Cahilim

Cahilim.com - Basit dersler ve Oyunlar


Medikal Bilişim

2009-12-14 08:41:31

Günümüzde iletişim teknolojilerinin hızlı gelişimi sonucunda bundan birkaç yıl öncesine kadar hayal dahi edemeyeceğimiz pek şey hayatımızın bir parçası hâline gelmiştir. Binlerce kilometre uzaktaki sevdiklerimizle sesli ve görüntülü olarak haberleşmek çok ucuza mal edilebilmektedir. Evinizdeki bilgisayarınızdan başvurular yapmak, fatura ödemek, havale yapmak, sınava girmek, danışmanlık hizmeti almak ve daha pek çok hizmeti almak mümkün hale gelmiştir. Þu anda hemen hepimize olağan gelen bu hizmetler anne veya babalarınız için nasıl olabildiğinin anlaşılması oldukça güç şeylerdir. Bilişim ve iletişim teknolojisinin gelişimi hayatımızın her alanını ve aşamasını şekillendirmeye devam etmektedir. Sağlık hizmetlerinin ve bu hizmetlerin kalitesinin bu olumlu gelişimden etkilenmemesi mümkün değildir. Her organizasyon gibi sağlık sistemi içinde yer alan paydaşların da verilen hizmetlerin kalitesini artırmak suretiyle varlıklarını sürdürme refleksi göstermeleri olağandır. Bu nedenle her organizasyon kendisinden talep edilen hizmet kalitesini karşılamak üzere bilişim teknolojilerini bünyesine katmakta kendisi için gerekli olan yaşamsal fonksiyonları maliyet performans ölçütleri doğrultusunda yeniden yapılandırmaktadır. Bilişim teknolojilerine yatırım her işletmenin geri dönüşü en kısa zamanda gerçekleşen yatırımları arasında yer almaktadır. İnsan sağlığına hizmet etmek amacıyla günümüzde pek çok hastane, teknolojinin kendilerine sağladığı imkânları kullanmaktadır. PACS, CyberKnife, Teletıp, Telekonsültasyon, Biyotelemetri, Smart kart teknolojisi bunlardan sadece birkaçıdır. Bilgi sistemlerinin etkin bir şekilde sağlık hizmetlerine dâhil olması ve sistemin ayrılmaz bir parçası hâline gelmesi, sizler gibi sağlık alanında hizmet verecek teknisyenler içinde önemli hâle gelmektedir. Görevinizi yerine getireceğiniz çeşitli ortamlarda bu teknolojilerle karşılaşmanız bu sistemler üzerinde bakım, onarım, güncelleme yapmanız gerekecektir. Bu dersi başarıyla tamamladığınızda tıp bilişimi ve bu alanla ilgili tanım kavram ve teknolojiler hakkında bilgi sahibi olacak, mevcut sistemlerin teknolojik altyapısını ayırt edebilecek, hasta tanıma elemanlarını kullanabilecek, arşivleme sistemleri üzerinde işlemler yapabileceksiniz.

Model uygulamalı etek kalıbı 2

2009-07-28 08:39:33

Hazır giyimin ülkemiz için önemini artık kavramış bulunmaktasınız. Bu nedenle bu sektördeki kaliteli eleman eksikliğinin ne kadar önemli olduğunu da biliyor olmalısınız. Moda insanların giyim zevkini yönlendiren gizli bir güçtür. Ülkelerde bu gücün etkisi altındadır. Bizlerde ister istemez modanın çekim alanına her zaman olmasa da zaman zaman girmekteyiz. Moda ayrıca ülkelerin ekonomisinde de büyük etkiler yaratmaktadır. Ülkemizde de hazır giyim sektörü moda çarkının içinde dünyaya ayak uydurabilecek kadar büyümüş ve aynı oranda da kalitesi artmıştır. Bu nedenle kalıp bilgisi olan elemanlara çok ihtiyaç duyulmaktadır. İşte bu alandaki eksikliği tamamlamak için sizlerle model uygulama ile ilgili becerileri artıracak çalışmaları gerçekleştireceğiz. İyi bir model uygulayıcısı olabilmek için iyi bir gözlemci, analist ve detaycı olmak gerekmektedir. Bu dersle model uygulamayı biraz daha anlayacak, model uyguladığınız kalıbı şablonlayıp serilemesini yapacak ve pastal resmini hazırlayabileceksiniz.

Camın kimyasal yapısı

2010-02-25 11:11:02

Cam, dokunulduğunda sert ve katı bir malzemedir. Gevreksi bir yapısı vardır, sert bir yüzeyle aniden karşılaştığında kırılmaya meyillidir. Buna rağmen kimya terminolojisinde “sıvı” olarak tanımlanmaktadır yani sıvıları taşımak için tasarlanmış vazoların çoğu aslında sıvının kendi formudur. Cam, sertleşmek için soğutulduğunda bu temel nitelikleri taşımaktadır ancak, ısıtıldığında nitelikleri tamamen değişir. Süneklik derecesine kadar yumuşamaya başlar ve eğer yeterli derecede ısıtılırsa su gibi akıcı olur. Bir maddenin fiziksel ve kimyasal özelliklerini bilmeden o malzeme ile ürün çıkartmak imansızdır. Sizlerin de seramik ve cam teknolojisi alanının temelini oluşturan camın kimyasal özelliklerini bilmeden bu alanda başarılı çalışmalar yapmanız imkansızdır; bu nedenle alanınızın temeli olan camın kimyasını bilmek çok önemlidir. Hazırlanan bu ders ile cam ve camın tabiatta bulunuşu, cam ile ilgili kimyasal karışımları, camı oluşturan oksitleri ve cama etkilerini araştırabileceksiniz.

Cam süs eşyası yapımı

2010-03-05 11:17:58

Cam ısıtılarak eritildiğinde şekillendirilebilen plastik bir malzemedir. Oda sıcaklığında çok hızlı soğuduğu için, şekillendirme sırasında düzeltme ve rötuşlama yapılamaz. Bu nedenle tüm düzeltme ve rötuşlama işlemleri, cam mamul ortaya çıktıktan sonra yapılır. Camda ikincil işlemler olarak geçen bu işlemlerden biri de malaturadır. Malaturanın sözlük anlamı şekil bozukluğu, arıza, aksaklık, tutukluk anlamına gelir. Malatura tezgâhları camda bu problemlerin giderildiği makinedir. Malatura nihaiyi düzeltme anlamına gelir, yani ürünün kalıp ağzı, kapeli, kalıp izi, ağız dip, ayak, çıtlak ya da üretim hatası gibi kusurlarını malatura ile düzelterek parlatma yapmak mümkündür. Hazırlanan bu derste, ister üretimden yeni çıkan bir ürünü, isterseniz de tezyin uygulanmış (dekor, altın, platin, lüster, emaye boya) ürünün hatalarını tespit ederek, malatura gerektiren bölümlerini indirip, düzeltip, parlatabilecek ve ürünü üretime geri kazandırabilecek ya da ürünü üretime hazırlayabileceksiniz.

Temel Talaşlı Üretim 5

2009-06-03 11:55:34

Temel Talaşlı Üretim-5 dersi bu yöndeki becerilerin bir kısmını kazandırmak üzere hazırlanmış bir derstir. Bu dersde sizler vidaları, vida çekme araçlarını (kılavuz ve paftaları), mikrometreleri, demir dışı metalleri, komparatörleri, mastarları teorik ve uygulamalı olarak kavrayıp, gerekli bilgi ve becerileri kazanacaksınız. Vidaları ve vida çekme araçlarını, kılavuz ve pafta çekme işlem basamaklarını öğrenirken size gerekli olacak daha önceki derslerde kazanmış olduğunuz becerileri (markalama, kesme, ölçme, delme, havşa açma, pah kırma) kullanacaksınız. Bununla beraber bu işlemleri yapmak için gerekli ölçme kontrol ve metal malzeme bilgilerini edineceksiniz. Bu bilgi ve beceriler plastik işleme makinelerinde oluşabilecek sorunları gidermenizde sizlere yardımcı olacaktır. Bu derste hedeflenen yeterlikleri edindiğinizde plastik işleme alanında daha nitelikli elemanlar olarak yetişeceğinize inanıyor, başarılar diliyoruz.

Yat ve Tekne yapı elemanları 4

2010-07-06 19:21:09

Yapı Elemanları-4 dersinde gemi yapı elemanlarını birbirleri ile güvenli bir şekilde bağlayabilmek için kullanılan küçük fakat görevleri büyük olan destek elemanları adı verilen parçaların neler olduğunu ve çizim şekillerini göreceksiniz. Ayrıca gemilerin üzerinde bulunan ve çok çeşitli amaçlar için kullanılan tankları, imalat şekillerini ve çizimlerini de öğreneceksiniz.

Örgü için hazırlık aşamaları

2009-09-28 13:30:05

Tekstil alanında nitelikli, kaliteli, yaratıcı ve motivasyonu yüksek bireyler olarak, gelişen ve değişen teknolojiyi yakalayıp uyum sağlamanız gerekmektedir. Tekstil sektörünün beklediği niteliklerde yetişmenizi amaçladığımız sizlerin, örme makinelerini kullanabilmeniz önem taşımaktadır. Tekstil mesleğinin üretim aşamasını oluşturan bu ögeleri tanıma ve kullanma fırsatı sizin iş hayatındaki rakiplerinizin bir adım önünde olmanızı sağlayacaktır. Bu ders ile örme makinelerinin üretime hazırlık aşamasında parçalarını, kullanım alanlarını, bakım onarım işlerini, cağlığa bobin dizme işlemleri ile üretime hazırlama konusunda temel oluşturacaktır.

Visual Basic NET -5- Yapılar ve Sınıflar

2008-12-14 15:45:58

Microsoft Visual Basic hakkındaki bu dökümanda aşağıdaki konularda detaylı anlatımlar bulunmaktadır: - Try Catch - Exception - Sık görülen hatalar - Yapılar ve Sınıflar - Veri Türleri ve Dönüşümler - Nesneye yönelik kodlar - Örnekler ve Cevaplı sorular

Bileşik sac metal kalıpları 3

2009-10-30 05:17:12

Sanayi ve endüstriyel üretimin baş döndürücü hızla ilerlemekte olduğu bu dönemde sizlere de önemli görevler düşmektedir. Kalıpçılık, günümüzde endüstriyel üretim alanlarının vazgeçilmez seri üretim tekniklerinden biridir. Bu dersle, birleşik metal sac kalıplarının alt gurup elemanlarının CNC tel erezyon tezgâhında veya üniversal tezgâhlarda işlenmeleri ve birbirlerine alıştırması işlemlerini öğreneceksiniz. İyi bir kalıpçı veya kalıp tasarımcı olabilmek için önce bu alana ilgi, sevgi ve isteğinizin olması gerekir. Bu nedenle severek gelmiş olduğunuz bölümünüzde başarılı olacağınıza inanıyoruz. Bu başarınız sayesinde rekabet gücümüzün artacağını da biliyoruz. Ülkemizin bizlerden beklediği de budur. Bu bir görevdir. Sorumluluk bilincidir.

Giysi süsleme teknikleri

2009-07-27 15:30:35

Süslenme ve süsleme arzusu, insanların yaratılmasıyla başlar. İnsanlar, süslenmek ve süsleme arzusu ile her dönemde yenilikler yapmış, giyimlerini, evlerini, kullandıkları eşyaları süslemek için çaba göstermişler ve süslemeyi sanat haline getirmişlerdir. Bütün sanatlarda olduğu gibi işlemenin de, insanoğlunun güncel ihtiyacı ile ortaya çıktığı sanılmaktadır. Tabiatın değişik iklim şartlarına karşı kendini koruma zorunluluğunu duyan insanoğlu, önceleri hayvan kürkleri ve ağaç yaprakları ile örtünmüştür. Daha sonra örtünecekleri parçaları birbirine tutturma için iğneyi bulmuşlardır. İnsanların gördüğünü kopya etme arzusu, onları dekoratif dikişleri yaratmaya zorlamış ve böylece dokumacılık sanatı ve süsleme gelişmiş, her milletin refah düzeyine ve teknik yeteneğine göre ilerlemiştir. Tarih boyunca süsleme teknikleri oluşmuş ve gelişmiştir. Süsleme, bazı ilavelerle bir şeyi daha çarpıcı bir hale getirme sanatıdır. Başka bir değişle “süsleme”bir yeri veya bir başka sanat eserini süsleyip güzelleştirmek için yapılan resimlere, şekillere denir. Yapı, eşya, elbise, mücevher, mobilya ve benzeri şeyleri süsleyip güzelleştiren işler, süsleme sanatının başında gelir Bu derste giyimde süsleme için gerekli süsleme teknikleri verilmiştir. Bu süsleme tekniklerini çalışarak süslemenin temelini öğrenmiş olacaksınız. Öğrendiğiniz tekniklere, yeni detaylar eklemek, sizin hayal gücünüzü bu konuda çalıştırmanızla olacaktır. Ayrıca gece toplantılarını vazgeçilmezi olan fantezi elbiselerde kullanılan kumaş çeşitleri ve onların dikiş teknikleri hakkında bilgi sahibi olabileceksiniz.

Gemi ısıtma tesisatı

2010-07-26 16:14:16

Gemilerde ısıtma tesisatının önemli yeri vardır. Isıtma tesisatı, gemi boyutu ve ısıtılacak mekâna göre çeşitli şekillerde yapılmaktadır. Mekanik güç tesisi gerektiren büyük gemilerde buhar kazanı, iklimlendirme ünitesi ve elektrik enerjisinden faydalanılır. Mekanik güç tesisi gerektirmeyen gemilerde ise soba, elektrikli ısıtıcılar ve güneş enerjisinden faydalanılır. Isı bilimi olarak bilinen termodinamiğin ikinci kanununa göre ısı enerjisini iletmek için bir sıcaklık farkı olmalıdır. Yüksek sıcaklıklı bir maddeden çıkan ısı, düşük sıcaklıklı bir maddeye doğru hareket eder. Gemi ısıtma boru tesisatı yapılırken bu kanun prensipleri dikkate alınarak döşenmelidir. Isıtma tesisatında enerji kayıplarının verimliği etkilediği unutulmamalıdır. Isıtma tesisatını öğrenmek için öncelikle sistemin ön imalatı ve yardımcı ekipmanların bilinmesi gerekir. Isıtma Tesisatı dersinden sonra Isıtma Tesisatı Montaj ve Resim derslerini öğreneceksiniz. Bu dersin sonunda size gerekli donanım sağlandığı zaman geminin ısıtma tesisatını üretebileceksiniz.

Çelik yapı projeleri

2009-08-28 14:23:47

Çelik çizimler; çelik yapı proje çizimleri, ayrıntılı detay çizimleri ve tasarım yapma gibi yeterliklere hazırlık amacı taşımaktadır. Burada kazanılacak bilgi ve becerilerin, tutum ve davranışların, eksiksiz olarak, yerine getirilmesi ve uygulanması çelik yapıların çizimi ve imalatında hatasız üretim için temel etkendir. Bu ders: Çelik yapı projelerinin, birleştirme gereçlerinin, çelik yapı elemanlarının, gereçlerinin ve çelik kafes kiriş tip detay çizimlerinin standart ve yönetmeliklere uygun olarak çizim tekniğini kullanarak ölçekli çizebilme, beceri ve mesleki alışkanlıkları kazandırmak amacı ile çelik yapı üretiminde görev alacak mesleki ve teknik öğretim gören öğrencileri, çelik proje çizimleri yapan elemanlarının proje çizimlerinde ortak çizim esaslarını ve temel çelik çizim uygulamaları yeterliğini kazandıracaktır. Bu ders sonunda, çelik profillerin, levhaların, çelik yapı elemanlarının basit kesitleri ve çelik kafes kirişlerin tip birleşim detayları çizebilmeyi öğreneceksiniz.

Ferdi Kaza Sigortası şartları

2010-07-29 08:46:59

Gelişen teknoloji ve kentsel yaşamın artmasıyla beraber bir çok risk faktörü de insan hayatına girmiş bulunmaktadır. Risksiz bir hayat düşünülemez ve insanlar her zaman sevdikleriyle sağlıklı bir yaşam sürmek ister. Ancak daha güvenli bir gelecek için, olabilecek bütün aksilikleri düşünerek hareket etmelisiniz. Beklenmedik bir kaza sonucu hayatınızın tehlikeye girmesi ya da kalıcı bir sakatlığa maruz kalmanız durumunda, sevdiklerinizin sıkıntılarını azaltmak ve geleceklerini garanti altına almak için çok özel bir güvenceye ihtiyacınız var. Kişiler Ferdi Kaza Sigortası ile gelecekte olabilecek muhtemel risklere karşı ve bu konudaki beklentilerini tam anlamı ile karşılayacak bir güvenceye sahip olabilir, sadece size değil sevdiklerinize de daha güvenli bir gelecek istiyorsanız risk kapıyı çalmadan geleceğinizi garanti altına almalısınız. Bir sigortacı olarak şunu unutmamalısın ki, riskleri kontrol altına almadan yaşamı devam ettirmek çok zor. Ve bu risk kontrolünü en iyi yapanda sensin. Bilgini ve becerini kullanarak insanlara yaşamlarını kolaylaştırmada yardım edebilir ve bu mutluluğu doyunca yaşayabilirsin.

Biyomedikal Elektromekanik cihazların yapısı

2009-06-06 14:04:43

Bu dersin sonunda pnömatik sistemleri, hidrolik sistemleri,elektro pnomatik sistemleri ve elektro hidrolik sistemleri tanıyıp bu sistemlerin kontrolünü yapabilecek yeterliğine sahip olabileceksiniz.

Tıbbi arşiv yönetmeliği

2010-01-03 23:01:30

Bilgi birikiminin çok hızlı onaylandığı tıp alanında, bir yandan da hastanelerde hastalara ait bilgilerin depolanması ve gerektiğinde kolay ulaşılabilir ve kullanılabilir olmasının önemi tartışılmaz bir olgudur. Hastane arşivi, bir hastanenin faaliyetleri sonucunda oluşan ve belirli bir amaç için saklanan belgeler topluluğudur. Bu belgeler topluluğu bir düzen ve sıra içerisinde bulundurulmaktadır. Aranan belgeye erişim sağlamak en önemli amaç olarak ortaya çıkmaktadır. Nasıl bir sıra ve düzen olursa belgelere erişim daha hızlı ve doğru olabilir? Bu soruya cevap olarak tıbbi arşivleme ile diyebiliriz. Kurum ve kuruluşlarda; iş akışını sağlamak amacıyla yapılan haberleşmenin yöntemi, geleneksel olarak yazışma yoluyladır. Yapılan işlerin öncesini öğrenmek ve çeşitli hizmetlerin nasıl başladığını ve hangi aşamalardan geçtiğini yazışmalardan öğrenmek mümkündür. Aynı zamanda bu yazışmalar güvenilir kaynaklar olduğundan çeşitli bakımlardan kanıt olarak da kullanılma özelliğine sahiptir. Söz konusu yazışmaların belli bir zaman sonra nicelik açısından çoğalması, bu yazışma kayıtlarının bir dosyalama sistemi ve ilkelerine dayanarak düzenlenmesini gerektirmiştir. Bu ders ile hasta dosyalarının gizlilik ve adli yönden önemine dikkat ederek arşiv hareketlerini izleyebileceksiniz. Ayrıca kurumun ihtiyaç duyduğu araştırmalar için arşivden veri toplayabilecek ve düzenleyebileceksiniz.

Acısız ve kolay epilasyon için püf noktaları

2009-04-04 12:16:39

Yüzyıllar boyunca insanlar sadece estetik kaygılarla tüylerini gidermek için türlü yöntemler denemişlerdir. İnsanların gerek kozmetik açıdan gerekse sosyal açıdan yaşamlarını etkileyen istenmeyen tüylerinden kurtulmak için oluşan pazar gün geçtikçe büyümüştür. İstenmeyen tüylerin kalıcı olarak yok edilmesi olan epilasyon, güzellik sektörünün en başta gelen konularından biri olmuştur. Bu alandaki hızlı gelişmeler ve artan epilasyon talebi karşısında nitelikli eleman ihtiyacı artmıştır. Bu öğrenme materyalinde epilasyon dalında teknik bilgi ve beceriyi en iyi şekilde öğrenmeniz bilinçli, hatasız uygulama yapabilen, nitelikli elemanlar olarak yetiştirilmeniz amaçlanmıştır

Gemi kurtarma manevraları

2010-07-21 11:03:20

Her tekne içinde bulunulan durum ve koşullarda, durumun ve çatışma tehlikesinin tamamen değerlendirilmesini sağlamak üzere, eldeki tüm uygun araçların kullanılmasının yanı sıra her zaman tam bir görme ve işitme gözcülüğü yapar. Ayrıca, her tekne çatışmayı önlemek üzere uygun ve etkili harekete geçebilmek ve içinde bulunulan durum ve koşulların gerektirdiği bir mesafede durabilmek için her zaman emniyetli bir hızla ilerler. Deniz trafik ayrım düzeni; ülkemizdeki karayollarına benzer bir şekilde, gidiş ve gelişe ayrılmış yollar, orta refüj gibi trafik alanı dışındaki ara bölgeler, dönüş göbekleri vs. unsurlardan oluşmuştur. Trafik yine karayollarında olduğu gibi sağdan, yani sancaktan işlemektedir. Bu trafik alanı içindeki hareketlerde yine karayollarında olduğu gibi belirli kurallara bağlıdır. Trafik ayrım düzenlerine giriş ve çıkışlar, normal olarak şeridin bitiminde ve küçük bir açı ile olur. Gemiler mümkün olduğu kadar trafik şeritlerinde karşıdan karşıya geçmekten kaçınır fakat böyle bir geçiş zorunlu olduğu zaman da geçişi uygulayabileceği kadar dike yakın bir açı ile yaparlar.

Tampon baskıda metal klişe ayarlama detayları

2009-10-07 00:57:51

Elinizdeki bu ders tampon baskı sisteminin en önemli unsuru olan metal klişe hazırlamayı uygulamalı olarak anlatmaktadır. Metal Klişe dersi ile klişeleri standart derinlik ve kalitede yapmanın ne kadar önemli bir işlem olduğu ve baskı kalitesini ne kadar etkilediğini uygulamalı olarak öğreneceksiniz. Tampon baskıda ne kadar yeni ve en son teknoloji makine kullansanız da klişe, işinizin kalitesini belirleyecek temel anahtardır. Tampon baskıdaki en önemli sorunlardan biri olan kaliteli klişe hazırlamanın yöntemlerini, işlem basamakları şeklinde bu derste öğrenip uygulayacak ve kendi başınıza kaliteli klişeler yapabilir hale geleceksiniz.

Erkek mont kalıbı

2009-08-06 16:17:53

Erkek giyimi çok uzun yıllar boyunca ‘kravat ve takım elbise’ olarak bilinmiş ve kullanılmıştır. Bu görüş 1950’li yıllardan sonra jeanin kullanılmasıyla değişmiştir. Modanın etkisi, yoğun iş yaşamında giyside rahatlığın ön plana çıkması, aktivitelerin önem kazanması, erkek vücut yapısının değişmesi, sosyal değişimler günlük giyimde spor tarza olan talebi artırmıştır. Spor giysiler için de kumaş ve malzemenin seçimi, şekil ve çizginin dengesi ve en önemlisi giysinin işlevi ile rahatlığı ön plandadır. Hazırlanmış olan bu dersle; bedene takılan yaka çizimlerini, föy çizimine göre erkek mont kalıbı çizim işlemlerini, kesim ve dikim talimatlarını hazırlamayı, hazırlanan kalıpları şablonlamayı, mont ve astar seri çizimi yapmayı, erkek montu için ana ve yardımcı malzemeleri belirlemeyi ve bu malzemelerin hesabını yapabilmek için gerekli bilgi ve becerileri kazanacaksınız.

Oyun Etkinlikleri 2

2009-08-21 05:11:13

Çocuk gelişimi ve eğitiminde, erken çocukluk eğitimi önemli bir yer tutar. Çocuğu ve gelişimini bilmek, insanı tanımak olarak nitelendirilebilir. Yaşamın ilk yılları, bireyin gelişiminin temelini oluşturması, temel bilgi ve becerilerin bu erken gelişim yıllarında kazanılması nedeniyle büyük önem taşır. Bu temel bilgi ve beceriler oyun yoluyla çocuklara kazandırılır. Oyun çocukların vazgeçilmezidir. Oyun, doğumdan itibaren başlayıp çocukların bütün hayatları boyunca da etkisini sürdüren bir öğrenme aracıdır. Oyun çocuğun tüm gelişim alanlarına katkıda bulunan tüm beceri ve deneyimlerinin bütünleştirildiği, olgunlaştığı yaşama uyum sağlayıcı davranışların geliştiği ciddi bir uğraştır. Oyun ile çocuk düşünür, deneyim kazanır, onun için doğal ve aktif öğrenme ortamı sağlar. Oyun ve eğitim bir bütün olarak düşünülmelidir. Bu derste oyun etkinliklerini, tanımını, erken çocuklukta oyunun yerini ve önemini, oyunun çocuğun gelişimine olan etkilerini, oyunun evreleri, özellikleri ve çeşitlerini öğrenerek çocukların bu alandaki gelişimlerine etkili olarak yardım edebileceksiniz. Oyun etkinlikleri ile ilgili verilen örnekler doğrultusunda, sizde oyun etkinliklerini öğrenerek çocukların özelliklerine uygun oyun seçmek, oyun etkinliklerini hazırlamak, uygulayabilmek için yeni bilgi ve beceriler kazanacaksınız.

Sumak dokuma

2009-08-29 14:02:31

El sanatları insanoğlu var olduğundan beri tabiat şartlarına bağlı olarak ortaya çıkmıştır. İnsanların ihtiyaçlarını karşılamak, örtünmek ve korunmak amacı ile ilk örneklerini vermiştir. Daha sonra gelişerek çevre şartlarına göre değişimler gösteren el sanatları, ortaya çıktığı toplumun duygularını, sanatsal beğenilerini ve kültürel özelliklerini yansıtır hale gelerek "geleneksel" vasfı kazanmıştır. Dokumacılık Anadolu'da çok eskiden beri yapıla gelen, çoğu yörede geçim kaynağı olmuş ve olmaya devam eden bir el sanatıdır. Dokumacılık bu yönüyle, insanın sadece doğal çevreye uyum zorunluluğundan kaynaklanan bir meslek kolu değil, kültürel yaşam çevresi içinde moda ve mekan düzenleme örnekleri ile de zevk incelik sanatı olmuştur. Bu nedenle ülkelerin geleneksel sanat örnekleri, doğal çevrelerini ve kültürel yaşam alışkanlıklarını yansıtır. Bu nedenle ki bu derste el dokuma alanında yapılacak çalışmaların istenilen kalite ve özelliklere sahip olarak gelecek yıllara taşımak için sumak deseni hazırlama, desen özelliklerini, anlamlarını ve sumak dokuma tekniklerini öğreneceksiniz.

Kahve nasıl hazırlanır ?

2009-09-16 13:36:55

Kahve bitkisi, yasemin gibi kokan beyaz renkli çiçeği, kiraza benzeyen kırmızı meyvesi ile 10. Yüzyılda Habeşistan (Etiyopya) da keşfedildi. Kanuni Sultan Süleyman döneminde, kahve İstanbul'a getirildi. Kısa zamanda, çok beğenilerek saray mutfağında yerini aldı. Saraydan konaklara ardından evlere giren kahve, İstanbul halkının kısa sürede tutkunu olduğu bir lezzet haline geldi. Satın alınan çiğ kahve çekirdekleri tavalarda kavrulup, dibeklerde dövüldükten sonra cezvelerde pişiriliyordu. İlk kahvehaneler 1554'te Taht-ul-kale' de açıldı. Kaleiçi anlamına gelen bu bölge bugün Tahtakale olarak bilinmektedir. Buradaki Tahmis Sokak da adını kurukahve anlamına gelen "tahmis"ten almıştır. Kahve ve kahvehaneler zaman içinde sosyal yaşamın ayrılmaz bir parçası olmuştur. Böylece dünyada hiçbir içeceğin sahip olamadığı ölçüde bir kültür de doğmuştur. Üstelik sadece İstanbul'da değil, dünyanın her yerinde kahvehaneler entelektüellerin buluşma yeri, kahve ise sanatçıların en sevdiği ortak içecek oldu. Alexandre Dumas, André Gide, Molière, Victor Hugo, Honoré de Balzac, Voltaire, Ludwig van Beethoven, Immanuel Kant gibi sanatçı ve düşünürler için kahve bir yaşam biçimi haline geldi. İşte şimdi, servis alanımıza gelen misafirlerimizin istediği kahve çeşitlerini hazırlayacak ve güvenli ve seri bir şekilde nasıl servis yapabileceğinizi öğreneceksiniz. Bu sayede turizm işletmelerinde istihdam edilebilecek ve iyi iş olanaklarına kavuşacaksınız.

Medikal Sorunlar ve Çözümleri

2009-12-14 15:05:21

Bu ders sonunda edineceğiniz bilgi ve beceriler ile biyomedikal cihazlarda cihaza bağlanan elemanlardan, ortam koşullarından, hastalardan, hasta yakınlarından ve kullanıcı personelden kaynaklanan arızaları tespit edebileceksiniz. Cihazlarda karşılaşılan arızaların büyük bir kısmının basit kaynaklı, giderilmesi kolay arızalar olduğu unutulmamalıdır. Ancak arıza çok basit de olsa sistemin çalışmasını engelleyebilir. Size anlatılan önerileri uygularsanız çalışmalarınızı daha güvenli yapmış ve arızayı sistemli bir şekilde çabucak bulmuş olursunuz. Önemli olan arızanın teşhis edilebilmesidir, belirlenemeyen bir arıza zamanınızı çalacaktır. Biyomedikal cihazlarla ilgili çalışırken sürenin ne kadar önemli olduğu unutulmamalıdır.

Seramik Motifleri - Rumi motifler 2

2010-01-14 16:08:03

Gelmiş geçmiş uygarlıklar arasında, süslenme sanatları en olgun ve seçkin seviyeye ulaşmış milletlerden biri de şüphesiz Türklerdir. Geleneksel sanatlarımızdan olan Türk çini sanatı tarihi gelişim içinde süsleme sanatlarının vazgeçilmez bir parçası olarak yer almıştır. 15. ve 16. yy.lar bezeme sanatlarımızın her alanda en üstün seviyeye ulaştığı bir dönemdir. Buna paralel olarak süsleme motiflerimizde de büyük bir zenginlik görülür. Bu motifler içerisinde rumi motifinin Osmanlı süsleme sanatındaki etkinliği başta gelmektedir. Rumi motifi 17. yy.a kadar olan zaman içerisinde çok zengin kompozisyonlar halinde sunulmuştur. Rumi bordürler ve rumi kompozisyonlar şüphesiz Türk sanatçısının tezyinattaki yaratma gücünün bir delilidir. Rumi motifinin çizimleri yüzyıllar boyunca daima belirli kurallar içerisinde yapılmıştır. Bu kurallar Selçuklularda doğup, Osmanlılarda en üstün seviyeye ulaşmıştır. Ancak Osmanlı Devletinin son dönemine doğru süsleme sanatlarımızın temel yapısını güçlendiren çizim kurallarına pek önem verilmemiş ve Batı sanatı etkisiyle klasik süsleme motiflerimiz özelliğini kaybetmiştir. Bu dönem içerisinde rumi çizimlerindeki denge ve görünüşündeki estetik de tamamen kaybolmuştur. Bu dersi başarı ile tamamladığınızda, rumi kolların çizim tekniklerini öğrenecek, estetik bir üslupla rumi kolları çizebilecek; rumi orta bağ, rumi tepelik ve rumi kol çizim tekniklerine dikkat ederek estetik bir üslupla rumi madalyon kompozisyonu çizebileceksiniz

Kaza Sigortası Genel şartları

2010-07-29 08:53:12

Kaza sigortalarının başlangıç ve gelişmesi, sanayi devrimini takiben 19. yüzyılda endüstride görülen büyük atılım ile ilişkili olmuştur. Gerçekten de, insan gücü yerine önce buhar, daha sonra da gaz ve elektrikle çalışan makine ve donanımın ortaya çıkması, makineleşmenin yol açabileceği tehlikelerden habersiz işçiler için ciddi kazaların meydana gelmesine neden olmuştur. Ayrıca, kendinden hareketli tekerlekli araçların yaygınlık kazanması trafik kazalarının kaynağını oluşturmuştur. Hazırlanan bu çalışma sigorta şirketlerinin hizmet pazarlamasında müşterinin memnuniyet derecesini ortaya koymaya çalışmaktadır. Sizler, bu dersi tamamladığınızda kaza sigortası uygulamalarını açıklayabilecek, kaza sigortasının faydalarını anlatarak, müşteriyi sigorta yaptırmaya ikna edebilecek ve kaza sigortası poliçe bedelini hesaplayabileceksiniz. Kaza ve sigortanın ne anlama geldiğini başımız sıkışmadığı sürece bilmeyiz. Tüketici ancak mağdur duruma düştüğü andan itibaren, haklarını aramaya başlar. Hatta çoğu kişi kaza sırasında, ne gibi hakları olduğunu bile bilmez. Önemli olan, zor durumlarda haklarını bilmek ve buna göre davranmaktır. Peki, çoğu zaman ne içerdiğini bile bilmeden her hangi bir sigorta şirketine yaptırdığımız kaza sigortası nedir? Tüketiciye neler kazandırır.

Sayısal işaretleme

2009-12-24 15:48:19

Sayısal Sinyal İşleme 2 dersi ile endüstriyel otomasyon teknolojileri alanında gerekli olan sayısal işaret işlemlerine yönelik bilgi ve teknolojiye ait temel yeterlilikleri kazanacaksınız. Bu dersi başarılı bir şekilde tamamladığınızda sinüs dalga üreteci ve ses değiştirme teknolojisini kavrayarak detaylı bilgiye sahip olacaksınız. Ayrıca C programlama dilinde kendinizi geliştireceksiniz.

Spor elbise kalıpları

2009-07-27 15:29:30

Spor giyim, yaşantımızın büyük bölümünde rahat bir şekilde kullandığımız giysi türüdür. Spor elbiseler; rahat, kullanışlı, pratik olmalıdır. Bu nedenle dayanıklı, sağlıklı ve kolay temizlenecek kumaşlardan üretilmesi gerekmektedir. Bayanların iş hayatında aktif olarak görev almaları ve bu sayının her geçen yıl artması bayan spor giyime olan ihtiyacı ve talebi artırmaktadır. Bu nedenle spor giysiler ülkemizde olduğu kadar dünyada da büyük bir pazar ve kullanım payına sahiptir. Bütün sektörlerde olduğu gibi hazır giyim alanında tüketim oranı yüksek olan ürünler üretildiği sürece ayakta kalmak mümkündür. Tüm ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de gençlerin iş hayatına geçişlerinde meslekî eğitim etkili bir araç olarak kullanılmaktadır. Önümüzdeki yıllarda geliştirilebilecek yeni teknolojilerin bir ölçüde emek gücüne bağımlılığı azaltabileceği beklense de işgücünün rekabet ve kalite için belirleyici konumunu sürdüreceği düşünülmektedir. Sektörde ihracatın büyük bölümünü SPOR GİYİM oluşturmaktadır. Spor Elbise dersi ile bu sektörün temelini oluşturan kalıp hazırlama, seri çizimi yapma, şablon hazırlama becerilerini kazanarak üretken, ülke ekonomisine katkıda bulunan bireyler konumuna gelecek ve işe yerleşme durumunda seçilen eleman özelliğini kazanmış olacaksınız.

Matbaada Serigrafi kapak baskısı

2009-10-04 12:44:54

Bu derste, size hazır olarak gelecek olan serigrafi şablonunun baskı tezgâhına sabitlenerek; yükseklik ayarının yapılması, mürekkep kıvamının ayarlanması ve baskının gerçekleştirilmesi işlem basamakları anlatılmaktadır. Bütün bu işlemlerin gerçekleştirilebilmesi için birtakım becerilere sahip olmak gerekmektedir. Bu becerilerin en başında ise baskıyı yapacak kişilerin şablonlar ve el tezgâhları hakkında genel bir bilgiye sahip olması ve mürekkep kıvamını iyi ayarlayabilmesi için temel bazı işlemleri gerçekleştirmesi gerekmektedir. Kapak Baskısı dersi, bu yöndeki becerileri kazandırmak üzere hazırlanmış bir dersdür. Bu derste sizler, şablon hazırlama yöntemleri ve el tezgâhlarını genel olarak tanıyarak, tezgâha şablonu sabitleme ve yükseklik ayarı yapma, mürekkep hazırlama, baskıyı gerçekleştirme işlem basamaklarını öğrenip uygulayabileceksiniz. Ayrıca baskı kontrolünü yaparak oluşabilecek hataları gidermeyi öğreneceksiniz. Bu bilgi ve beceriler, kapak baskısı sırasında ortaya çıkabilecek bazı sorunları gidermenize yardımcı olacaktır. Bu derste hedeflenen yeterlikleri edinmeniz durumunda, matbaa teknolojisi alanında daha nitelikli elemanlar olarak yetişeceğinize inanıyor, başarılar diliyoruz.

Hastane Cihazlarında Radyasyon Etkisi

2009-12-14 14:48:20

Tıbbi görüntüleme sistemlerinde, nükleer tıp önemli bir yer tutar. Radyonüklid görüntüleme, tıpta radyoaktivitenin en önemli uygulama alanlarından biridir. Radyonüklid görüntülemenin amacı, bir hastaya intravenöz enjeksiyon yoluyla radyoaktif madde verildikten sonra vücut içerisinde bu radyoaktif madde ile işaretlenen organ ya da organlardaki dağılımının görüntüsünü elde etmektir. Görüntü, salınan gama ışınlarının alınması ve işlenmesi sonucunda oluşmaktadır. Bu görüntünün oluşturulmasında kullanılan ünite gama kamera olarak adlandırılır. Nükleer tıp ünitelerinin öncelikle yapısı hakkında bilgi sahibi olunmalıdır. Hangi alanlardan oluştuğu, çalışma ortamı, ne tür cihaz ve aletlerin bulunduğu, havalandırma ve yalıtımın nasıl yapıldığının bilinmesi gerekir. Yalıtım konusunda çok dikkatli olunmalıdır. Herhangi bir radyoaktif sızıntıda hastalar ve çalışanlar zarar görebilir. Kurulum yapılacak olan laboratuvar için TAEK tarafından gerekli izinler alınması gerekir. Gama kamerasının bulunduğu ortamda nelerin cihaza ve parçalarına zarar verebileceği dikkate alınarak ortamda ona göre gerekli önlemler alınmalıdır. Gama kamera sisteminin parçalarını ve aparatlarını güvenli taşıyabilmek için uygun ambalajlama ve etiketleme çok önemlidir. Ambalajlamada nelere dikkat edilmesi gerektiği ve taşınma sırasında cihaz ile parçalarının zarar görmemesi için hangi aparat ve etiketlerin kullanılacağı bilinmelidir. Nakil sırasında mesafeye göre araç seçimi yapılmalı ve sandıklara konulan parçaların yüklenmesi ve boşaltılması sırasında gerekli önlemler alınmalıdır.

Örgü Çeşitleri, Basit Örgü

2009-09-25 14:32:46

Bugün bile hepimiz giyim alanındaki değişikleri takip etmekten kendimizi alamamaktayız. Tekstil sanayinin kuruluşundan başlayarak dokuma endüstrisi dalında sürekli yenilik ve değişiklikler yaşanmaktadır. Bu gelişim, yenilik ve değişikliklerle birlikte toplumsal ve kültürel yaşam içerik yönünden zenginleşmekte ve giyim-kuşam yerini çağdaş giysilere bırakmaktadır. Ayrıca giyim-kuşamın belirlenmesinde moda ve çalışma koşulları da etkili olmaktadır. Doğal olarak giysilerimizin çeşitliliğini, değişimini ve yeniliğini sağlayan tekstil alanı dokuma dalında kumaşların önemi büyüktür. Dokunmuş kumaşların, ana örgüleri öğrenmeden yapılamayacağını pek tabii ki kabul etmeliyiz. Dokuma endüstrisindeki gelişim ve yenilikleri takip edebilmek ve bu gelişim sürecinde aktif olarak yaratıcı bir eleman rolü üstlenmek gerekmektedir. Bu rolü hakkı ile yerine getirmek için yukarıda belirttiğimiz gibi dokumada kullanılan ana örgülerin bilinmesi esastır. Bu derste dört temel başlık altında bezayağı, dimi ve saten örgüleri tanıyıp, özelliklerini ve kullanım alanlarını bilerek, çizimlerini yapabilecek ve renkli ipliklerin örgülere etkisini çizebileceksiniz.

TCP-IP protokolleri, DNS, FTP, Telnet

2008-12-27 02:01:09

TCP/IP TAÞIMA KATMANI: Taşıma Katmanı, Eş Sistemler Arası Bağlantı Kurma, Taşıma Katmanı Protokolleri,TCP, UDP, TCP ve UDP Port Numaraları. TCP/IP UYGULAMA KATMANI: TCP/IP Uygulama Katmanı, Protokoller, DNS, FTP VE TFTP, HTTP (HyperText Transfer Protocol), SMTP(Simple Mail Transfer Protocol), SNMP(Simple Network Management Protocol), Telnet.

Elektrik Temelleri - Doğru Akım ve El aletleri

2008-12-21 05:32:47

Elektrikte Doğru akım devreleri. Elektrik Kazalarına Karşı Korunma ve İlk Yardım, Sigortalar,Topraklama, Elektrik Çarpmalarında İlk Yardım ,Yangına Karşı Tedbirler, Elektrik El Takımları ve Kullanımı, pense , tornavida vb. Ohm kanunu, kirchoff kanunları, uygulama örnekleri ve sorular

Anadolu lisesi öğretmen seçme sınavı soruları 2012

2012-02-18 17:03:10

2012 yılı Anadolu lisesi öğretmen seçme sınavı soruları. Anadolu lisesi sınavları normalde her yıl yapılmaktadır. Fakat 2009 dan sonra 2010 ve 2011 yıllarında sınav yapılmamıştır. 2011 Yılında ise milli eğitim garip bir karar alarak `tüm liseler aslında anadolu lisesi` demiştir. Bu karar danıştaydan dönmüş ve 2012 yılında tekrar sınav yapılmasına karar verilmiştir. Sitemizde 2006, 2007, 2008, 2009 yıllarına ait soruları bulabilirsiniz. Aşağıdaki linkten 2012 yılı için sınav başvuru şartlarını ve sınav kılavuzunu indirebilirsiniz. Sınavdan sonra sorular ve cevapları buraya eklenecektir. Başvurular başlamış olup sınav 10 Mart 2012 tarihinde yapılmıştır. Aşağıdan 2012 yılına ait anadolu lisesi öğretmen seçme sınavı soruları ve cevaplarını indirebilirsiniz.

Ofsette daha hızlı çalışmanın yolları

2009-10-02 14:00:51

Bu ders, ofset baskıda kullanılan kalıplardan biri olan fabrikasyon hassaslandırılmış kalıpların baskıya uygun şekilde hazırlanmasının uygulamalı olarak anlatıldığı öğretim materyalidir. Piyasada ozasol kalıp diye de bilinen bu kalıpların baskıya hazırlanması çok dikkat edilmesi gereken bir iştir. İyi hazırlanan kalıp hem baskı kalitesini hem de kalıbın baskı ömrünü direkt olarak etkilemektedir. Bu nedenle büyük ölçekli matbaalar ofset kalıp hazırlama konusunda çalışan elemanlarını çok titiz şekilde seçmekte, eğitimli ve bilimsel yöntemlerle çalışanları tercih etmektedirler. Size bu derste hazır emilsiyonlu kalıbı ofset baskıya hazırlamak için gerekli bilgiler ve uygulama faaliyetleri verilmiştir. Yaptığınız işi önemsemeniz ve ciddiye almanız sizi başarıya ulaştıracaktır.

Karo ve Fayans için Sünger dekoru 2

2010-02-25 11:04:07

El dekoru tekniklerinden biri olan sünger dekoru çeşitli yüzeylere uygulanması mümkün olan bir tekniktir. Sünger Dekoru 1 dersinde karo-fayans yüzeyi uygulamalarını ele aldığımız bu tekniğin bu derste de sofra ve süs eşyalarıüzerine uygulanmasınıele alacağız. Sofra ve süs eşyasıadıaltında ele aldığımız seramik ürünler kapsam olarak oldukça genişbir yer tutmaktadır. Bu da uygulama yapmak için çok çeşitli ürün seçme olanağına sahip olma şansıgetirir. Böylelikle sünger dekoru uygulamasının farklıyüzeylerde nasıl uygulanabileceği ve nasıl bir etkiye sahip olacağıkonusunda fikir sahibi olabileceksiniz. Sünger dekoru uygulamasıyla, el dekoru tekniklerinden sadece birini kullanarak çok çeşitli ve farklıgörüntüler oluşturulabildiğini göreceksiniz. Bu dersi başarıile tamamladığınızda sünger dekoru tekniğinin sofra ve süs eşyası ürünler üzerinde uygulanmasını öğrenecek ve yaratıcılığınız doğrultusunda farklı uygulamalar ortaya çıkarabileceksiniz.

Curciferea Türü Süs Bitkileri

2009-10-19 09:50:51

Dış mekân bitkileri, bitkiler dünyasının bir parçasıdır. Ancak bitkiler dünyasında o kadar çok dış mekân bitkileri vardır ki, bu yüzden bu bitkileri sınıflandırılarak ele almamız gerekmektedir. Bitkileri sınıflandırmanın amacı, dünya üzerinde yaşamakta olan bitkilerin benzerliklerinden ve ayrılıklarından yararlanarak onları gruplamak ve onların tanınmasını kolaylaştırmak içindir. Her aile kendi içerisinde ele alınmaktadır. Burada da cruciferae familyasına ait bitkiler incelenecektir. Bu familyada yer alan bitkilerin çoğu Kuzey yarımkürede yer almaktadır. Çok veya tek yıllık otsu karakterdedirler. Çalı formundadırlar. Yaprakları almaşıklı diziliş göstermekte ve basit yaprakları bulunmaktadır. Bu familyada 350 kadar cins ve 2500 kadar tür yer almaktadır. İşte siz bu dersi tamamladığınızda, gerek bahçe uygulamaları için gerekse fidanlıkta üretim için gerekli olacak bitkileri tanıyarak, üretim tekniklerini öğrenecek, uygulamalarda kullanabilecek ve hatta bir sene boyunca bitkinizin nasıl bir değişim içinde olacağını öğreneceksiniz

3ds max ve Character Studio 6 - Bulge ve link

2008-12-31 15:09:33

3dsmax insan animasyonu hakkındaki bu altıncı derste Character Studio ile Kas yapısı(bulge) sistemi anlatılmaktadır. Aynı zamanda karakterin şeklini Link ile modelleme araçlarına dokunmadan değiştirmek gösterilmektedir. http://hotfile.com/dl/56715259/a3de7b9/biped-1.avi.html http://hotfile.com/dl/56715284/9ac756d/biped-2.avi.html http://hotfile.com/dl/56715318/e42e97c/biped-3.avi.html http://hotfile.com/dl/56715391/25bf075/biped-4.avi.html http://hotfile.com/dl/56715398/106f216/biped-5.avi.html http://hotfile.com/dl/56715418/c189990/biped-6.avi.html

Erkek bahçıvan tulumu dikimi

2009-08-06 16:14:42

Erkek bahçıvan iş tulumu; fonksiyonu, kumaşı ve işçilik tekniği açısından özel belli meslek gruplarına has, kişilerin gereksinimlerine ve çalışma esnasında korunma amacına cevap verecek şekilde hazırlanan bir giysidir. Bu alanda gabardin, jean gibi kalın, dayanıklı kumaşlar tercih edilir. Zaman ve masraftan tasarruf sağlayan modern üretim yöntemleri, avantaj sağlayıcı kullanım ve bakım özellikleri taşıyan yeni kumaşlar, son yıllarda iş giysilerinin üretiminde değişik olanaklar sunmuştur. Günümüzde iş giysileri sadece kirden koruyan ve çoğu zaman sevilmeyen bir giysi olmaktan çıkmıştır. Moda unsurları, giyimle ilgili sıhhî ve fizyolojik bilgilerle birleşerek önemli bir rol oynamaktadır. Erkek Bahçıvan İş Tulumu Üretimi dersinde; tulumun ana ve yardımcı malzemelerinin kesimi, dikim planı hazırlama, makine parkını belirleme, dikim işlemleri, ara ütü ve son ütü işlemlerini yapabileceksiniz. Bu derste dikim işlemlerini yaparken; aynı işlemi yapabilecek değişik makineler ve yöntemler anlatılmıştır. Sizler okullarınızda ya da dersi uygulayacağınız yerlerde, imkânlarınıza göre makine parkını kurabileceksiniz.

Antetli kağıt ve zarf reprodüksiyonu

2009-10-04 00:22:22

Gelişen teknoloji ve sanayileşme ile birlikte insanların reklâma olan talepleri de gün geçtikçe artmaktadır. Günümüzde firmalar ve kurumlar için, kurumsal kimlik oluşturma zorunluluk olmuştur. Çünkü kurumsal kimlik, firma ve kurum ile ilgili insanların ilk izlenimlerini oluşturmaktadır. Kurumsal kimlik; kartvizit, antetli kâğıt, antetli zarf, amblem ve logo, dosya, illüstrasyon gibi basılı materyalleri kapsamakla kalmayıp; dekorasyondan, çalışanların kılık kıyafetine kadar çok geniş etkisi olan kapsamlı bir kavramdır. Kurumsal kimlik öğelerinden olan antetli kâğıt ve antetli zarf, firma ve kurumların ürün ve hizmetleri hakkında müşteriye gerekli bilgileri veren, teklif ve yazışmalarda kullanılan materyallerdir.

Giysi modelleri hazırlama yöntemleri

2009-07-26 07:42:24

Günümüzde giyim sektörü, dünyanın birçok ülkesinin ve Türkiye’nin ekonomisini ayakta tutan önemli sektörlerden biridir. Çok büyük miktarda paralar verilerek alınan bir giysinin ham madde fiyatını hesapladığınızda, o giysinin satış fiyatının belki yüzde biri bile olmadığını görürsünüz. Bu da maddeye iyi şekil vermenin, tasarım gücünün ülke ekonomisinin gelişmesine ne kadar büyük katkısının olduğunu ortaya koyar. Giysi tasarımının en geniş ufukları zorladığı, hayal sınırlarının en uzak noktasını bulduğu alanı, artistik çizim çalışmalarıdır. Türkiye’nin tekstil sektöründeki pazar payını yükseltebilmesi güçlü ve dinamik tasarım gücüne bağlıdır. Artistik çizim tasarlanan giysilerin en güzel sergilenme biçimidir. Bu sebeple sizler artistik çizimin endüstrideki önemini bilmeli güçlü ve özgün çizgilerle tasarımlar yapmalısınız.