Cahilim.com
Basit dersler ve oyun siteleri.

cam Emaye boya fırınlama işlemi

2010-02-25 11:14:04

Yaldız,lüster,eskitme boya,emaye boya,organik boyaları kullanarak,cam yüzeyin dekorlanması için uygulanan boyama teknikleri ve fırınlanması hakkında bilgi sahibi olacaksınız.Boyaların her birinin farklı derecede pişme sıcaklığı olduğunu öğreneceksiniz. Boyama yaparken, boyaların kullanımları ve boyama sırasında dikkat edilmesi gereken kurallar bulunmaktadır. Bu ders ile; öğrenim faaliyeti içinde geçen bilgilerin uygulamasını yapacaksınız.Aynı zamanda her işletmede bu boyaların farklı derecede fırınlandığını ve fırınlama sonunda soğutma işlemlerini de farklı yaptıklarını öğreneceksiniz.Teorik bilgiyi pratik bilgiye geçirirken bazı zorluklarla karşılaşacaksınız ama teorik bilgiler sizin için yol tabelaları gibi size yol gösteren rehberler olacaktır. Bu konuda çalışan işletmeleri gezdiğinizde; dersteki bilgiler zihninizde belli bir şekil oluşturmanıza yardımcı olacaktır.Fırın çeşitleri,fırın kumanda panosu,fırın bacaları, havalandırma sistemi ve tünel fırının çalışma şekli gibi teorik ve teknik bilgileri uygulama ile pekiştireceksiniz.Zamanla edindiğiniz bilgiler ve uygulamalarınız fırınlama ve fırınlar konusunda yeni yapacağınız işlerde size yol gösterecektir.

Yemekler ve Gıdalardaki Su Oranları

2009-11-26 16:23:43

Su, tüm canlıların yaşamlarını sürdürmeleri için gerekli en önemli ihtiyaçlardan birisidir. İnsan besin almadan haftalarca canlılığını sürdürmesine karşın, susuz ancak birkaç gün yaşayabilir. Su gıdaların vücuda alınması, sindirilmesi, besin öğelerinin emilmesi, hücrelere taşınması ve metabolizmasında görev yapar. Su, pek çok organik ve inorganik bileşiklerin iyi bir çözücüsüdür.Bundan dolayı doğadaki su hiç bir zaman saf olamaz. Doğal suyun bu durumu suyun kullanım amacını ve suya uygulanacak işlemleri de etkiler. İçme ve kullanma sularının belirli özellikte olması istenir. Bu derste; suyun kaynaklarına, kimyasal, fiziksel, mikrobiyolojik özelliklerine ve gıdalarda suyun bulunuş biçimlerine yer verilmiştir. Dersi tamamladığınızda içme ve kullanma sularının taşıması gereken özellikler sularda sertlik kavramları ve sertliğin giderilme yolları ile gıdalarda bulunan suyun önemi hakkında bilgi sahibi olacaksınız.

Windows Server - Sunucu kavramı, Raid yapısı, Sunucu Çeşitleri

2008-12-27 02:40:13

Güncel (Windows) Sunucu İşletim Sistemi Sürümleri, Sunucu ayarları ve yönetimi. Çalışan Sunucuları Yönetme, Yönetimsel Görevleri, Politikaları, Prosedürleri Otomatikleştirme, Windows Server Destekleme ve Uzaktan Erişim Servisleri ile Çalışma, Remote Desktop , Dosya Sisteminin ve Sürücülerin Yönetimi, Dosya Sistemleri, Temel ve Dinamik Depolama Türleri, Yedekleme Türleri.

Tampon baskıda metal klişe ayarlama detayları

2009-10-07 00:57:51

Elinizdeki bu ders tampon baskı sisteminin en önemli unsuru olan metal klişe hazırlamayı uygulamalı olarak anlatmaktadır. Metal Klişe dersi ile klişeleri standart derinlik ve kalitede yapmanın ne kadar önemli bir işlem olduğu ve baskı kalitesini ne kadar etkilediğini uygulamalı olarak öğreneceksiniz. Tampon baskıda ne kadar yeni ve en son teknoloji makine kullansanız da klişe, işinizin kalitesini belirleyecek temel anahtardır. Tampon baskıdaki en önemli sorunlardan biri olan kaliteli klişe hazırlamanın yöntemlerini, işlem basamakları şeklinde bu derste öğrenip uygulayacak ve kendi başınıza kaliteli klişeler yapabilir hale geleceksiniz.

Çocuk oyuncakları

2009-08-21 04:48:25

Birbirlerini tanımayan ve bir araya gelen birkaç çocuk, daha birbirlerinin isimlerini öğrenmeden birlikte oyun oynamaya başlarlar. Çünkü oyun, çocukların bütün gelişim alanlarını (fiziksel, zihin ve dil, psiko-motor, duygusal ve sosyal) destekleyen, onlara öğrenme ortamları hazırlayan, eğlendiren ve hoşça vakit geçirmelerini sağlayan evrensel bir dildir. Oyun, aynı zamanda çocukların duygularını, düşüncelerini ve gereksinimlerini en iyi ifade ettiği, yetişkinlere kendi iç dünyası ile ilgili ipuçları verdiği önemli bir etkinliktir. Oyuncaklar ise çocukların oyunlarında yer alan hem eğitimsel işlev taşıyan hem de çocukları eğlendiren araçlardır. Çocukların yaş ve gelişim düzeylerine uygun seçilmiş oyuncaklar onların kişilik gelişimlerini olumlu yönde etkiler, renk, şekil, boyut, sayı vb. kavramları öğrenmesini destekler. Yaratıcı yeteneklerinin gelişmesine yardımcı olur. Oyuncak çeşitlerinden birisi olan dolgu oyuncaklar, her yaş dönemindeki çocukların severek oynadığı oyun araçlarıdır. Dolgu oyuncaklar; çocuklar ve bebekler için iyi bir arkadaş olur, onların haz ve mutluluk duymasını sağlar. Evlerimizde bulunan artık malzemeler değerlendirilerek hazırlanabilen dolgu oyuncaklar, aynı zamanda anaokullarında dramatik etkinliklerde kullanılabilen oyun malzemeleridir. Bu ders ile dolgu oyuncakların tanımı, önemi, çocuğun gelişimine etkileri ve dolgu oyuncak çeşitlerini öğrenecek, dolgu oyuncak yapma ve uygulama becerisi kazanacaksınız. Edindiğiniz bilgileri ve uygulama deneyimlerini günlük yaşantınızda ve bölümle ilgili alanlarda kullanabileceksiniz.

Elbise Dikimi

2009-07-26 08:03:07

Günümüzdeki giyim çeşitlerinden biri olan elbise önceleri sadece başın geçeceği kadar bir oyuk açılarak yapılan bir giysiydi. Daha sonra elbise giyimin değişim rüzgârlarından etkilenerek özelliklerini geliştirmiş ve giyim kategorisinde yerini almıştır. Sanayi devriminden önce kıyafetler terziler tarafından kişiye özel olarak dikilirdi. Hazır giyim anlayışının gelişmesiyle birlikte terzilik sektörü de değişmiştir. Bu dersin terziliği meslek edinmek isteyenlere yararlı olacağı düşünülmektedir. Hazırlanan bu derste elbise ana ve yardımcı malzeme kesimi, elbise kontrolprovası, elbise dikimi ve son ütü-son kontrol işlemleri anlatılmaktadır. Ders ile terzilik tekniğine uygun elbise dikimi yapabileceksiniz.

Kadın pantolon dikimi

2009-07-26 13:20:52

Kadın pantolonunun 1920’li yıllarda başlayıp günümüze kadar gelen tarihi bir gelişimi vardır. Fransa’da doğan bu moda akımı o yıllarda tepki ile karşılanmış olsa da modanın hızlı gelişimi ve modada sürekli yenilik arayışları doğrultusunda, tepkiler yerini kadınların vazgeçemediği bir giysiye bırakmıştır. Yaşam koşulları, kadının iş yaşamında rahat hareket etme isteği, pantolonu günlük yaşamın vazgeçilmez bir giysisi yapmıştır. Çok farklı kumaş ve model seçeneği olan pantolon bu özelliklerinden dolayı her ortamda, her mevsimde, her yaş grubunda rahatlıkla kullanılabilen bir giysidir. Model uygulamalı kadın pantolonu dikimi dersinde, kadın pantolonunda teknik çalışmaları, kesim ve prova işlemlerini ve kadın pantolonu dikimini öğrenerek konuyla ilgili bilgi ve beceri sahibi olacaksınız.

PHP dersleri bölüm - 4

2008-12-13 22:58:59

Bu dökümanla PHP kullanarak Form gönderme, form üzerindeki giriş türleri, Php ile içerik kontrolü, PHp ile Sınıf(Class) ve Nesne(Struct) tanımlama, PHp ile Dosya okuma ve silme gibi işlemleri öğreneceksiniz.

Küçük Çocuklar için drama çalışmaları

2009-08-24 01:08:26

Çağdaş eğitimin temelinde yaparak yaşayarak öğrenme vardır. Hızla gelişen teknolojiye paralel olarak insanların da aktif, ileriyi görebilen, kendini tanıyan, kendini doğru ifade edebilen,üretken,yaratıcı bir yapıya sahip özellikte yetiştirilmesi gerekir.Toplumların en önemli güç kaynağı bilgidir. Aktif öğrenme yöntemlerinin kullanılması bilginin kalıcı olmasını sağlar. “Görürüm unuturum, İşitirim hatırlarım, yaparım öğrenirim” Çin atasözü yaparak yaşayarak öğrenmenin önemini vurgulamaktadır. Drama çocukların bedensel, bilişsel , duygusal ve sosyal yeteneklerinin geliştirilmesinde , aktif ve yaratıcı olmalarında önemlidir. Bu ders ile yaratıcılık ve yaratıcı düşünce, yaratıcılığın gelişimini engelleyen faktörler, yaratıcılığın gelişiminde yetişkinlerin ve eğitimcilerin rolü ve drama ile ilgili temel kavramlar , eğitimde drama konularında bilgi edineceksiniz . edindiğiniz bu bilgileri erken çocukluk eğitiminde ve özel eğitimde uygulamalarda kullanabileceksiniz .

Kaza Sigortası Genel şartları

2010-07-29 08:53:12

Kaza sigortalarının başlangıç ve gelişmesi, sanayi devrimini takiben 19. yüzyılda endüstride görülen büyük atılım ile ilişkili olmuştur. Gerçekten de, insan gücü yerine önce buhar, daha sonra da gaz ve elektrikle çalışan makine ve donanımın ortaya çıkması, makineleşmenin yol açabileceği tehlikelerden habersiz işçiler için ciddi kazaların meydana gelmesine neden olmuştur. Ayrıca, kendinden hareketli tekerlekli araçların yaygınlık kazanması trafik kazalarının kaynağını oluşturmuştur. Hazırlanan bu çalışma sigorta şirketlerinin hizmet pazarlamasında müşterinin memnuniyet derecesini ortaya koymaya çalışmaktadır. Sizler, bu dersi tamamladığınızda kaza sigortası uygulamalarını açıklayabilecek, kaza sigortasının faydalarını anlatarak, müşteriyi sigorta yaptırmaya ikna edebilecek ve kaza sigortası poliçe bedelini hesaplayabileceksiniz. Kaza ve sigortanın ne anlama geldiğini başımız sıkışmadığı sürece bilmeyiz. Tüketici ancak mağdur duruma düştüğü andan itibaren, haklarını aramaya başlar. Hatta çoğu kişi kaza sırasında, ne gibi hakları olduğunu bile bilmez. Önemli olan, zor durumlarda haklarını bilmek ve buna göre davranmaktır. Peki, çoğu zaman ne içerdiğini bile bilmeden her hangi bir sigorta şirketine yaptırdığımız kaza sigortası nedir? Tüketiciye neler kazandırır.

Tıbbi Personel için Güvenlik

2009-12-14 15:03:45

Tıp alanında tanı ve tedavi amaçlı olmak üzere farklı yapılarda tıbbi cihazlar kullanılmaktadır. Bu cihazlar kullanıldıkları yerlere ve çalışma prensiplerine göre çeşitlilik göstermektedir. Son yıllarda teknolojideki hızlı gelişim tıp alanında kullanılan cihazlarda da önemli gelişmelerin olmasına neden olmuştur. Bu gelişme ile birlikte hastalıkların tanı ve tedavisinde önemli gelişmeler yaşanmaktadır. Tıbbi cihazlar hastalıkların tanı ve tedavisinde önemli bir yer tutmakla birlikte hastalar, çalışanlar ve çevre için de önemli riskleri içermektedir. Bu riskler insan sağlığı ve çevre açısından ciddi boyutlarda tehlikeleri de taşımaktadır. Bu nedenle tıbbi cihaz ve sistemlerin risklerini azaltmak, insan sağlığı ve çevre için gerekli güvenlik önlemlerini almak önem arz etmektedir. Tıbbi cihazlarla sürekli karşı karşıya kalacağınız düşünüldüğünde, bu cihazların tehlikelerine karşı alınması gereken önlemler hem kendi sağlığınız hem de sizin dışınızdaki çalışan ve hastaların sağlığı açısından önemlidir. Bu ders ile tıbbi cihazların taşıdıkları riskleri tanıyacak bu riskleri azaltmak ya da ortadan kaldırmak için gerekli yöntemleri uygulayabileceksiniz. Tehlike sınıflarına göre uygun koruyucuları seçebileceksiniz. Güvenlik prosedürlerinin oluşturulmasına katkıda bulunabilecek çevre ile ilgili güvenlik önlemelerini alabileceksiniz. Bu derste tıbbi cihazların tehlike statülerini, tehlike statülerine karşı alınması gereken güvenlik önlemlerini, uyarı ve ikaz işaretlerini, koruyucuları ve acil durumlarda yapılması gerekenleri bulabileceksiniz. Tıbbi cihaz ve sistemlerin bulunduğu ortamların insan sağlığı ve çevre için önemli riskler taşıdığını unutmayınız. Bu cihazlarla çalışırken üzerinize düşen sorumluluğun son derece büyük olduğunu ve çok küçük ihmallerin ne kadar büyük sonuçlar doğurabileceğini unutmayınız. Başarılar dileriz.

Yemek Sosları 3

2009-09-10 13:24:08

Soslar 1 ve Soslar 2 derslerinde temel beyaz soslar ile temel kahverengi sosları gördük, nasıl yapıldıklarını ve türeyenlerini öğrendik. Þimdi Soslar 3 dersinde ise yağ fondu ile hazırlanan sauce mayonnaise ve sauce hollandaise’in hazırlanışını, türeyenlerini ve kullandığı yerleri göreceğiz. Soslar 1 ve Soslar 2 derslerini gördükten sonra soslarla ilgili ufkunuzun genişlediğini, merakınızın arttığını, sosların zor olmadığını anladığınızı düşünüyoruz. Sauce mayonnaise temel soğuk soslardandır. Fondu zeytinyağı olarak bilinirse de bitkisel sıvı yağlar kullanılarak hazırlanabilir. Herkesin severek tükettiği ve yaygın olarak kullanılan salatalara, soğuk etlere, soğuk sandviç, kanapeler ve daha pekçok yiyeceğe eşlik eden bir sostur. Diğer bazı soslarda olduğu gibi sauce mayonnaisenin de pek çok türeyeni vardır. Sauce hollandaise ise temel sıcak soslardandır. Fondu eritilmiş süzülmüş (ayranı alınmış) tereyağıdır. Teknik olarak yumurta sarısına lezzet vericilerle, tereyağının yedirilmesi esasına dayanır. Hazırlanması oldukça beceri isteyen mutfak diliyle tutturulması kolay olmayan özel bir sostur. Hemen hemen kişiye özel hazırlanır diyebiliriz. Artık günümüzde oldukça az hazırlanır olduğunu duyuyoruz. Çünkü depolanamayan kısa süre sıcak (60 ◦C ) ortamda bekleyebilen özel bir sostur. Direk türetilmeden verilebildiği gibi, çeşitli ilavelerle türeyenleri hazırlanabilmektedir Genellikle pahalı etler, bonfileden hazırlanan yemekler, özel sebzelere eşlik eder. Soslar, hiçbir zaman yemeğin özgün tadını örtmemelidir. Yemeğin tadını maskelemek yerine, ona eşlik etmelidir. Dünyanın hemen her mutfağında sos yapımı, mutfağın en ince işi sayılır. Yapımları sırasında büyük bir dikkat ve özen gerekir.

Kalıpçılıkta Kolonlu delme ve kesme 3

2009-11-04 05:16:58

Kalıpçılık günümüzde endüstriyel üretim alanının vazgeçilmez seri üretim tekniğidir. Bu derste kılavuz kolonlu delme kesme kalıp parçalarının yapım resimlerine uygun işlenmesi ve kalıp kesici elemanlarının alıştırılma becerileri konularında temel bilgiler verilmiştir. İyi bir kalıp yapımının kalıp elemanlarının istenen standartlarda işlenip alıştırılmalarından geçtiğini unutmamalıyız. Çevremize baktığımızda evlerdeki araç gereçlerden otomobil parçalarına kadar birçok parçanın değişik kalıplar ile üretildiğini görmekteyiz. Rekabetin son hızla devam ettiği endüstriyel alanlarda başarılı olabilmek ve ayakta kalabilmenin yolu; kaliteli, ekonomik, en kısa sürede istenen üretimi yapabilmekten geçtiğini unutmamalıyız. Bu da kalıpçılık alanının önemini ortaya koymaktadır. Bu dersi tamamladığınızda kılavuz kolonlu delme kesme kalıp elemanlarının işlenmesi ve zımba gruplarının alıştırma becerilerini kazanacaksınız. Þunu unutmayınız ki kalıpçılık zaman içerisinde öğrenilen ve geliştirilen bir mesleki olup sabır ve azim gerektirir.

Yemekte Ordöv ve meze hazırlamak

2009-09-07 11:54:00

Mezeler; porsiyon olarak küçük miktarlarda sunulan, lezzetleri ve görünümleriyle sofralarımızdaki yeri büyük, yabancı konukların beğenisine gururla sunduğumuz, Türk mutfağının vazgeçilmez yiyecek çeşitlerindendir. Bizim mezelerimiz gibi bazı ülkelerin de benzer yiyecekleri mevcuttur. Dünyanın hemen hemen her yerinde restoranların menülerinde yer alırlar. Özellikle Akdeniz tarihi boyunca meze geleneği görülmektedir. Bu minik ve leziz yiyecekler çeşitli içkilere eşlik ederler. Bizde ve Ortadoğu’da “Meze”, İtalya’da “Antipasta”, Fransa’da (Hors d’ouvre) “Ordövr”, İspanya’da “Tapas”, Magrip ülkelerinde ise “Mukabalat” diye anılır. Mezeler içki sofralarının vazgeçilmezidir diyoruz. Ancak içki sofraları dışında başlangıç yemeği olarak da küçük ve şık porsiyonlar halinde sunduğumuz, soğuk ve sıcak pek çok çeşidi mevcuttur. Kendisini rahmetle andığımız, kıymetli büyüğümüz Tuğrul Þavkay’ın yorumuna göre “Hangi amaçla sunuluyor olursa olsun, meze sunumunun bazı kuralları vardır. Birinci kural; olağanüstü güzellikte sunulur. İkincisi; resim sanatının bütün incelikleri sunumda ortaya çıkar. Üçüncüsü ise; üç boyutlu hazırlanır ve resim kadar heykel sanatı da devreye girer. Ağır hiçbir yiyecek meze sınıfına dahil edilmez. Mezeler asla karın doyuracak boyutlarda sunulmamalıdır.” Neyle sunuluyor olursa olsun hızlı, acelece yenmezler. Sohbet ve içki eşliğinde oldukça yavaş yenirler, sofrada uzun süre kalmaları gerekir. Bu nedenle oda sıcaklığında bekleyebilen ve yenilebilen yiyeceklerden seçilir. Havyar gibi daha soğuk yenebilen yiyecekler ise hemen tüketilmek zorundadır. Mezeler mevsimlere göre taze bulunan sebzelerden hazırlanmalıdır. Yazın patlıcanı, biberi; ilkbaharın enginarı, güzün mantarı, kışın lahanası kısacası her mevsimin kendine has taze meyve ve sebzeleriyle hazırlanmış mezelerin tadı unutulmaz. Geleneksel mutfağımıza has kurutulmuş sebzeler, tuzlanmış balık ve konservelerle hazırlanmış mezeler sofralarımıza ayrı bir güzellik katar. Mutfak ve yemek kültürü sonsuz bir olaydır. Araştırıp öğrenmenin sonu yoktur. Ayrıca bugüne kadar kazandıklarınızı kendi yeteneğinizle de birleştirerek siz de yeni yemekler ve süslemeler yaratabileceksiniz. Mezeler ve ordövrler konusu yaratıcılığınızı destekleyecek ve piyasada aranılan soğuk mutfak aşçısı olmanızı destekleyecektir.

Makinecilikte Delme iş kalıpları 2

2009-10-26 16:56:28

Bilim ve teknolojideki gelişmelere paralel olarak bilgisayar teknolojisi de gelişmektedir. Bilgisayarların üretim makinelerine bağlanması ve bilgisayar kontrollü üretim makinelerinin makine sanayi ve üretim sektöründe kullanılması üretim sektörünün hızlı bir şekilde gelişmesini sağlamıştır. Alışıla gelmiş üretim teknikleri, yerini artık teknolojik gelişmeler sayesinde bilgisayar destekli üretimlere bırakmıştır. Bir üretim sektöründe çalışan yetişmiş teknik elemanların kendi alanlarında iyi derecede temel bilgisayar bilgisi, temel çizim ve modelleme, bilgisayar destekli üretim bilgisine ihtiyaçları vardır. Bu alanlarda yeterli bilgiyi alan ve kendini yetiştiren teknik elemanlar hemen bütün üretim sektörlerinde istihdam olanağına sahip olabilmekte ve iş hayatına başlayabilmektedir. Delme iş kalıbı parçaları ne kadar hassas ve hatasız üretilirse kalıbın hassasiyeti de o kadar iyi olur. Bu ders ile üretilecek iş parçalarının delik vb. işlemlerini seri halde yapabilecek kalıpların imalatını yapabileceksiniz. İmalatta kullanılan gelişmiş tezgâh ve üretim yöntemlerini öğrenecek, daha hızlı bir delme iş kalıbı üretimi yapabileceksiniz. Aynı zamanda daha önceden almış olduğunuz Temel İmalat İşlemleri vb. dersler de imalatta sizlere yardımcı olacaktır.

Fabrikada Motor Otomasyonu

2009-12-23 13:28:10

Motor kontrolü Fabrika Otomasyon sisteminin en önemli konularından birisidir. Bu ders sonunda, Fabrika Otomasyon (FO) sisteminde kullanacağımız servo motor ve bunun sürücüsü ile inverter ve indüksiyon motoru hakkında bilgi sahibi olacaksınız. Bu sistemlerin kendilerine göre çok sayıda avantajları vardır. Bunlardan birkaçını şu şekilde sıralayabiliriz. İndüksiyon motorunun kontrolünün normal şehir şebeke frekansı ile yapılması durumunda motorun torkunda bir değişiklik yapamayız. Özellikle yükün sürekli değişiklik gösterdiği durumlarda sabit bir torkla motoru çalıştırmak oldukça zordur. İnverter ile motorun torku yüke göre değiştirilebilir. Öte yandan motorun çalışma hızı da yine inverter ile sabitlenebilir. Özellikle otomasyon sisteminde birbirinden bağımsız motorların aynı hızda çalışması istenir. Bu senkronizasyon sağlanmazsa sistemden çıkan üründe ciddi hatalar oluşabilir. Daha ötesinde, bir motorun hızının istenilen hıza ulaşma süresi veya çalışılan hızdan hızın sıfıra düşme süresini ayarlamak için de inverter kullanılır. Otomasyon sistemlerinin önemli bir konusu da pozisyon kontrolüdür. Pozisyon kontrolü denilince akla gelen en ideal motor servo motordur. Servo motorlar yapısal olarak enkoder içerdiklerinden motorun hızı, dönüş yönü, torku ve konumu çok hızlı bir şekilde belirlenir.

Dünya Mitolojileri ve Tanrılar

2009-06-10 06:22:28

Mitos; Yunancada söz, öykü anlamına gelir. Mitoslar; ilkel insan topluluklarının, evreni, dünyayı ve doğa olaylarını kişileştirerek canlı varlıklar ya da tanrılar olarak tasarlayıp henüz sırrını çözemedikleri yaşamın ve evrenin çeşitli görüntülerini bir anlam kolaylığına bağlamak ihtiyacından doğmuş öykülerdir. Mitoslar, eposlara yani destanlara malzeme olurlar. Mitoloji ise mitos bilgisi ve mitosların sistemli bir biçimde toplamı demektir. Dünya mitolojisi denildiğinde aklımıza ilk gelen Yunan ve Roma mitolojileridir. Klasik mitolojinin Yunan mitolojisinin ilk mitlerinden oluştuğu söylenebilir. Hatta birçok araştırmacıya göre klasik mitoloji Yunan mitolojisinin diğer adıdır. Bütün öteki ulusların ilk çağ efsanelerinden önce akla, Yunan ve Roma (Latin) öykülerinin gelmesinin nedeni, Yunanve Roma (Latin) mitolojilerinin yüzyıllardır Avrupa sanat ve edebiyatını en geniş ölçüde beslemekte olmalarıdır.

Tıbbi arşiv yönetmeliği

2010-01-03 23:01:30

Bilgi birikiminin çok hızlı onaylandığı tıp alanında, bir yandan da hastanelerde hastalara ait bilgilerin depolanması ve gerektiğinde kolay ulaşılabilir ve kullanılabilir olmasının önemi tartışılmaz bir olgudur. Hastane arşivi, bir hastanenin faaliyetleri sonucunda oluşan ve belirli bir amaç için saklanan belgeler topluluğudur. Bu belgeler topluluğu bir düzen ve sıra içerisinde bulundurulmaktadır. Aranan belgeye erişim sağlamak en önemli amaç olarak ortaya çıkmaktadır. Nasıl bir sıra ve düzen olursa belgelere erişim daha hızlı ve doğru olabilir? Bu soruya cevap olarak tıbbi arşivleme ile diyebiliriz. Kurum ve kuruluşlarda; iş akışını sağlamak amacıyla yapılan haberleşmenin yöntemi, geleneksel olarak yazışma yoluyladır. Yapılan işlerin öncesini öğrenmek ve çeşitli hizmetlerin nasıl başladığını ve hangi aşamalardan geçtiğini yazışmalardan öğrenmek mümkündür. Aynı zamanda bu yazışmalar güvenilir kaynaklar olduğundan çeşitli bakımlardan kanıt olarak da kullanılma özelliğine sahiptir. Söz konusu yazışmaların belli bir zaman sonra nicelik açısından çoğalması, bu yazışma kayıtlarının bir dosyalama sistemi ve ilkelerine dayanarak düzenlenmesini gerektirmiştir. Bu ders ile hasta dosyalarının gizlilik ve adli yönden önemine dikkat ederek arşiv hareketlerini izleyebileceksiniz. Ayrıca kurumun ihtiyaç duyduğu araştırmalar için arşivden veri toplayabilecek ve düzenleyebileceksiniz.

Sekreterler için ingilizce 2

2009-12-27 01:32:43

Bu ders sayesinde, insanlar arasındaki iletişimi yalnızca yüzyüze değil aynı zamanda vücut dilinizi de kullanarak anlayabileceksiniz. Yazışmanın ve semboller kullanmanın önemini kavrayacaksınız. Yazılı belgeler, yeterli bir ofis çalışması için iletişim sisteminin ana parçalarından biridir. Bu yazılı belgeler, bir şirket veya girişimde, işi düzenli ve yeterli bir şekilde yürütebilmek için ofiste dosyalarda saklanmalıdır. Bu dersi okuduktan sonra, iş yazışması ve CVlerin üstesinden gelmek ve İngilizce belgeler hazırlamak daha kolay olacaktır. Resmi yazışmalar, iş yazışmaları ve dilekçe yazımının uymamız gereken bir takım kuralları vardır. Tüm yazışmaları belli bir düzende yazdığımızda iş hayatımızda kolayca başarılı olabiliriz.

Sanayi makinesine elişi işlemek

2009-09-03 14:08:27

Sanayi nakışı sektörü, seri üretim yaptığı için; üretim kalitesi ve zaman yönetimi önemli bir unsurdur. Bunun için de makinelerin verimli çalışması, bakımı korunması, arızalarının giderilmesi ve gerekli ayarlarının doğru yapılması gerekmektedir. Bu derste makineyi çalıştırmak için yapılacak işlemler, ana hatları ile anlatılmaktadır. Uygulamalarınızı yaparken sizler kullanmış olduğunuz makinenin özelliklerini ve çalışma sistematiğini dikkate alınız. Verilen uygulama faaliyetleri size örnek teşkil edecek ve yapacağınız çalışmalarda kolaylık sağlayacaktır. Siz de bu faaliyeti başarı ile tamamladığınızda sanayi makinelerini çalıştırabileceksiniz.

Zeytinin Acılığı nasıl giderilir

2010-01-03 23:08:53

Bildiğiniz gibi zeytin meyvesi yapısında, oleuropein denilen acılık maddesini içermektedir. Sofralık zeytin üretiminde amaç bu maddeyi azaltarak zeytini tatlandırmak ve salamura ile zeytine dayanıklılık kazandırarak uzun süre saklamaktır. Acılığı giderilen zeytinler farklı uygulama yöntemlerine göre çizme zeytin, kırma zeytin gibi farklı isimlerle adlandırılır. Acılığın giderilmesinde de çeşitli yöntemler kullanılmaktadır. Bu yöntemler; acılığı gidermede kullanılan maddeye göre farklılık gösterir. Sadece su ile veya NaOH (sodyum hidroksit) ile acılık giderme işlemi gerçekleştirilebilir. İşlenecek sofralık zeytin çeşidine, süreye, işletmenin üretim imkanlarına vb. koşullara göre uygun acılık giderme yöntemlerinden biri kullanılır. Bazı sofralık zeytin çeşitlerinde ise zeytinler; doğrudan salamura/tuz ile işlenerek gerçekleşen fermantasyon sayesinde yeme olgunluğuna getirilir. Bu şekilde işlendiğinde zeytinler fermantasyon sürecinde acılık maddesinden de arınır. Ancak bu durum, işleme süresinin daha uzun sürmesine neden olur. Zeytinde Acılık Giderme derste su ve NaOH (kostik) ile acılık gidermeyi öğreneceksiniz. Ayrıca yöntemler arasındaki farkı, işlemlerin olumlu ve olumsuz yönlerini, nihai ürüne etkisini kavrayarak bu işlemleri yapabilme, gerekli araç- gereçleri tanıyıp kullanabilme, basit bakım ve temizliğini yapabilme bilgi ve becerilerini kazanacaksınız

Matbaada fatura ve irsaliye nasıl hazırlanır

2009-10-06 23:47:57

Ticari faaliyette bulunan firmalar gerçekleştirmiş oldukları ticari işlemleri belgelendirmek zorundadır. Bu belgelerden birisi de faturadır. Eğer yapılan ticaret sonucunda bir mal, bir yerden başka bir yere taşınacaksa irsaliye düzenlenmesi gerekmektedir. Ticari işletmeler Maliye Bakanlığı’nın izni ile fatura ve irsaliyeyi aynı belge üzerinde belgelendirebilir. Bu tür belgeler Maliye Bakanlığı’nın izni ile anlaşmalı matbaalar tarafından basılmaktadır. Bu derste bilgisayarda irsaliyeli fatura orijinali hazırlama ve kontrollerini yapma işlemlerini gerçekleştirebilecek beceriye ulaşmanız için gerekli bilgiler verilecektir. Ders sonunda orijinale birebir uygunlukta irsaliyeli fatura reprodüksiyonu yapma yeterliliğini kazanmanız amaçlanmaktadır. Bu derste hedeflenen yeterlikleri edinmeniz durumunda, matbaa teknolojisi alanında daha nitelikli elemanlar olarak yetişeceğinize inanıyor, başarılar diliyoruz

Erkek yelek dikimi 1

2009-08-06 16:21:15

Günümüzde modanın etkisi ve insanların bulunduğu sosyal statü, giyinme ihtiyacına farklı bir boyut kazandırmıştır. Önceleri terziler aracılığıyla karşılanan giyim ihtiyacı, artan taleple birlikte hazır giyim sektörüne kaymıştır. Üretim tekniklerinde gelişmeler olmuş, günümüzde hazır giyim önemli bir sektör haline gelmiştir. Erkek giyiminde ‘Yelek’ takım elbiseyi tamamlayan bir giysi olmakla beraber tek başına pantolon ve spor giysilerin üzerine rahatça giyilebilmektedir. Damatlıktan iş giysisine kadar her yer ve konum için değişik modellerde üretilebilen yelek, deriden örmeye kadar her tür kumaştan hazırlanabilmektedir. Bu derste bedenden çıkan yakaları ve çeşitli cep tekniklerini uygulayacaksınız. Uyguladığınız bedenden çıkan yakalar ve cep teknik çalışmalarını erkek dış giyim üretiminde kullanabileceksiniz.

Çocuk elbise kalıpları alırken dikkat edilecek konular ve hazır kalıplar

2009-04-18 13:39:36

Çocuk giyimi üretimi yapan işletme sayısı her geçen gün artmaktadır. Çocuk giyimi ile ilgili tüm işlemler oldukça zevklidir. Yeni neslin ihtiyaçlarını karşılamak, onları modern ve ergonomik bir şekilde giydirmek sizin de çalışma şevkinizi arttıracaktır. Bu konuda çocuk giyimi için temel kalıp hazırlamayı öğrenecek, istediğiniz modeldeki elbiselerin kalıplarını çıkarabilecek, sektörde nitelikli ve aranan eleman olmanın yanı sıra belki de kendi işyerinizi kurabileceksiniz

Müşteri İlişkileri Yönetimi Nedir

2010-08-05 23:19:20

Günümüzde emlak sektörü büyük önem arz etmektedir. Emlak komisyoncuları ile müşteri arasında karşılıklı güvene dayalı bir ilişki bulunmalıdır. Eskilerin deyimi ile “Bir masa, bir kasa, bir de telefon buldun mu emlak komisyoncusu olursun.” sözü günümüzde geçerli değildir. Emlak komisyoncusu olmak için kurulması gereken şirkete yapılan yatırımlar, bir şirketten acentelik almak için verilen teminatların dışında; mesleğinde başarılı, teknik bilgisi tam, teknolojik desteği yerinde, çevresi geniş, portföyü orta büyüklükte bir acente olmak zorundasınız. Her sektörde olduğu gibi emlak sektöründe de kullanılan program ve yazılımlar bulunmaktadır. Özellikle emlakin bulunduğu yerden satın almak isteyen müşteriler için bu emlakin özelliklerini gösteren yazılımlara ihtiyac bulunmaktadır. Emlak komisyoncusunun kullanabileceği yazılımlar, yazılım şirketleri tarafından hazırlanmaktadır. Çok sayıda emlak paket programı bulunmaktadır ve emlak paket programlarının internet bölümü oldukça yaygındır. Bu derste Planet Emlak Programından emlak işlemlerinin takibini öğreneceksiniz.

Giyimde derinin yapısı

2009-08-06 16:24:41

İlk insanlar avladıkları hayvanların deri ve postlarının kendileri için mükemmel bir koruyucu olduğunu keşfetmişlerdir. Ancak derinin doğal yapısı nedeniyle çok çabuk bozulabilir olması, insanları daha dayanıklı deri elde etmek amacıyla yeni arayışlara yöneltmiştir. Kolayca bozulabilen deriyi kalıcı ve sağlam hale getirmek için çeşitli yöntemler geliştirmişlerdir. Günümüzde de ham deriyi mamul hale getirebilmek için en gelişmiş teknolojiler kullanılmaktadır. Deri teknolojisi alanında; vasıflı, uyumlu, gelişime açık, motivasyonu yüksek bireyler olarak gelişen ve değişen teknolojiyi kullanmanız gerekmektedir. Sektörün beklediği niteliklerde üreteceğiniz yarı mamul ve mamullerde sürekli kullanacağınız hammaddeyi tanımanız önem taşımaktadır. Sizler bu ders ile deri yapısını, deri çeşitlerini ve derinin işlentisi hakkında bilgi edinerek deriyi doğru olarak analiz edebileceksiniz.

Proteus , Isis ve Ares kullanımı

2008-12-21 03:58:47

Bu belge proteus kullanmayı isteyen kişilere yardımcı olmak için hazırlanmıştır. proteus ile elektronik devre çizebilir ve baskı devre tasarımını yapabilirsiniz.

Sanat Eğitiminin Önemi

2009-05-11 13:18:42

Amacı yaratıcı, kendine güveni olan, estetik beğeni düzeyi gelişmiş, yaşama olumlu bakan, dünyaya ve yakın çevresine karşı duyarlı ve hassas olmayı başarabilen bireyler yetiştirme olan temel sanat eğitiminin ilk konusu olan Nokta-Çizgi dersi ile düzlem, hacim kavramları, denge, düzen, devamlılık, doluluk, boşluk, bütünlük gibi tasarım prensiplerini anlayarak, objeleri farklı ifade biçimleriyle yorumlayabilecek hale geleceksiniz. Bütün bu çalışmalar sonucunda var olandan farklı, kendine özgü estetik beğenisi olan tasarımlar oluşturmanın ilk adımını başarıyla tamamlamış olacaksınız. Bu derste nokta, çizgi ile ilgili kavramları öğrenerek nokta, çizgi ile obje etütleri, yüzey düzenleme uygulamaları ile ilgili konuları ele alacağız. Ders sonunda öğrendiğiniz becerileri sanatla ilgili tüm alanlarda kullanabilir ve hatasız bir biçimde cansız modellerden çizim uygulaması yapabilirsiniz

Sakal ve Bıyık şekillendirme Teknikleri

2009-04-04 12:26:26

Erkek berberliği mesleğinde önemli olan becerilerden biri de müşterilerin isteklerine göre sakal bıyık ve saç şekillendirmeleri yapabilmektir. Günümüzde erkekler de bayanlar kadar dış görünümüne ve bakımına önem vermekle birlikte, farklı görünme çabası içindedirler. Son yıllarda erkekler, yüzlerini tamamen tıraşlamak yerine değişik sakal ve bıyık şekilleri kullanmayı tercih etmektedirler. Öğrenme faaliyetimizin birinci kısmında saç şekillendime ikinci kısmında, sakal ve bıyık şekillendirme, üçüncü kısmında kenar favori şekillendirme tekniklerini ele aldık. Hazırlanan bu öğrenme faliyetleri sonunda saç, sakal ve bıyık şekillendirme uygulamalarını en iyi şekilde uygulayabilir düzeye gelebileceksiniz.

Matbaada kitap üretim yöntemleri

2009-10-07 13:44:02

Makineyle yapılan kâğıt kırma katlama işlemleri, özellikle kitap üretiminde, kitabın günlük hayatımızdaki yeri ve kullanım alanının genişliği göz önüne alındığında daha da iyi anlaşılacaktır. Günümüzde özellikle eğitim alanında kullandığımız birçok ürünün ham maddesini kâğıt oluşturmaktadır. Hal böyle olunca değişik amaçlar için kullanılan kâğıt malzemelerin işlenmesi çok çeşitlilik göstermekte ve kâğıtların işlendiği makineleri kullanmak da birtakım becerileri gerektirmektedir. Bu becerilerin en başında ise temel işlemlerin yapıldığı makineleri kullanmak gelmektedir. Tabaka Kâğıt Kırım dersi, bu yöndeki becerileri kazandırmak üzere hazırlanmış bir dersdür. Bu derste sizler, kırım makinelerini, makine ile yapılabilecek kırım çeşitlerinin yanı sıra, kâğıtları doğru kırmak için gerekli olan ayarları yapıp kırım sonrası kaliteye yönelik kontroller yapabileceksiniz. Bununla beraber bu işlemleri yapmak için gerekli olan malzeme, araç ve makine bilgilerini edineceksiniz. Bu bilgi ve beceriler, kırım makinelerinde ortaya çıkabilecek bazı sorunları gidermenize yardımcı olacaktır. Bu derste hedeflenen yeterlikleri edinmeniz durumunda, matbaa teknolojisi alanında daha nitelikli elemanlar olarak yetişeceğinize inanıyor, başarılar diliyoruz.

Tekne Klima ve kalorifer sistemi

2010-07-09 22:50:17

Gemilerde iklimlendirme ve havalandırma tesisatının önemli yeri vardır. İklimlendirme ve havalandırma tesisatı gemi boyutu ve ısıtılacak mekâna göre çeşitli şekillerde yapılmaktadır. İklimlendirme ve havalandırma tesisatını öğrenmek için öncelikle sistemin ön imalatı ve yardımcı ekipmanların bilinmesi gerekir. İklimlendirme ve Havalandırma Tesisatı dersinden sonra İklimlendirme ve Havalandırma Tesisatı Montaj ve Resim derslerini öğreneceksiniz. Ayrıca Tesisat ve İklimlendirme Teknolojisi alanı Bakır Boru Montaja Hazırlama ve Montaj derslerinden faydalanabilirsiniz. Bu dersin sonunda size gerekli donanım sağlandığında geminin iklimlendirme ve havalandırma tesisatını yapabileceksiniz.

PHP dersleri bölüm - 2

2008-12-13 22:50:02

Bu dökümanla: PHP Değişken Tipleri, Sabitler, Php Operatörleri, Php Kontrol Yapıları, Php Döngüleri, gibi temel konuları öğreneceksiniz. toplam 27 sayfa

Biyomedikal Dönüştürücüler

2009-12-14 14:57:06

Çalışmak, bireyin yaşamı içinde önemli bir yer tutar. İhtiyaçlarımızı karşılamak, hedeflerimize ulaşmak ve toplumda bir statü kazanmak için çalışırız. Bu yüzden meslek seçimi iyi yapıldığı takdirde kişi hayatında mutlu ve işinde verimli olmaktadır. Günümüzde gelişen teknoloji ile beraber günlük hayatımızda kullandığımız elektronik cihazların sayısında her geçen gün artış olmaktadır. Ülkemizde tıp alanında, elektronik cihaz ve sistemlerin kullanımı süratle yaygınlaştığından, bu alandan mezun olanlar, aranan elemanlardır. Biyomedikal teknisyenleri, tıp alanındaki teşhis ve tedavi uygulamaları için kullanılan elektronik alet ve cihazların, kullanım, bakım ve onarımını sağlayan, ayrıca bu cihazların doğru olarak kurulması ve kullanılması için sağlık personelini bilgilendiren kişilerdir. cihazların tüm elektronik devreleriyle ilgili çalışmalar yaparlar, algılayıcı ve dönüştürücüler de bu sistemlerin bir parçasıdır. Algılayıcı ve dönüştürücülerin biyomedikal cihazlar için önemini anlamak, onların yapı ve çalışmalarını iyi öğrenmekle olur. Cihazın ölçtüğü veriyi algılamadaki hatası bir hastanın iyileşme sürecini etkileyecek hatta zorlaştıracaktır. Bu tür hataların giderilmesi için algılama ve dönüştürme elemanları ile yol açtığı sorunların analizini teknik eleman olarak sizler yapacaksınız. Bunun için de fazla sayıda uygulama yaparak, bilgi ve becerinizi geliştirmelisiniz

Bitkiler nasıl aşılanır ?

2009-10-10 14:49:35

Aşı ile üretim vejetatif üretim yöntemlerinden biridir. Aşı farklı ya da aynı tür bitkilerin birbirleriyle kaynaştırılarak tek bir bitki olarak yetiştirilmesidir. Bu durumda aşı ile üretim diğer üretim yöntemlerine göre farklılık gösterir. Çünkü diğer üretim yöntemlerinde aynı bitkinin farklı kısımlarından üretim yapmak mümkündür. Aşı ile üretimde ise anca ve kaleme ihtiyaç vardır. Bu da iki ayrı bitkiye ihtiyaç doğurur. Anaç yeni bitkinin kök kısmını oluştururken kalem ise üretmek istediğimiz bitkinin özelliklerini taşır. Kalem üretilmek istenen bitkiden tek ya da birkaç göz içerecek şekilde alınabilir. İşte alınan bu kalem ya da gözler anaç üzerine yerleştirilerek yeni bitki elde edilmiş olunur. Aşıda başarılı olabilmek için aşı yöntemlerini ve aşı yapmayı bilmek gerekir. Bahçenizde istemediğiniz ya da çeşidini değiştirmek istediğiniz erik ağacına kalem aşısı uygulayarak bunu başarabilirsiniz ya da bahçenizdeki gülünüzün rengini değiştirmek istediğinizde uygulayacağınız göz aşısı ile bunu sağlayabilirsiniz. Aynı zamanda aşıcılık artık günümüzde ayrı bir meslek olarak karşımıza çıkmaktadır. İşte bu ders ile aşının uygulama zamanlarını ve uygulama yöntemlerini en iyi şekilde öğrenecek ve gerektiği zamanlarda uygulayabileceksiniz.

Yat ve Tekne yapı elemanları 4

2010-07-06 19:21:09

Yapı Elemanları-4 dersinde gemi yapı elemanlarını birbirleri ile güvenli bir şekilde bağlayabilmek için kullanılan küçük fakat görevleri büyük olan destek elemanları adı verilen parçaların neler olduğunu ve çizim şekillerini göreceksiniz. Ayrıca gemilerin üzerinde bulunan ve çok çeşitli amaçlar için kullanılan tankları, imalat şekillerini ve çizimlerini de öğreneceksiniz.

Erkek safari gömlek kalıbı

2009-07-28 08:29:21

Safari gömlek, güneşe, toza, yağmura karşı koruyucu nitelikler taşıyan, genellikle keten veya benzeri kumaşlardan yapılan, kısa kollu, kemerli, önden düğmeli, erkek yakalı, büyük ve kapaklı dört cebi olan uzun, model uygulamalı bir gömlek çeşididir. Günümüzde erkek giyiminde, değişik amaçlı giysi çeşitlerine ihtiyaç duyulmaktadır. Gömlek, giysi çeşitleri içerisinde önemli bir yere sahiptir. Gömleğin kullanışlı, sağlıklı, rahat ve şık olması talebi ve beraberinde üretimi arttırmaktadır. Safari gömlekler daha çok spor giyimden hoşlanan beylerin tercihi olmaktadır. Son yıllarda modanın da etkisiyle, yaşanan hızlı değişim müşteri isteklerini de değiştirmektedir. Üretimde esnekliği ve çeşitliliği zorunlu hale getirmektedir. Askeri üniformalardan esinlenen safari modeller 1940’larda ortaya çıkmış ve 1970’ lerde yeniden moda olmuştur. Hazır giyim firmalarınca sık kullanılan safari temasını haki ve toprak renklerle son yıllarda birçok firmanın koleksiyonlarında yer almıştır. Başarının giderek daha çok bilgiye bağlı hale gelmesi, nitelikli iş gücüne duyulan ihtiyacı arttırmaktadır. Bu dersle model üretme zevkinizi geliştirebileceksiniz. Böylelikle sektörün ihtiyaçları doğrultusunda kalifiye eleman olma özelliği kazanarak, sektörde iş bulma şansınızı arttıracaksınız.

Sekreterler için Dosya arşivleme

2009-12-31 20:30:56

Hizmet, insanlara yönelik faaliyetler bütünü ise verilecek hizmette de zamanın uygun kullanılması önem arz etmiştir. Arşivleme sistemleri zamanın kullanımı ile doğrudan bağlantılıdır. Arşivleme sistemi bilginin korunmasına yönelik bir hizmet çeşididir. Bugün tüm kurumlar bilgi kaynaklarının belli bir arşivleme sistemi ile korunmasında, ihtiyaç duyulduğunda geçmiş bilgilerin geri çağrılmasında bu alanda uzmanlaşmış insanlara ihtiyaç duymaktadırlar. Bu nedenle sektörlerde, evrak karmaşasının önlenmesi, zaman ve emeğin önemi de düşünülerek bu dersin sizlere yararlı olacağını bilmelisiniz. Bu ders hem size hem de hizmet vereceğiniz insanlara zaman, psikolojik ve ekonomik yönden fayda sağlayacaktır. Sonuç olarak bu dersi tamamladığınızda arşivleme sistemi konusunda kazanacağınız bilgi ve becerilerle arşivleme sistemini kullanabileceksiniz

Halk Oyunları

2009-06-10 06:31:38

Halaylar hakkında detaylı bilgi;Zeybek, Halay ,Çiftetelli , Zeybekte Harmandalı Örneklemesi, Çiftetelli Örneklemesi. Turizm sektöründe yer alan konaklama işletmelerinde eğlence hizmetleri önemli bir fonksiyon kazanmıştır. Bu bölümün iyi bir hizmet vermesi, animatörlüğü meslek edinmiş kişilerin başarılıolmasına bağlıdır. Alacağınız bu ders ile eğlence hizmetleri alanında, ülkemizin folklorik değerlerinden biri olan Türk halk oyunlarını yapabilme bilgi ve becerisini kazanabileceksiniz. Bu bilgi ve beceriler sayesinde kültürümüzün bir parçasıolan Türk halk oyunlarınıyerli, yabancıtüm insanlara doğru olarak aktarabileceksiniz. Böylece kültürümüze de sahip çıkmışolacaksınız. Halk oyunlarının eğlence hizmetleri alanındaki yeri ve önemini öğrenecek, animatörlük mesleğinde daha da ilerleyebileceksiniz. Bu derste Türk halk oyunlarını tanımak, bilgi sahibi olmak dışında, halk oyunlarınısahneye uyarlayacak ve örnekleme yapabileceksiniz. Günümüzde, hızlıyozlaştırılan kültürümüze sahip çıkabilmek için, folklorün (halk bilimi) bir alt dalıolan halk oyunlarıkonusunda doğru bilgiye sahip, becerikli ve işini seven insanlara ihtiyacıvardır

Voli ile balık yakalamak

2010-07-06 09:40:46

Su kaynaklarının ekonomik ulaşım alanları olması dışında barındırdığı su ürünleri potansiyelinin avcılık ve yetiştiricilik yönünden değerlendirilmesine yönelik faaliyetlerde de son yıllarda büyük artış görülmüştür. Avcılık ve yetiştiricilikle elde edilen su ürünlerinin toplam miktarında su ürünleri avcılığının ağırlığı çok fazladır. Ülkemiz açısından da durum böyledir. Voli avcılığı da su ürünlerinin avlanmasında ve ekonomiye dengeli bir biçimde kazandırılmasında kullanılan etkin bir yöntemdir Bu amaçla hazırlanmış olan Voli Avcılığı dersi ile ülkemizdeki su ürünleri avcılığı standardını yükselterek ekonomik değerler kazandıracaksınız.

Balık yemekleri tarifi

2009-09-10 13:16:25

Turizm, ülkemizin gelişmesi açısından önemli bir sektördür. Yeme-içme gereksinimlerinin karşılanması turizmin en önemli alanıdır. İnsanlar az para harcayarak ya da daha az gezerek tatil yapabilir; ancak ne tür turizm potansiyelini gerçekleşitirirlerse gerçekleştirsinler, mutlaka karınlarını doyurmak zorundadırlar. Ülkemiz üç yanı denizlerle çevrili bir yarımada görünümündedir. Göller ve diğer akarsularca da oldukça zengindir. Turizmde insan gereksinimlerinin karşılanması oldukça önemlidir. Deniz ve her çeşit su ürünlerinin bolca bulunduğu ülkemizde balıkların da beslenme açısından önemli bir yeri vardır. Bu mödül, balıkları her açıdan tanımanızı ve onları en verimli şekilde yeterince kullanabilmenizi sağlayacaktır. Bu alanda ki yeterliliğiniz, sizi turizm sektörünün en önemli yerini kapsayan yeme – içme alanında kaliteli ve kabul edilir düzeye getirecektir. Bu çalışmalar esnasında zamanınızı ve enerjini verimli kullanmanız meslekteki başarınızı da olumlu yönde etkileyecektir. Bu dersi tamamladığınızda ticari mutfaklarda mutfak elemanı olarak çalışabilme yeterliliğine sahip olacaksınız.