kozmetikleri ve Güzellik sırları

2009-03-08 07:02:29

Saç; rüzgar, güneş, havuz, deniz, fön, saç rengini açma ve saç dalgasını değiştirme, gibi fiziksel, kimyasal uygulamalarla saçın yapısı ve görünüşü bozulur. Saç bakım kozmetikleriyle amaçlanan saçın bozulan yapısını ve görünüşünü düzeltmek ve saç şeklini korumaktır. Bunun için saç ve saçlı deriye en uygun kozmetik seçilmeli ve yöntemine göre uygulanmalıdır. Müşterilerinize saç ve saçlı deriye uygun kozmetikleri seçerek saç bakımı yapabilmeniz amacıyla bu öğrenim materyali hazırlanmıştır. Öğrenme faaliyetlerimizin birinci kısmında, saç temizleme kozmetikleri; ikinci kısımda saç görünüşünü düzelten kozmetikler; üçüncü kısımda saç bakım kozmetikleri; dördüncü kısımda saça kalıcı dalga veren kozmetikler, beşinci kısımda saç boyaları ve saç rengi açıcı kozmetikleri ele aldık. Hazırlanan öğrenim faaliyetleri sonunda saç ve saçlı deriye uygun kozmetikleri seçerek tekniğine uygun uygulayabileceksiniz.

Tekne yangın tesisatı malzemeleri

2010-07-27 16:58:38

Yangın tesisatı, gemilerin emniyetli bir şekilde sefer yapabilmesi için vazgeçilmez bir boru donanımıdır. Yangın tesisatı deniz üstündeyken ya da kıyıdayken karşılaşılacak yangın tehlikelerine karşı gerekli güvenlik önlemlerini almamızı sağlar. Gemide olabilecek en büyük felaketlerden biri yangındır. Kontrol edilemeyen yanmaları yangın olarak tanımlayacak olursak, bu duruma müdahale edebilmek için oluşturulan çeşitli ekipman ve tesisatlardan meydana gelen sistemlere yangın tesisatı denir. Yangını söndürmek, yangınla mücadele eden kişiyi yangından korunmak ve yangından haberdar olabilmek amacıyla pek çok cihaz ve donanım kullanılmaktadır. Aşırı sıcakta motor bölmesinde veya tekne içinde biriken yakıt buharı veya devrelerden sızan yakıt, marş motorundan veya akü başlarından çıkan bir kıvılcımla tutuşabilir. Bu tür yangınlara sebebiyet vermemek için, motor çevresi ve sintine temiz tutulmalı, yakıt devreleri periyodik olarak kaçak ihtimaline karşı kontrol edilmeli, yakıt ikmali yapılırken gerekli güvenlik önlemleri alınmalı, tekne içi ve motor bölmesinin yeterince havalanması sağlanmalıdır.

Çocuklarda öğrenme güçlüğü

2009-08-21 05:04:30

Eğitim ve öğretim her birey için olduğu gibi çocuklar içinde çok önemlidir. Ancak öğrenim açısından birtakım sıkıntı ve zorluk yaşayan bazı çocuklar vardır. Bunlar öğrenim güçlüğü gösteren çocuklardır. Öğrenim güçlüğü olan çocuklar zekâları normal sınırlar içinde olan; ancak öğrenmede güçlük yaşayan çocuklardır. Öğrenme güçlüğü olan çocukları, zihinsel yetersiz ve davranış bozukluğu olan çocuklarla karıştırmamalıyız. Öğrenme güçlüğü gösteren çocuklar; konuşma, dinleme, düşünme, yazma, matematiksel problemleri çözmede güçlük gösteren, anlama, yazılı ve sözlü dili kullanmada psikolojik süreçlerden biri ya da birkaçında yetersizlik gösteren çocuklardır. Bu derste; öğrenme güçlüğü çeken çocukların özellikleri, sınıflandırılması, tanılama, yaygınlık, nedenleri, eğitimleri, önleme konularını öğrenerek, bu alandaki gelişimlerine etkili olarak yardım edebileceksiniz. Öğrenme güçlüğü çeken çocukların özelliklerine uygun etkinlik hazırlamak ve uygulamak için yeni bilgi ve beceriler kazanacaksınız.

Programlama temelleri, Program nasıl yazılır ?

2008-12-18 16:38:24

Bilgisayar Programı öğrenmek için neler Bilmeliyim? Programlama Dili nedir nasıl kullanılır ? Neden Birçok Programlama Dili Vardır? Veri Tabanı(Database) Programcılığı, Web Programcılığı, Prototip (Kalıp) Oluşturma , Sahte Kod ve Algoritma Yazma , Akış Þemaları, Karar Tabloları, Düzenleyici ,Derleyici,Debugger, Yardım ve Kurulum.

Yaş pasta tarifleri

2009-09-10 13:22:25

Özellikle geçtiğimiz yüzyılın ikinci yarısından itibaren, sanayileşmeye ve kadının ev dışında çalışmaya başlamasına paralel olarak artış gösteren “ev dışında yemek yeme olgusu”,aynı zamanda yiyecek içecek sektörünün önemini de artırmıştır. Yiyecek içecek sektörünün dallarından biri olan pastacılık alanı günümüzde oldukça önemli bir iş alanı haline gelmiştir. Bu alanda çalışmayı tercih ederek geleceğiniz için önemli bir adım atmış oluyorsunuz. Dünya mutfaklarında önemli bir yere sahip olan pastane mutfağı, beğenilerek tüketilen birçok ürünü içermektedir. Bunların başında sıkça tüketilen yaş pastalar gelmektedir. Bu dersle pastacılıkta önemli bir yere sahip olan yaş pasta çeşitlerini yapabilme yeterliliğine sahip olacaksınız Pastacılık üretimlerinde lezzet kadar önemli olan bir diğer unsur görselliktir. Pastalar, farklı teknikler kullanılarak yapılan süsleme sanatlarıyla görsel kaliteye sahip olabilmektedir. Özellikle yaş pasta süsleme, sınırlarını sadece ustanın becerisi ve hayal gücünün belirlediği oldukça geniş bir alandır. Dersi başarıyla tamamladığınızda yaş pasta çeşitlerini istenilen nitelikte hazırlamayı başaracak ve yaratıcılığınızı da kullanarak pastacılık sektörüne yeni ürünler ekleyebileceksiniz. Böylece pastacılık alanında iş bulabilme olanağın artacak ve yaratıcılık yeteneğinizi de geliştirmiş olacaksınız.

inşaat malzemeleri

2009-08-28 14:45:28

Binaların tasarımıyapılır, sonra projeleri çizilir, ilgili makamlarca incelenip onaylanır. İnşaata başlama izni verilir. Ancak bu saydıklarımız kâğıt üzerindeki çalışmalar olup henüz arsaya bir kazma vurulmamıştır. Arsa sınırlarının ve binanın oturacağıalanın belirlenmesi istenir. İnşaata artık başlayalım derken, işmakineleri gelip kazıyapacak. Nereyi ve hangi derinlikte diye sormaz mı? Demirci ustasıgelecek, demir donatılarıhazırlayacak, yerine montaj edecek. Nereden, hangi köşeden başlayacak? Yapılacak en küçük hata sizin inşaat maliyetlerinizin artmasına, komşularınızın sınırına girmişseniz mahkemelik olmanıza veya belediye tarafından inşaatınızın durdurulmasına neden olabilir. Ne yaparsınız, kimden yardım istersiniz? Paniğe kapılmayın, çözümü de başka yerde aramayın! Bu işleri siz yapacaksınız! Nasıl mı? Bu dersi alıp başaracaksınız ve devamınıda getireceksiniz. Bu derste ekmek var, istikbal var. Bilgilerinizi modern teknoloji ile birleştirirseniz ve bir de yüksek öğrenime karar verirseniz işarama, işsiz kalma derdinizin en aza ineceğinden eminim. Aplikasyonu, atılan okun hedefi tam 12’den vurmasına benzetebiliriz. İster inşaatçı, ister haritacıolmaya, siz karar vereceksiniz.

PHP dersleri bölüm - 2

2008-12-13 22:50:02

Bu dökümanla: PHP Değişken Tipleri, Sabitler, Php Operatörleri, Php Kontrol Yapıları, Php Döngüleri, gibi temel konuları öğreneceksiniz. toplam 27 sayfa

Serigrafi baskı sonrası yapılan işlemler

2009-10-01 14:53:52

Bu derste serigrafi baskı sonrası çalışmalarında kalıp temizleme aşamaları anlatılmaktadır. Serigrafi baskı sonrası dersi ile serigrafi mürekkep temizleyicileri, emülsiyon sökücüleri ve gölge gidericileri tanıyacaksınız. Mürekkep temizleyicileri kullanım alanları, emülsiyon sökücüleri kullanım alanları, gölge gidericileri kullanarak eleğin temizlenmesi aşamalarını öğreneceksiniz. Serigrafi baskı kalıplarının iyi temizlenmesi hem bir sonraki iş için hem de elek ömrünün uzun olması için son derece önemli olup tüm bu işler büyük bir titizlikle yapılmalıdır. Bu işlerin düzenli yapılabilmesi için kalıp temizleyen kişinin titizlikle çalışması gerekmektedir. Serigrafi kalıbının uzun ömürlü olması için kalıbın çok iyi temizlenip kaldırılarak yeni işe hazır hâlde bekletilmesi gerekir. Ders uygulamalarında çok titizlik göstermeniz ve uygulamaları kendi çabalarınızla tekrar etmeniz sizin için yararlı olacaktır. Serigrafi, meslek itibaryla günümüzde yaygın olarak tekstil, etiket ve ambalaj sektöründe kullanılmaktadır. Böyle çeşitli materyallerin baskısının kuruması da değişik yöntemlere gerek manuel makinelerde, gerek sıcak hava ile ve gerekse sıcak üfleyicilerle olmaktadır. İşte bu derste bu sistemlere değinilmiştir. Serigrafi aynı zamanda zarif bir sanatsal faaliyettir. Bu sanattan verimli şekilde faydalanmak yine sizlerin elindedir. Serigrafi ile çalışan her sanatkârın bu işten zevk alarak çalışması, daha verimli işlerin ortaya çıkmasına sebep olacağından serigrafinin her aşamasına büyük önem vermeniz gereklidir.

Enlem ve Boylam Hesaplama

2010-07-22 23:16:45

“Denizcilik” alanında yer alan “Gemi Yönetimi”, “Yat Kaptanlığı”, “Balıkçı Gemisi Kaptanlığı” mesleklerinin esas işleri: ÿ Bir gemiyi denizde bir noktadan bir başka noktaya götürmek, ÿ Gemisini denize ve yola elverişli halde tutmak, ÿ Gemisinin amacına uygun işletilmesini sağlamaktır. Bu temel işlerden biri olan “Bir gemiyi denizde bir noktadan bir başka noktaya götürmek”, denizcilik ifadesi ile geminin “Seyir” yapmasıdır. “Temel Seyir” dersi de, adından anlaşıldığı gibi bu işin yapılabilmesi için gereken temel bilgilerin verildiği bir dersdür. Temel, esas yapının üzerine kurulduğu taşıyıcı yapıdır. Eğer temel, sağlıklı ve sağlam kurulamazsa esas yapı da ya kurulamaz ya da çöker. Bu neden ile sizler, denizciliğin esas işlerinden biri olan, “Gemiyi denizde bir noktadan, bir diğer noktaya götürme” işini, sağlıklı yapabilmek için bu dersi tam anlamı ile öğrenmeli ve özümsemelisiniz. Ekvator enlemlerin isimlendirilmesinde referans alınır. Bir noktanın enlemi o noktanın Dünya merkezine göre ekvator ile arasındaki açısal uzaklığa göre isimlendirilir (Þekil-5). Bu isimlendirme açı değeri ve sonuna konulan yakın kutup simgesi ile yapılır.. Ekvatorun kuzeyinde ve güneyinde 90’ar tane tam derecelik enlem vardır.

Enzimlerin özellikleri ve görevleri

2010-01-03 23:18:21

Canlıhücredeki bütün biyokimyasal reaksiyonlar genetik kontrol altında hücre içinde sentez edilen enzimlerin kontrolü ve düzeni altında gerçekleşir. Buna göre de enzimler yaşam için gerekli temel maddelerdir. İnsanlar, enzim varlığının fark edilmesi ve ortaya konulmasından çok önceleri, bu maddelerin gerçekleştirdiği aktivitelerden bilinçsizce yararlanmayıbilmişlerdir. Örneğin, zengin bir amilaz kaynağıolan malt biracılıkta, papaya enzimi içeren papaya bitkisinin suyu et yumuşatmada kullanılmıştır. Gıda endüstrisinin temel girdileri genelde bitkisel veya hayvansal kaynaklıürünlerdir. Buna bağlıolarak işlem görmemişbitkisel ve hayvansal gıda maddelerinin yapılarında doğal olarak pek çok enzim bulunmaktadır. Gıdalardaki enzimler, gıdaya uygulanan işlemlerden veya gıdanın karşılaşılabileceği çevre koşullarından büyük ölçüde etkilenir. Buna göre de enzimler işlem görmüşgıdanın mevcut durumunu ve kalitesini yansıtır. Doğal enzimlerden bazılarıgıdanın kalitesini olumlu yönden etkilerken, bir kısmıistenmeyen reaksiyonlara ve bunlara bağlıdeğişmelere neden olur. Bu ders ile gıdanın kalitesinde istenen ve istenmeyen yönde değişikliklere neden olan enzimleri tanıyacak ve enzimlerin aktivitesine müdahale etme yöntemlerini bilimsel kurallar kapsamında uygulama becerisi kazanacaksınız.

Anaokulunda oyun albümü

2009-08-21 05:03:38

Çocuğun gerçek yaşantısından ayırmadığı oyun hayatı, rüyalarını süsleyen oyuncakları, onu yetişkinliğe ulaştıran eğlenceli bir yoldur. Çocuk bu yolda yavaş, yavaş ilerlerken gelişir, öğrenir, eğitilir ve hayatında iz bırakacak tatlı anılar yaşar. Günümüzde, bir çocuğun bedensel ve ruhsal yönden sağlıklı gelişimi ve eğitimi için oyunun uyku ve beslenme kadar önemli bir ihtiyaç olduğu kabul edilmektedir. Oyun, çocuğun fizik, hareket, dil, zihin, sosyal ve duygusal gelişimlerine katkıda bulunur. Oyun, çocuğun yaratıcılığını da geliştirmekte, hayal gücünü artırmaktadır. Çocuğun dili kullanma yeteneği de oyun oynarken hızla gelişir. Çocuk, duygularını ve düşüncelerini en doğal şekilde oyun yoluyla ortaya koyar. Özellikle küçük yaş grubu çocuklarının dili, kendini ifade edecek düzeyde olmadığından, oyun; çocuk için kendini ifade etme aracıdır. Ayrıca yetişkinlerin çocuğu tanıması için en sağlıklı ve doğal olan yöntem sayılabilir. Oyun, ruh sağlığı yönünden çeşitli sorunları olan çocuklar için de bir tedavi aracı olarak kullanılmaktadır. Oyunun, insanlık tarihi kadar eski olduğu ve çocuklar için önemi dikkate alınırsa, eğitimcilerin bu konudaki bilgilerinin ve deneyimlerinin ne kadar gerekli olduğu daha iyi anlaşılacaktır. Bu amaçla hazırlanan bu derste oyun albümü geliştirmek için kaynakları tespit edip oyun albümü hazırlayabilecek ve oyun albümünden seçtiğiniz oyunları, etkinliklerde uygulama bilgi ve becerilerine sahip olacaksınız.

Otomasyon cihazı Programlama

2009-12-23 13:36:14

İnternette uygulamalar yapmak gün geçtikçe kolaylaşmaktadır. Bu yüzden, özellikle aktif sayfaların yapımı ve kullanımı uygulamaların daha fazla yaygınlaşmasını sağlamaktadır. Bu dersimüzde biz aktif sayfalar yapabilmek için gerekli olan PHP betik dilini anlatmaya çalışacağız. Bu ders içerisinde sırasıyla betik dilinin temellerini ve genel kullanım yöntemlerini öğreneceksiniz.

Balık çeşitleri ve Balıkların özellikleri

2010-07-06 09:19:17

Henüz ülkemizin su kaynaklarından balık yetiştiriciliği ve avcılığı yönü ile yeterince faydalandığımız, başka bir deyişle bu sektörden ülke ekonomisine gerektiği kadar katkı sağladığımız söylenemez. Bu eksikliği gidermek için ülkemiz sularındaki ekonomik değer taşıyan balık türlerini tanımak, özelliklerini bilmek gerekmektedir. Bu konuda sizi bilgilendirmeye yönelik olarak hazırlanmış olan balıklar dersi ile ülkemiz sularındaki ekonomik balık türlerini tanıyacak özelliklerini kavrayacak ve ülke ekonomisine daha fazla katkı sağlayacak şekilde bu bilgileri kullanacaksınız. * Balıkların canlılar alemindeki sistematik yerini, * Þekil özelliklerini(Morfoloji), * Yapı özelliklerini(Biyoloji), * Kemikli ve kıkırdaklı balıkların ayırt edici karakterlerini, gözlemleyiniz ve gözlemlerinizi bir şekil üzerinde kompozisyon olarak belirtiniz.

Temel İstatistik Ders Notları

2010-08-05 23:12:19

İ statistik de tüm diğ er bilim dalları gibi olayları konu alı r. Olay varsa istatistik vardı r. Ancak her olay da istatistiğ in konusu olmaz.İ statistik yı ğ ı n olaylarla ilgilenir. Yı ğ ı n olay, bir olaylar kümesinde tek bir olayı n diğ erlerini, bağ lıolarak da ait olduğ u kümeyi temsil edemeyen olaylardı r. Eğ er bir olaylar kümesinde tek bir olay, tüm olaylar kümesini temsil edebiliyorsa, bu tür olaylara tipik olay denir. Ancak istatistik tipik olaylarla ilgilenmez. Ders, mesleğ inizin, ş imdiki ve gelecekteki geliş iminin en önemli unsurları ndan biridir. Sizin bu satı rları okurken bile bu alanda yüzlerce değ iş me ve geliş me olmaktadı r. Eğ er söylediklerimizi ölçebilir veya rakamlandı rabiliyorsanı z söylediğ iniz ş eyler hakkı nda birş eyler biliyorsunuz demektir. Bu dersi tamamladı ğ ı nı zda tercih ettiğ iniz meslekle ilgili önemli bir aş ama kaydedeceksiniz. Bu dersle; istatistikî analı z yöntemlerinin işpiyasası ndaki önemini ve piyasadaki verileri yorumlayarak bir sonuç çı karmayı kavrayacaksı nı z. Kavradı kları nı z, iş hayatı nı zdaki verileri analiz noktası nda sizi bir adı m öne taş ı yacak. Piyasa verilerini dikkatli bir ş ekilde analiz ederek yorumlayabileceksiniz. .